Maren Olufsdatter
ca 1659 - 1740

Oluf -
Anders Madsen
ca 1651 - 1711
Maren Olufsdatter
ca 1659 - 1740
Vielse: 23. oktober 1681 i Egebjerg, Holbæk Amt
6 børn døbt i Egebjerg, Holbæk Amt
Margrete Andersdatter Døbt 19. november 1682
Begravet 1. februar 1685
Margrete Andersdatter Døbt 1. februar 1685
Begravet 23. februar 1685
Ole Andersen Døbt 24. juli 1687
Død 15. februar 1762 Egebjerg
Margrete Andersdatter Døbt 4. oktober 1691
Død 21. oktober 1761 Egebjerg
Boel Andersdatter Døbt 5. juli 1696
Død 17. juli 1797
Karen Andersdatter Døbt 13. maj 1703
Død 22. december 1752 Egebjerg

Den 23. oktober 1681 blev Haralds tip-tip-tip-tipoldeforældre Maren Olufsdatter og Anders Madsen gift. Ved deres vielse i Egebjerg står der i kirkebogen:

Dom: 21. p. Trin: Anders Madsen och Maren Oluffsdaatter fra Ulcherop

Maren og Anders fik 6 børn i årene 1682 til 1703, heraf døde de 3 som små og de 3, der voksede op, har vi skrevet lidt om på Anders Madsens side 

Anders døde i august 1711, 60 år gammel

Den 14. oktober samme år blev Maren, der var blevet 52 år gammel, trolovet med den 17 år yngre Anders Nielsen. I kirkebogen i Egebjerg står der:

D 14 Octb: Den Ondtzdag EfterMiddag før Bønnen blef i Kirken trolovede Anders Nielsen Ungkarl Hafde tient i EegebiergGaard, ved Maren Olufsdatter Sl: Anders Madtzens Enke af Underug; forløsningsMænd vare Niels Knudtzen och Peder Peders begge af Underug

Den 13. december 1711 blev parret gift. Ved vielsen i Egebjerg står der i kirkebogen:
Dom: 3 Adv: Vare Brudefolck Anders Niels, Ungkarl och Maren Olufsdaatter Sl Anders Madrzens Enke af Underug

Maren døde i april 1740. Ved hendes begravelse i Egebjerg står der i kirkebogen:

D: 10 April: døde Anders Nielsens Hustru af Underug begraf: d: 14 April: 81 Aar gl:

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Maren Olufsdatter var Haralds tip-tip-tip-tipoldemor

Vi har ikke fundet Maren døbt i Egebjerg, skønt der ved vielsen i 1681 er anført, at hun var fra Ulkerup 

Efter den alder, der er anført ved hendes begravelse, skulle hun være født omkring 1659

Efter vielsen i Egebjerg kirke i 1681 med Anders Madsen boede Maren resten af sit liv i Unnerud

Marens 3 børn, som voksede op, blev alle gift efter deres fars død og forblev i Egebjerg sogn

Maren var gift i 30 år med Anders Madsen og 29 med Anders Nielsen

Da Maren og Anders Nielsen blev gift var hun 52 år, så der kom ingen børn i dette ægteskab

Marens anden mand Anders Nielsen var født i 1676 og var søn af Niels Andersen i Ulkerup. Anders var kun 50 år gammel, da han blev aftægtsmand. 

Marens yngste datter Karen var blevet gift med Niels Jensen, som overtog fæstet af gård nr. 3 i Unnerud, der var den gård Maren og Anders havde boet på
(den senere Løvhøjgård)

Efter Marens død i 1740 forblev Anders Nielsen som aftægtmand på gården. Han døde i juli 1748, 72 år gammel

- Sidens top - Forsiden