Hans Christensen
1741 - 1803
Christen Pedersen
ca 1710 - 1772
Anne Pedersdatter
ca 1716 - 1772
Peder Madsen
1665 - 1739
Sidsel Christensdatter
ca 1666 - 1736
Peder Arildsen
ca 1673 - 1743
Anne Jensdatter
ca 1694 - 1761

Hans Christensen
1741 - 1803
Maren Sørensdatter
1758 - før 1834
gift 7. oktober 1778 i Soderup, Holbæk Amt
11 børn - alle døbt i Haraldsted, Sorø Amt
Kristen Hansen Døbt 22. august 1779
Død: 17. marts 1835 Kirke Flinterup 
Hans Hansen Døbt 9. maj 1782
Død: er ikke eftervist
Peder Hansen Døbt 28. november 1784
Død: før 1. februar 1840
Anders Hansen Døbt 15. april 1787
Død: er ikke eftervist
Maren Hansdatter Døbt 25. april 1790
Død: er ikke eftervist
Johanne Hansdatter Født 23. februar 1793
Begravet 28. april 1793
Søren Hansen Født 23. februar 1793
Begravet 7. april 1793
Søren Hansen Født 22. juni 1794
Begravet 12. maj 1797
Anne Hansdatter Født 8. september 1796
Død: er ikke eftervist
Søren Hansen Født 19. juni 1799
Død 25. september 1875 Soderup
Jens Hansen Født 8. september 1802
Død: 26. juni 1827 Nordrupøster

Ved Haralds oldefar Søren Hansens dåb står der i kirkebogen, at han var søn af husmand Hans Christensen af Schee og  Maren Sørensdatter 

Hans Christensen blev født i december 1741. Ved hans dåb den 10. december i Haraldsted står der i kirkebogen:

D. 2. Adventus Christen Pedersens Søn Hans af Schee, baaren af Møllerens Kone ibid: Faddere: Peder Jørgensen, Johan Pedersen, Caren Pedersdatter og Marie Christensdatter, alle af Schee

Den 27. september 1767 blev Hans gift med den 33 år ældre enke Maren Hansdatter. Ved vielsen i Haraldsted står der i kirkebogen:

Dom: 3. p: Epiph: trolovede i Præstegrd, Ung Karl: Hans Christens: Christen Pedersens Søn af Schee og afgl: Jens Andersens Enke Maren Hansdatter ibid: som hafde behørrig Beviis. Viede Dom 15. p. Tr.

Maren døde sidst i maj 1778, 70 år gammel

Den 7. oktober 1778 blev Hans igen gift med den 17 år yngre Maren Sørensdatter. Ved vielsen i Soderup står der i kirkebogen:

Copul: d: 7. Octobr.
Den 15. Junii troleved Enkemand Hans Christensen af Schee og Pige Maren Sørensdatter af Averup. Fæstemandens foreviiste Beviis at Skiftet efter hans forrige Hustru var lovlig slutted. Forlovere: Christen Jochumsen fra Klarup og Søren Sørensen fra Averup

Hans og Maren fik 11 børn i årene 1779 til 1802. Af disse 11 døde de 3 små små.

Vi har ikke kunnet eftervise Marens død og begravelse

Hans døde i marts 1803. Ved begravelsen i Haraldsted står der i kirkebogen:

Midfaste Søndag d. 20. Marts, Huusmand Hans Christensen af Schee, 62 Aar

Lidt om de 8 børn der voksede op:

Kristen fra 1779 var ved folketællinge i 1787 hjemme hos forældrene i Skee, hvor Hans var husmand og skoflikker. I lægdsrulle 1796 har vi fundet, at Kristen var på Klarup Gården, hvor han nok har været tjenestetyende. Kristen har sikkert tjent flere steder inden vi ved folketælling i 1801 fandt frem til, at han tjente hos bonden Jørgen Sørensen i Allindelille. Af lægdsruller fremgår det, at han i 1806 var i Skee og i 1809-1810 var soldat som jæger, og han var 62 1/4 tomme høj. Af lægdssrullerne 1812-1826 fremgår det, at han var været i Skee, Eilstrup i Ringsted sogn, Benløse, Pedersborg, Kirke Fjenneslev og Gyrstinge. I 1826 blev Kristen afskediget fra soldatertjenesten. I juni 1824 var Kristen blevet far til en søn uden for ægteskab med ugifte fruentimmer Ane Jensdatter fra Gyrstinge Skovhuse. I januar 1825 blev Kristen 45 år gammel gift med Ane, som var næsten 20 år yngre. Ved folketællingen i 1834 boede de i et hus i Gyrstinge og havde sønnerne Hans og Søren på hhv. 10 og 8 år. I marts 1835 døde Kristen 55 år gammel. Herefter sad Ane som almisselem med sønnerne i et hus i Gyrstinge indtil hun i juni 1844 døde som fattiglem. Vattersot var årsagen til Anes død. 

Hans fra 1782 var hos forældrene i Skee ved folketællingerne i 1787 og 1801. Af lægdsrullerne fremgår det, at Hans i perioden 1805 til 1815 havde opholdssted i Skee, han har nok været tjenestekarl forskellige steder. I oktober 1815 blev Hans i Gyrstinge gift med pigen Ellen Hansdatter af Ørslev Vester. Af lægsdrullerne fremgår det, at Hans i 1816 havde ophold i Bringstrup, i 1817 og 1818 I Sigersted og her er der anført, at han haltede noget. I 1819 til 1824 opholdt han sig i Ørslev Underskov i Bringstrup sogn. Hans blev afskediget fra soldater tjenesten i 1825. Hans og Ellen fik 3 sønner ved navn Hans, Niels og Søren. Efter 1824 har vi ikke kunnet følge familien.

Peder fra 1784 tror vi tjente hos bonden Jens Christensen i Allindelille ved folketællingen i 1801. Jens Christensen var hans farbroder. Af lægdsrullerne fra 1803 til 1815 fremgår det, at Peder har opholdt sig i Ørslev Under Skoven  i Bringstrup sogn. I 1805 var han soldat ved 2. Lette Bataljon. Fra 1816 til 1822 opholdt Peder sig i Ødemark i Kirke Flinterup sogn. Fra 1823 til  1829 opholdt Peder sig i Fuldby i Bjernede Sogn. Peder blev afskediget fra soldatertjenesten i 1830, og herefter har vi ikke kunnet følge ham. I 1814 var han blevet gift med den 10 år yngre Mette Marie Jensdatter fra Flinterup, med hvem han fik 3 børn, og ved folketællingen i 1834 var hun registreret som gift almisselem med de 3 børn i Bjernede-husene, hvor Peder var har vi ikke kunnet finde ud af. Ved folketællingen i 1840 boede Mette Marie i Fuldby sammen med det yngste barn og var registreret som enke. Ved folketællingen i 1845 boede Mette Marie samme sted, og herefter har vi ikke kunnet følge hende. 

Anders fra 1787 var muligvis ude at tjene hos bonden Peder Johansen i Skee ved folketællingen i 1801. Fra Lægdsrullerne ved vi, at han opholdt sig i Ørslevvester i årene 1815 til 1821. I 1818 blev han kasseret som soldat og fik fripas i 1823. I maj måned 1825 var Anders fadder til sin bror Peders yngste datter Karen Sophie. Herefter har vi ikke kunnet følge Anders. 

Maren fra 1790 var ved folketællingen 1801 hjemme hos forældrene. Herefter har vi ikke kunnet følge hende

Anne fra 1796 var ved folketællingen 1801 hjemme hos forældrene. Herefter har vi ikke kunnet følge hende

Søren fra 1799 var Haralds oldefar og har sin egen side

Jens fra 1802 opholdt sig ifølge lægdsrullen i Haraldsted sogn indtil 1815. Herefter opholdt han sig i forskellige sogne på Midtsjælland. I lægdsrullen er der i 1825 en påtegning om, at han som husar var fuldkommen kassabel og hjemsendt med skade i foden. Jens døde i juni 1827, 24 år gammel i Mulstrup i Nordrupøster sogn, hvor han tjente hos gårdmand Jens Olsen. 

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Hans Christensen var Harals tipoldefar. Han var husmand og skoflikker

Linje til Hans Anders Harald Sørensen

Skomager

Hans Christensen boede i Skee

Ved Hans Christensens dåb, hed den ene fadder Caren Pedersdatter. Caren var nok hans moders søster som i 1743 blev gift med enkemanden Johan Pedersen i Skee, der også var fadder ved denne dåb. På dette tidpunkt var Johan gift med Cecil, som døde i februar 1743

Døbefonden i Haraldsted kirke hvor Hans blev døbt i 1741

Hans blev ligeledes konfirmeret i Haraldsted kirke i 1761

Haraldsted kirke

Her blev han også gift i 1767 med den 33 år ældre enke Maren Hansdatter

Marens mand Jens Andersen var død i februar 1766

Af arveskiftet ved hendes død i 1778 fremgår det, at  hun havde været gift en gang mere og at hendes første mand var Rasmus Pedersen i Ordrup med hvem hun havde 2 børn

Af naturlige årsager fik Hans ingen børn i sit første ægteskab, da konen ved ægteskabets indgåelse var 59 år gammel. Hans var 26 år

Det med børn blev der rådet bod på i næste ægteskab, hvor Hans var 37 år gammel ved ægteskabets indgåelse med den 20-årige Maren Sørensdatter fra Averup

Ved deres vielse var Marens far, Søren Sørensen fra Averup, forlover

Soderup kirke hvor Hans og Maren blev gift

Alle Hans og Marens 11 børn blev døbt i Haraldsted kirke

Af de 8 børn, der voksede op, var der tilsyneladende ingen der forblev i Haraldsted sogn

Alteret i Haraldsted kirke

Ved folketællingen i 1801 var der 4 børn hjemme: 
Hans på 19 år
Maren på 11 år
Anne på 4 år 
Søren på 2 år 
endvidere et plejebarn fra Opfostringsstiftelsen, Augusta Elisabeth på 2 år

Inden Hans døde i marts 1803 kom der endnu et barn, nemlig Jens der blev født i 1802, så Maren har altså siddet tilbage med 4 mindreårige børn da Hans døde

- Sidens top - Forsiden