Jeppe Christensen
1781-1856

Christen Thuesen
1746-1831
Ellen Nielsdatter
 ca 1746-1824
Thue Johansen
1705 - 1748
- Niels Ipsen
???? - før 1787
-
Jeppe Christensen
1781-1856
Mette Jensdatter
1795-1864
gift 15. marts 1814 i Hørby, Holbæk Amt
11 børn alle døbt i Hørby, Holbæk Amt
Jens Jeppesen Født 22. juil 1816
Død 7. juni 1822
Ane Jeppesdatter Født 6. marts 1818
Død 25. april 1818
Ane Jeppesdatter Født 29. marts 1819
Død 16. august 1833
Hans Morten Jeppesen Født 9 jan 1822
Død 8. februar 1862 Hørby
Jens Jeppesen Født 21. juni 1824
Død 25. september 1909 Hørby
Christen Jeppesen Født 7. april 1827
Død 4. september 1855 Hørby
Rasmus Jeppesen Født 19. oktober 1829
Død 27. december 1915 Grevinge
Anders Jeppesen Født 25. januar 1832
Død 7. januar 1834
Anders Jeppesen Født 17. juli 1834
Død 24. november 1919 Egebjerg
Ane Jeppesdatter Født 28. april 1837
Død 21. april 1928 Hagested
Maren Jeppesdatter Født 2. april 1841
Død 14 jan 1844

Ved Haralds morfar Anders Jeppesens dåb står der i kirkebogen, at han var søn af gårdmand Jeppe Christensen og hustru Mette Jensdatter

Jeppe Christensen blev født i december 1781. Ved hans dåb i Udby står der i kirkebogen:

Døbt Christen Thuesens Boelsmand af Udbÿe Søn kaldet Jeppe baaret af Præstens Hustrue Faddere vare Niels Rasmussen Anders Jacobsen Ole Thomsen Hans Nielsens Enke og Smedens Hustrue alle med ? andre af Udbÿe

Jeppe var gift med Ane Jensdatter og de fik 2 børn. Ane døde i januar 1814

Den 15. marts 1814 blev Jeppe gift igen. Ved denne vielse i Hørby står der i kirkebogen:

Enkemand Gmd Jeppe Christensen i Uglerup
Gmd unge Jens Olsens Datter Mette Jensdatter af Uglerup
Forlovere: Gmd Christen Thuesen i Bognæs Brudgommens Fader, Gmd unge Jens Olsen i Uglerup.
Viet: 15 Marts 1814

Jeppe og Mette fik 11 børn i perioden 1816 til 1841. Af disse 11 døde de 5 som små.

Jeppe døde i juli 1856. Ved hans begravelse i Hørby står der i kirkebogen:

Død: 2. Juli 1856, begravet: 7. Juli 1856, Jeppe Christensen, Gmd i Uglerup, alder: 74½ 

Mette døde i maj 1864, 69 år gammel

Lidt om de 6 børn der voksede op:

Hans Morten fra 1822 var hjemme til og med folkeællingen 1860. Hans Morten blev i april 1861 gift med Karen Kirstine Pedersdatter, som var født i 1829 i Hørby. De fik sønnen Christen i april 1861. Han døde starks efter hjemmedåben på fødselsdagen. Hans Jeppesen døde i februar 1862. Enken blev i 1862 gift med en søn efter hans halvsøster Johanne

Jens fra 1824 var hjemme ved forældrene til 1850, herefter har vi ikke styr på ham før der i skiftet efter hans moder i 1864 er anført, at han tjener i København. I april 1867 blev han i Frederiksberg sogn gift med Sidse Marie Kristensen. I marts 1867 fik de i Hørby døbt en søn Hans Christen Jeppesen. Sidse Marie Kristensen var født i Valløby i 1840. Jens og Sidse fik 7 børn. De boede i Uglerup på Tuse Næs. Jens døde september 1909 og Sidse Marie i marts 1926

Christen fra 1827 blev konfirmeret i 1841 og forblev så vidt vi kan se hjemme hos forældrene indtil han i september 1855 døde

Rasmus fra 1829 blev konfirmeret i 1845 og han var ved folketællingerne frem til 1860 i hjemmet. I marts 1866 blev Rasmus i Udby gift med som der står i kirkebogen 'Ugift Fruentimmer Sidse Marie Dinesen, 24½ Aar, af Moseby'. 
Sidse Marie havde i marts 1864 fået en 'uægte' søn Hans og den udlagte barnefader var Rasmus Jeppesen af Uglerup Mark. Rasmus og Sidse fik også sønnen Anders i maj 1866 før de flyttede til Prejlerup i Grevinge sogn, hvor Rasmus blev husmand. I Prejlerup fik de yderligere 5 børn, hvoraf de 2 døde som små. Rasmus døde i december 1915 og Sidse i maj 1916. 

Note vedr. Sidse Marie: hun var datter efter ugift Ane Dinesen og som udlagt barnefader tjenestekart Søren Nielsen i Kidserup. Ane Dinesen var datter efter Dines Jørgensen, som var af søn af Jørgen Dinesen, som var søn af Dines Johansen, som var søn af Johan Ernst Dinesen, som var Haralds tip-tip-tipoldefar

Anders fra 1834 var Haralds morfar og har sin egen side

Ane fra 1837 blev konfirmeret i 1851 og var i hjemmet i folketællingen 1860. I april 1866 blev hun gift med den 34 årige ungkarl og gårdmand i Gurede Hans Jensen. De boede i Gurede og fik 7 børn. Hans døde i august 1916 og Ane i april 1928.
Note vedr. Hans Jensen: han var søn efter Jens Nielsen i Gurede, som var Haralds Oldefar

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Jeppe Christensen var Haralds oldefar og var gårdmand i Uglerup

Linje til Hans Anders Harald Sørensen

Udby kirke, hvor Jeppe blev døbt

Jeppe var hjemme hos forældrene ved folketællingerne i 1787 og 1801

I 1801 er der i folketællinen anført, at Jeppe var enroulleret matros

Vi kan ikke eftervise Jeppes vielse med Jens Olsens datter Ane fra Uglerup, men den har nok fundet sted i1811 og være foretaget i Hørby, hvor der ikke er kirkebøger før 1814

Hørby kirke, hvor Jeppe formentlig blev gift med 2 af Jens Olsens døtre

Jeppe og Ane fik børnene Johanne i 1812 og Ole i 1813. Ane døde i januar 1814 kort efter sønnen Oles fødsel. Hun blev kun 27 år gammel

I marts 1814 blev Jeppe gift med Mette Jensdatter. Hun var en søster til Ane og således også datter efter Jens Olsen i Uglerup

Det fremgår af skiftet efter Jeppes første kone, at hun var datter efter gårdmand Jens Olsen i Uglerup Mark

Det fremgår ligeledes af skiftet i 1828 efter Jens Olsen kone, at Jeppe var blevet gift med 2 af Jens Olsen døtre (dog ikke samtidig)

Af Hørbygårds fæsteprotokol fremgår, at Jeppe Christen i januar 1811 overtog fæstet af en gård Uglerup efter Jens Olsen, men der var 2 med samme navn i Uglerup

--------------------------
Lidt om de 2 børn fra Jeppes første ægteskab:

Johanne fra fra 1812 blev konfirmeret i 1823 og i februar 1833 fik Johanne et 'uægte' barn Anders. den udlagte barnefader var tjenestekarlen Anders Jensen fra Uglerup

Johnne blev i februar 1836 i  Hørby gift med Søren Nielsen fra Kastrup. Søren var hjulmager og de bosatte sig i Uglerup. 

Her fik de 5 børn. Blandt andet Jens i 1837. Han blev i 1862 gift med Hans Morten Jeppsens Enken Karen Kirstine Pedersdatter født i 1829 i Hørby

Søren døde i februar 1883 og Johanne i februar 1889

Ole fra 1813 blev konfirmeret i 1828 og i marts 1843 i Udby gift med Karen Jensdatter. De boede først Uglerup og senere i Staslunde. Den fik 6 børn, hvoraf den ene døde 11½ år gammel. Karen Jensdatter døde i oktober 1875 og Ole Jeppesen godt 20 år senere i november 1895

Familierapport for Jeppes første ægteskab

- Sidens top - Forsiden