Arild Lauritzen
???? - 1675

Lauritz -

Arild Lauritzen
???? - 1675
Ingeborg Ipsdatter
ca 1636 - 1721
gift før 16. marts 1662
8 børn - alle døbt i Store Tåstrup, Holbæk Amt
Madtz Arildsen Døbt 16. marts 1662
Død: er ikke eftervist
Kirsten Arildsdatter Døbt 10. januar 1664
Begravet 6. april 1664
Jep ArildsenDøbt 22. marts 1665
Død: er ikke eftervist
Hans ArildsenDøbt 28. maj 1667
Begravet 11. marts 1727 Valsølille, Sorø
Kirsten Arildsen Døbt 17. oktober 1669
Begravet 26. december 1669
Niels Arildsen Døbt 27. november 1670
Begravet 1. maj 1700 Haraldsted, Sorø
Peder Arildsen Døbt 23. marts 1673
Begravet 3. maj 1743 Haraldsted, Sorø
Arild ArildsenDøbt 13. maj 1675
Begravet 30. marts 1735 Haraldsted, Sorø

Det er ikke så meget konkret vi ved om Arild, men ud fra det vi har fundet i kirkebøgerne fra Store Tåstrup - sognet hed på Arilds tid Thostrup -  kan vi alligevel stykke noget sammen om Arild og hans levnedsløb. Vi fandt ham begravet 14. januar 1675, men desværre uden angivelse af alder:


D: 14. Januar. begravet Arild Lauritzsen i Hammershuus

Når vi kom på sporet Arild, var årsagen hans to sønner Peder og Arild, som vi var stødt på i Haraldsted sogn i begyndelsen af 1700-tallet, men mere om det andetsteds. Vi gennemgik kirkebøger fra Thostrup fra 1645, hvorfra den første foreligger og fandt i 1655 noget om Arild. Han blev nemlig det år den 2. december gift med Kirsten Lauritzdatter af Udstrup:


Dnca 1 Advent Bleff Arild Lautzen aff Hammershuus oc Kirsten Lauritzd. aff Ustrup viede

Vi er ret sikre på, at Arild og Kirsten fik børnene Lauritz i september 1656, Anne i februar 1658 og Karen i Januar 1659. De 2 piger døde som helt små, men Lauritz voksede op og blev i 1687 gift med Kirsten Rasmusdatter. Familierapport.

Arilds kone Kirsten Lauritzdatter må være død omkring 1660, vi ved det ikke præcist. Vi kan ikke eftervise hende begravet i Thostrup, men der mangler måske indførsler. Helt sikkert mangler der vielser i perioden 1659 til 1671.

Vi kan ud fra indførsler om fødsler, der tilsyneladen er fuldstændige, komme frem til at Arild blev gift med Ingeborg Ibsdatter engang i 1661, idet Arild i marts 1662 fik døbt en søn Madtz. Fadderne ved denne dåb var markant forskellige fra dem, der stod fadder til Arilds 3 første børn. 

Arilds næste barn Kirsten fra januar 1664 er med stor sansynlighed opkladt efter hans afdøde kone Kirsten. Det var normal praksis på den tid.

Vi kan ikke ud fra kirkebøgernes oplysninger om Arild komme frem til, hvornår Arild blev født, men vi kan regne os frem til at hans anden kone var midt i tyverne, da hun blev glft med Arild, da vi ved Ingeborg døde i 1721, 85 år gammel. Arild var helt sikkert ældre end Ingeborg, så det nærmeste vi kan komme frem til er at Arild var født engang mellem 1600 og 1630, altså medens kongen hed Christian IV.

Lidt om Arild og Ingeborgs børn:

De 2 piger fra 1664 og 1669 døde som spæde.

Madtz fra 1662 har vi ikke kunnet følge.

Jep fra 1665 har vi ikke kunnet følge.

Hans fra 1667 blev i juni 1703 i Haraldsted gift med Maren Jensdatter fra Skee og bosatte sig i Svalmstrup i Valsølille sogn. Hans døde i marts 1727 60 år gammel.

Niels fra 1670 formoder vi blev gift i Haraldsted kort før 1700, men da der først er kirkebog i Haraldsted fra 1700, kan vi ikke eftervise vielsen med  Caren Jørgensdatter. Niels døde i april 1700, og hans enke blev samme år i juni gift med Lars Rasmussen.

Peder fra 1673 var Haralds tip-tip-tipoldefar og har sin egen side

Arild fra 1675 blev døbt i maj, og blandt fadderne var der Jørgen Jensen i Skee og Karen Lauritz Jensens i Skee, så Arild har tidligt haft forbindelse til Skee. I 1705 blev han i november gift med Kirsten salig Jens Larsens i Skee. I kirkebogen er der ved vielsen anført, at han havde bevis fra Hr. Jacob i Toestrup, og netop denne oplysning hjalp os til at finde Peders og Arilds forældre i Hammerhus i Store Tåstrup sogn. Kirsten var 49 år og Arild 30 år ved vielsen, så de har ikke fået børn. I april 1729 døde Arilds kone Kirsten Larsdatter 73 år gammel, og i oktober samme år blev Arild gift med hans tjenestepige Anne Hansdatter.  De fik 3 børn inden Arild døde 61 år gammel i marts 1735. Hans kone blev samme år gift med ungkarl Niels Michelsen.

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund

Arild  var Haralds tip-tip-tip-tipoldefar.

Linje til Hans Anders Harald Sørensen

Det er en lidt længere historie om, hvordan vi fandt tilbage til Arilds tid.Kort fortalt, så havde vi i kirkebøgerne fra Haraldsted arbejdet os tilbage til Peder Arildsen, men var gået i stå der, idet vi troede at Peder, der var født omkring 1672/73, stammede fra Haraldsted, hvorfra der først foreligger kirkebøger fra 1700.

Men så fandt vi en vielse mellem Arild Arildsen og Kirsten salige Jens Larsens i Skee. Ved vielsen var der skrevet, at Arild førte bevis fra Hr. Jacob i Toestrup.

Det satte en eftersøgning i gang. Var Arild og Peder brødre? og hvad var Toestrup?

Efter flere forgæves bestræbelser fandt vi frem til Store Tåstrup sogn og her var der bid. Peder og Arild var brødre.

Da vi søgte efter nogle andre aner i Kirke Eskilstrup, fandt vi i 1649 ved en dåben af Christen Jensens søn Niels af Bårup, at Laurs Bertelsens kone i Hammershus bar barnet.

Så vi måtte tilbage til kirkebøgerne i Thostrup
og lede efter noget om Laurs Bertelsen og hans kone Kirsten.

Og - vi fandt Laurs Bertelsen begravet i september 1652, hans kone Kirsten har vi ikke kunnet spore, men det er måske nærliggende at antage  dem som Arilds forældre, men det er gætværk.

Og tankevækkende - Christen Jensen fra Bårup er at finde blandt fadderne til Arild Larsens barn Karens dåb i januar 1659.
Det kunne være Arild på markarbejde.Arild var på Hammershus, en gård som vi kan se ligger uden for landsbyerne. På et matrikelkort fra 1790 ses Hammerhus beliggende mellem Allindelille,  Bårup og Heinemose marker.Hammershus er markeret med den gule plet.

- Sidens top - Forsiden -