Niels Olufsen
ca 1690-1759

Oluf Gregersen
ca. 1659-1731
Maren Oludsdatter
ca. 1660-1723
Niels Olufsen
ca 1690-1759
Kirsten Nielsdatter
ca 1697-1762
Vielsen: er ikke eftervist
6 børn alle døbt i Hagested, Holbæk Amt
Jens Nielsen Døbt 15. juli 1725
Død: er ikke eftervist
Jeppe Nielsen Døbt 22. december 1726
Død: er ikke eftervist
Niels Nielsen Døbt 11. september 1729
Begravet 4. september 1749 Hagested
Oluf Nielsen Døbt 26. august 1731
Død: er ikke eftervist
Peder Nielsen Døbt 26. august 1731
Begravet 2. maj 1811 Hagested
Dødfødt Begravet 10. maj 1736

Ved Haralds tip-tipoldefar Peder Nielsens dåb står der i kirkebogen, at han var tvillingesøn af Niels Olufsen i Gurede

Niels døde i juni 1759. Ved hans begravelse i Hagested står der i kirkebogen:

Die Mercurii d 13 Junÿ blev Gaardmand i Gurede Niels Olsen jordet i Hagested ætatis 69 Aar gammel

Ved en systematisk gennemgang af fadderne ved børnenes dåb og en gennemgang af kirkebogen i Hagested, er vi kommet frem til, at Niels Olsen med meget stor sansynlighed er søn efter Oluf Gregersen og Maren Olufsdatter og født i Hagested i oktober 1695. I kirkebogen står der ved hans dåb den 20 oktober 1695

D 20 Oluf Gregersøns Niels i Gurede døbt, Anne Catrine Hr Jensa Krags bar ham. Fadd. Gregers Andersen i Audeboe, Henrich Jensøn, Rasmus Moesøn, Niels Hansøn, Peder Larsøn Q alle af Gurede

Kirsten døde kort før jul 1762, 65 år gammel

Lidt om børnene der voksede op:

Jens fra 1725 har vi ikke kunnet følge med sikkerhed, men i juni 1782 blev et fattiglem på 58 år jordet, alderen passer, men om det var 'vor' Jens kan vi ikke eftervise

Jeppe fra 1726 har vi ikke kunnet følge, men i 1750 blev i Hagested gift en Jeppe Nielsen med Birthe Olufsdatter. I 1759 da Oluf fra 1731 blev gift, var der en forlover med navn Jeppe Nielsen, måske 'vor' Jeppe og i april 1785 blev begravet en husmand Jeppe Nielsen i Gurede, men alderen er anført som 55 år og det passer ikke så godt, han burde være 58

Niels fra 1729 døde i september 1749

Oluf fra 1731 blev i marts 1760 i Hagested gift med Kirsten Truelsdatter. Ved folketællingen i 1787 boede de i Hagested, og der var 3 børn. Kirsten døde i november 1791 og Oluf, som var gårdmand og sognefoged, døde i august 1799

Peder fra 1731 var Haralds tip-tipoldefar i 2 linier og har sin egen side

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Niels Olufsen var Haralds tip-tip-tipolderfar og det i 2 linier. 

Linje til Hans Anders Harald Sørensen

Niels Olufsen var gårdmand i Gurede

Haralds tip-tip-tipoldefar Niels Olsen kunne vi ikke umiddelbart finde født i Hagested. 

Ved hans begravelse er der i kirkebogen anført, at han var 69 år, og derfor burde være født omkring 1690. 

Det kunne ikke eftervises i kirkebogen i Hagested, så vi formodede, at han nok var født i et andet sogn.

Vi har fundet 6 børn født i Gurede og døbt i Hagested i årene 1725 til 1736 efter Niels Olufsen. Af disse 6 børn var det sidst fødte barn dødfødt

De 5 børn efter Niels Olsen blev alle døbt i Hagested

Døbefonden i Hagested

Ved de 2 ældste børns dåb blev Niels Olsen i kirkebogen anført som landsoldat

Hagested kirke hvor børnene blev døbt og hvorfra både Niels og Kirsten blev begravet

Vi har ikke kunnet finde noget om Niels Olufsen hverken i fæsteprotokoller eller skifter.

Der er ikke bevaret fæsteprotokoller og skifter fra Hagestedgård, hvorunder Gurede hørte.

- Sidens top - Forsiden