Anders Madsen
ca 1651 - 1711

Mads -
Anders Madsen
ca 1651 - 1711
Maren Olufsdatter
ca 1659 - 1740
Vielse: 23. oktober 1681 i Egebjerg, Holbæk Amt
6 børn døbt i Egebjerg, Holbæk Amt
Margrete Andersdatter Døbt 19. november 1682
Begravet 1. februar 1685
Margrete Andersdatter Døbt 1. februar 1685
Begravet 23. februar 1685
Ole Andersen Døbt 24. juli 1687
Død 15. februar 1762 Egebjerg
Margrete Andersdatter Døbt 4. oktober 1691
Død 21. oktober 1761 Egebjerg
Boel Andersdatter Døbt 5. juli 1696
Begravet 17. juli 1797
Karen Andersdatter Døbt 13. maj 1703
Død 22. december 1752 Egebjerg

Ved Haralds tip-tip-tipoldemors dåb står der i kirkebogen, at hun var "Anders Madtzens Daatter Margrete af Underug

Anders  var født ca 1651

Den 23. oktober 1681 blev Anders gift. Ved vielsen i Egebjerg står der i kirkebogen:

Dom: 21. p. Trin: Anders Madsen och Maren Oluffsdaatter fra Ulcherop

Anders og Maren fik 6 børn i perioden 1682 til 1703.
Af disse 6 døde de 3 som små

Anders døde i august 1711. Ved hans begravelse i Egebjerg står der i kirkebogen:

D 14. August: Den Fredag blef begravet Anders Madtzen Boemand af Underug, var 60 Aar gammel, blef givet til Kirchen 2 Mark til de fattige och Skolen 1 Mark

Maren, der blev gift igen, døde i april 1740, 81 år gammel

Lidt om de 3 børn der voksede op:

Ole fra 1687 blev i december 1714 gift med Ingeborg Hansdatter fra Unnerud, og hun var formentlig født samme år som Ole. De boede i Hølkerup, hvor Ingeborg døde 59 år gammel i 1746 og Ole  knapt 75 år gammel i 1762, han var benævnt 'protokolleret fattig'

Margrete fra 1691 var Haralds tip-tip-tipoldemor og har sin egen side

Karen fra 1703 blev i juni 1726 gift med ungkarlen Niels Jensen, som fæstede Karens fars gård samme år. Karen døde i 1755, og Niels blev i 1756 gift med Karens Arvesdatter fra 1730. Niels afstod gården i 1779 og døde i 1792

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Anders Madsen var Haralds tip-tip-tip-tipoldefar og boede i Unnerud i Egebjerg sogn, hvor han var bomand
Linje til Hans Anders Harald Sørensen

Vi ved ikke, hvor Anders var født, men det må være sket omkring 1651 og på det tidspunkt, er der heller ingen kirkebøger i de nærliggende sogne

Egebjerg kirke, hvor Anders og Maren blev gift

Anders blev ca. 30 år gammel i 1681 gift med Maren Olufsdatter og samme år fæstede han en gård i Unnerud - matr. nr. 3, den der senere kom til at hedde Løvhøjgård 

Anders overtog fæstet efter Jens Madsen, som havde måttet opgive fæstet og var blevet husmand

Ved beregningen af ekstraskat i 1680 er det angivet, at der på gården var 3 heste, 2 køer, 1 svin og 2 ungnødder

Efter Anders død i 1711 blev Maren gift med Anders Nielsen, som var søn af gårdmand Niels Andersen i Ulkerup

Ved Anders Madtzens begravelse blev der givet beløb til kirken, de fattige og skolen, så noget må der have været på kistebunden

Anders Nielsen havde gården i fæste til 1726, hvor Niels Jensen søn af gårdmand Jens Lauritzen i Hølkerup overtog fæstet

Niels Jensen var i 1726 blevet gift med Marens datter Karen fra 1703

- Sidens top - Forsiden