Jens Nielsen
1801-1851

Niels Pedersen
1768-1837
Bodild Adamsdatter
1771-1845
Peder Nielsen 1731-1811 Anna Hansdatter 1737-1789 Adam -
Jens Nielsen
1801-1851
Anna Hansdatter
1804-1875
gift 15. juli 1831 i Hagested, Holbæk Amt
7 børn alle døbt i Hagested., Holbæk Amt
Hans Jensen Født 24. september 1831
Død 13. august 1916 Hagested
Anne Jensdatter Født 18. april 1835
Død 4. januar 1841
Lise Jensdatter Født 19. juli 1837
Død 15. maj 1916 Egebjerg
Niels Jensen Født 10. maj 1841
Død 21. juni 1916 Hagested
Jens Jensen Født 20. maj 1843
Død 26. maj 1843
Peder Jensen Født 20. maj 1843
Død 25. maj 1843
Peder Jensen Født 11. november 1846
Død 14. november 1846

Ved Haralds mormors dåb står der i kirkebogen, at hun var datter af "Gmd Jens Nielsen og Hustru Ane Hansd af Gurede"

Jens blev født omkring månedsskiftet september-oktober 1801. Ved hans dåb den 4. oktober i Hagested står der i kirkebogen:

18. Sønd: efter Trin: den 4. Octobr havde huusmand i Gurede Niels Pedersen en Søn, som blev kaldet Jens, til Daaben i Hagested Kirke. Faderens Sÿster, Pigen Ingeborg Pedersdatter bar Barnet. Fadderne vare Grmd Jørgen Pedersen, Hans Pedersen, Lars Pedersen, Christen Larsens og Jens Carlssens Hustruer

Den 15. juli 1831 blev Jens gift. Ved vielsen i Hagested står der i kirkebogen:

Ungkarl Jens Nielsen 30 Aar af Gurede, Pige Anne Hansd. 27 Aar i Gl. Hagested.
Forlovere: Gmd Hans Pedersen af Audebo og Gmd Niels Pedersen Gurede
Viet: d 15 Julii 1831

Jens og Anna fik 7 børn i årene 1831 til 1846, heraf døde de 4 som små

Jens Nielsen døde i april 1851. Ved hans begravelse i Hagested står der i kirkebogen:

Død: 14. April, begravet: 22. April, Jens Nielsen, Grmd i Gurede, alder: 49½

Anna døde af vattersot i april 1875, 71 år gammel

Lidt om de 3 børn der voksede op:

Hans fra 1831 blev i konfirmeret i 1846. Ved folketællingerne frem til 1860 var han i Gurede hos forældrene. Hans blev i april 1866 i Hagested gift med Ane Jeppesdatter, som var datter af Jeppe Christensen i Uglerup. Ane var således søster til Anders Jeppesen som blev gift med Lise en søster til Hans. Lise var Haralds mormor. Hans var gårdfæster i Gurede. Hans og Ane fik 7 børn hvoraf den ene døde som lille. Hans døde i august 1916 og Ane døde i april 1928

Lise fra 1837 var Haralds mormor og har sin egen side

Niels fra 1841 blev konfirmeret i 1855. Ved folketællingerne frem til 1860 var han i Gurede hos forældrene. Niels blev i august 1867 i Hagested gift med Karen Hansdatter, som var enke efter gårdejer Christen Meinertsen i Mårsø. Niels blev gårdejer i Mårsø og ved folketællinen i 1880 havde Niels og Karen fået 5 børn og hos sig havde de også Karens barn fra første ægteskab. Niels døde i juni 1916 og Karen i maj 1919

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Jens Nielsen var Haralds 
oldefar

Linje til Hans Anders Harald Sørensen

Jens var født i Gurede og blev gårdmand i Gurede formentlig efter sin far, men der foreligger ikke fæsteprotokol, der kan dokumentere dette

Jens har nok levet hele sit liv i Gurede og han blev døbt, konfirmeret og gift i Hagested Kirke

Hagested kirke hvorfra Jens også blev begravet

Folketællingen 1834 viser om familien i Gurede:

Niels Pedersen 66 Gift Gaardmand 
Bodel Adamsdatter 64 Gift hans Kone 
Jens Nielsen 32 Gift deres Søn og bestyrer Gaarden 
Ane Hansdatter 30 Gift hans Kone 
Hans Jensen 3 deres Barn 
Karen Nielsdatter 21 Ugift Tienestefolk
Lars Rasmusen 18 Ugift Tienestefolk

Folketællinen 1845 viser om familien i Gurede:

Jens Nielsen 44 Gift Gaardmand 
Ane Hansdatter 40 Gift hans kone 
Hans Jensen 14 deres barn
Lise Jensdatter 8 deres barn
Niels Jensen 4 deres barn
Ole Larsen 20 Ugift tjenestefolk
Ane Katrine Sørensdatter 25 Ugift tjenestefolk 
Bodil Adamsdatter 74 Enke mandens moder, som var født i Hørbye 

Folketællinen 1860 viser om familien i Gurede:

Ane Hansdatter 56  Enke Husmoder. Gaardmandsenke  
Hans Jensen 29  
- Ugift Hendes Barn  
Lise Jensen 23 
 - Ugift Hendes Barn 
Niels Jensen 19
- Ugift Hendes Barn 
Johanne Marie Larsen 11  
- Plejebarn født i Kundby Sogn
Peder Emanuel Nielsen 15  
- Ugift Tjenestedreng  

Efter Jens Nielsens død i 1851 sad Ane i uskiftet bo og det fremgår af skifteprotokollen, at der var 3 børn

Boet blev gjort op ved Anes død 1875 og her fremgår det også af skiftet, at der var 3 efterlevende børn, nemlig:

Hans som gårdmand i Gurede

Lise gift med Anders Jeppsen husmand i Mårsø

Niels som gårdmand i Mårsø

- Sidens top - Forsiden