Hans Nielsen
1711 - 1773

Niels Hansen
 ca1670 - 1734
Caren Pedersdatter
ca 1681 - 1735
Hans Jensen
ca 1635 - 1693
Ingeborg
ca 1622 - 1704
Peder -
Hans Nielsen
1711 - 1773
Mette Pedersdatter
ca 1708 - 1775
Vielse: er ikke eftervist
7 børn alle døbt i Hagested, Holbæk Amt
Caren Hansdatter Døbt 18. december 1735
Død: er ikke eftervist
Ane Hansdatter Døbt 10. juni 1737
Begravet 13. februar 1789 Hagested
Niels Hansen Døbt 6. september 1739
Begravet 31. januar 1781 Hagested
Peder Hansen Døbt 16. juni 1743
Begravet 17. september 1747
Jens Hansen Døbt 30. januar 1746
Begravet 6. marts 1746
Ingeborg Hansdatter Døbt 12. marts 1747
Begravet 1. oktober 1747
Ingeborg Hansdatter Døbt 17. august 1749
Begravet 1. februar 1750

Ved Haralds tip-tipoldemor i 2 linier Ane Hansdatters dåb står der i kirkebogen, at hun var datter af Hans Nielsen i Gurede

Hans blev født i september 1711. Ved hans dåb den 16. september i Hagested står der i kirkebogen:

D 16 blef Niels Hansens Gaardmands i Gurede Søn Hans Christnet, Birgitte Hr Arnoldi bar ham. Fadderne vare En Student? till Præstens ved nafn Lauridz Nielsen, Jep Nelausen af Lindebierg, Jens Christensen Niels Hansens egen halfbroder Rasmus Mogensen af Gurede, Jens Smid og Christen Møller af Hagested. Anne Elisabeth Kÿegs Mademoiselle til Præstens, Mette Peder Michelsen af Lindebierg, Møllerens Hustrue paa Billerups Mølle, og Else Hansdaatter Anders Nielsens fæstemø af Hagested og Johanne Jep: Hansens af Audeboe

Hans og Mette fik 7 børn i perioden 1735 til 1749, men det var kun de 3, der voksede op og måske kun 2

Hans døde i april 1773. Ved hans begravelse i Hagested står der i kirkebogen:

Onsdagen d 28 april blev Hans Nielsen forhen værende Gaardmand i Gurede men derefter hos sin Søn Niels Hansen GrdMd ibidem Jordet Ætat 62 aar 8 Maaneder 2 Uger 4 Dage

Mette døde sidst i december 1774, 67 år 7 måneder 3 uger gammel

Lidt om de 3 børn der voksede op:

Caren fra 1735 har vi ikke kunnet følge

Ane fra 1737 var Haralds tip-tipoldemor i 2 linier og har sin egen side

Niels fra 1739 blev gift med Ingeborg Nielsdatter, og de fik i august 1770 døbt deres første barn Karen. Niels og Ingeborgs vielse kan ikke eftervises, den har muligvis fundet sted i Hørby. Ingeborg døde i november 1773 knapt 34½ år gammel. Niels blev i maj 1774 i Hagested gift med Anne Sørensdatter. Med hende fik han døtrene Mette i 1776 og Ingeborg i 1777 samt sønnen Hans i 1780. Niels døde i januar 1781. Anne Sørensdatter blev i november 1781 gift med Lars Pedersen.  Anne Sørensdatter døde i april 1829 76 år gammel

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Hans Nielsen var Haralds tip-tip-tipoldefar i 2 linier

Linje til Hans Anders Harald Sørensen

Hans var født i Gurede, og der blev han også gårdmand efter sin far

Vi har ikke kunnet eftervise vielsen mellem Hans og Mette, men vi formoder, at Mette kom fra Hørby sogn, og så har vielsen sikkert fundet sted der. Der foreligger ikke kirkebog i Hørby før 1812

Hans og Mette fik deres børn døbt i Hagested kirke

Døbefonden i Hagested

Hans og Mettes første barn Caren fra 1735 er sikkert opkaldt efter Hans mor Carens Pederdatter, som døde i 1735

Deres første søn Niels fra 1739 er nok opkaldt efter Hans far, som døde i 1734

Hvis de har fulgt et traditionelt mønster for navngivelse af børn, ja så har Mettes mor nok haft navnet Ane og hendes far ved vi jo hed Peder

Vi ved fra Hørbygårds fæsteprotokol, at Hans Nielsen i december 1733 overtog fæstet efter sin far Niels Hansen, som på grund af svagelighed måtte afstå fæstet

Sønnen Niels Hansen overtog fæstet efter sin far i marts 1762. Af Hørbygårds fæsteprotokol fremgår det, at overtagelsen af fæstet skete på grund Hans Nielsens alder. Hans Nielsen var da 51 år gammel

Det har undret os, at vi ikke har kunne finde datteren Caren hverken død eller gift i Hagested, men noget tekst er delsvis ulæseligt

Hagested kirke hvorfra Hans og Mette blev begravet

- Sidens top - Forsiden