Ole Hansen
1807-1880

Hans Nielsen
1772-1848
Kirstine Andersdatter
ca 1763-1837
Niels Hansen
ca 1716 - 1801
Ludzie Anderdatter
ca 1735 - 1819
Anders Jeppesen
1726 - 1797
Kirsten Hansdatter
ca 1722 - 1778

Ole Hansen
1807-1880
Inger Kirstine Madsdatter
1811-1878
gift 20 juni 1834 i Højby, Holbæk Amt
8 børn, heraf 1 døbt i Højby, Holbæk Amt og 7 døbt i Nykøbing Sj., Holbæk Amt
Jens Peder Olsen Født 11. september 1834 Højby
Død: 28. april 1890 Nykøbing Sj.
Anne Kirstine Olsdatter Født 25. juni 1837
Død 24 mar 1906 Nykøbing Sj.
Hans Jørgen OlsenFødt 10. januar 1840
Død: er ikke eftervist
Nikoline Marie Olsen Født 1. marts 1842
Død: 29. marts 1881 Skt Matthæus København
Karen Sophie Olsen Født 22. november 1844
Død: er ikke eftervist
Christiane Jacobine Olsen Født 29. marts 1847
Død: er ikke eftervist
Sidsel Cathrine Olsen Født 2. januar 1850
Død: er ikke eftervist
Wilhelmine Margrethine Olsen Født 25. nove,ber 1851
Død: er ikke eftervist

Ved Haralds farmor Anne Kirstine Olsdatters dåb står der i kirkebogen, at hun var datter af "Huusmand Ole Hansen og Hustru Inger Kirstine Madsdat paa Lyngen

Ole Hansen blev født i oktober 1807. Ved hans dåb i Nykøbing Sj. kirke står der i kirkebogen:

Ole Hansen
Søndagen den 15. November lod Dagleier Hans Nielsen og  Hustru Kirstine Andersdatter døbe én Søn, som var født den 17. Ovtober Kl: 12 om Aftenen, og kaldte ham Ole; Snedker J. Høuers Kone holdt ham over Daaben, assisteret af Karen Hansdatter; Fadderne: Brændeviinsbræder P: Hvas, L.P.Larsen og Møller N. Thomsen

Den 20. juni 1834 blev Ole gift. Ved vielsen i Højby står der i kirkebogen:

Ungkarl Ole Hansen af Nykjøbing 27 Aar gl. vaccineret 9. ? 1813 af ?
Pigen Inger Kirstine Madsdatter af Stenstrup 23 aar, vaccineret 17. juli 1820 af Guldbrand
Forlovere: Husmand Hans Nielsen paa Nykiøbing Lyng, Husmand Jørgen Larsen Stenstrup
Viet: D 20. Juni 1834 i Kirken

Ole og Inger Kirstine fik 8 børn i årene 1834 til 1851

Inger Kirstine døde i november 1878, 67 år gammel

Ole døde i august 1880. Ved hans begravelse i Nykøbing Sj. står der i kirkebogen:

Død: 12. August, begravet: 17. August, Ole Hansen
Aftægtsmand paa Nykjøbing vester Lyng
72 Aar – (henvisning) – Enkemand

Lidt om børnene:

Jens Peder fra 1834 var hos hans mormor i Højby ved folketællingen i 1840. Ved folketællingen i 1845 var han hos forældrene på lyngen. Han blev konfirmeret i 1849 og ved folketællingen i 1850 var han bagerlærling hos bagermester Jens Johan Krøll på Ahlgaden i Nykøbing, men bager blev han ikke. Vi har fundet ham som tjenestekarl på til- og afgangslister mellem Nykøbing og Højby. Da han i juli 1862 i Nykøbing blev gift med Maren Pedersdatter var han tjenestekarl hos købmand Larsen og Maren tjente hos bådfører H. Sørensen. De bosatte sig på Vangjordene i Lergraven på det sted der blev henregnet til matr. nr. 149. De fik 5 børn i perioden fra 1864 til 1872. I kirkebogen er der ved nogle af børnenes dåb anført, at forældrne  boede i Thules Enghave. Jens Peder døde i april 1890 55 år gammel. Af byfogdens skifteprotokol fremgår, at Jens Peder intet efterlod sig ud over det, der medgik til begravelsesudgifter. Ligeledes at Jens Peder i flere år havde modtaget huslejehjælp fra kommunen.  Ingen af børnene kan eftervise i Odsherred ved folketællingen i 1901. Maren, som stammede fra Grevinge sogn, sad enke som fattiglem ved folketællingen i 1901 i Fattighuset, hvor også hendes svigerinde Anne Kirstine (Haralds farmoder) boede. Maren døde på Amtssygehuset i Nykøbing i april 1905. Hun boede ved sin død i Fattighuset i Nykøbing og var under fattigforsørgelse

Anne Kirstine fra 1837 var Haralds farmor og har sin egen side

Hans Jørgen fra 1840 var hos forældrene til han i 1853 blev konfirmeret. I 1856 til 1. maj rejste han som daglejer (16 år gammel) fra Nykøbing til Tengslemark i Højby sogn, der er anført at hans opførsel var god. Han har sikkert tjent flere steder i Højby sogn. I 1860 tjente han i Stenstrup hos gårdejer Jens Andersen. I 1863 kom han kortvarig hjem til forældrene på lyngen. Herefter har vi ikke helt styr på hans færden, men i 1868 rejste han noget frem og tilbage mellem Ellinge Lyng og Nykøbing. Hans Jørgen, som nu var fisker på Ellinge Lyng, blev i juli 1868 i Højby gift med Ane Kirstine Hansdatter. I november 1868 kom Hans Jørgen og Ane Kirstine til Vesterlyng i Nykøbing og datteren Kirstine Caroline, som var født i novmber blev i december døbt i Nykøbing kirke. Ved folketælling i 1870 var de igen i Højby, hvor de fik yderligere 2 børn i 1871 hhv. 1873. 

Men det gik helt galt for Hans Jørgen. I november 1873 forekommer han på tilgangslisten for Horsens Tugthus som indsat for en periode på 8 år og i lægdsrullen har vi fundet årsagen: en dom af 28. oktober 1873 gav ham 8 års tugthusarbejde for manddrab. Forinden havde Hans Jørgen fået en dom for vold og legensbeskadigelse i marts 1872. Ane Kirstine døde i august 1874. Ved folketællingen i 1880 havde Hans Jørgen ophold i Fængselsbygningen på Straffeanstalten i Horsens. Ved faderens død i august 1880 fremgår det af skifteprotokollen, at Hans Jørgen tjente på en gård ved Horsens. Herefter har vi ikke kunnet følge Hans Jørgen. De 2 ældste børn kom i pleje i Højby sogn, men kan ikke eftervises i Odsherred i 1901. Den yngste fra 1873 har vi ikke kunnet følge.

Nikoline Marie fra 1842 var hos forældrene til hun blev konfirmeret i 1856. Samme år til maj var hun på afgangslisten til Stenstrup i Højby sogn. Året efter rejste Nikoline Marie tilbage til Nykøbing og kom i tjeneste hos Bent Sørensen. Ved folketællingen i 1860 var hun tjenestepige hos bagermester Karl Gottlieb Steincke på Ahlgaden i Nykøbing (forøvrigt sammen med sin søster Karen Sofie). I november 1866 blev Nikoline Marie gift med den 23 år ældre enkemand garver Jens Andersen med hvem hun fik 4 børn. Den første født i december 1866 og den sidste født i maj 1873. Engang efter det sidste barns dåb i Nykøbing flyttede familien til København. I november 1878 boede de på Enghavevej 28 og her døde Nikoline Marie i marts 1881. Ved folketællingen i 1885 sad Jens Andersen som enkemand med de 2 yngste sønner på 5. sal på Enghavevej 32

Karen Sophie fra 1844 var hos forældrene til hun blev konfirmeret i 1859. Ved folketællingen i 1860 var hun tjenestepige hos bagermester Karl Gottlieb Steincke på Ahlgaden i Nykøbing (forøvrigt sammen med sin søster Nikoline Marie). I maj 1866 rejste Karen Sophie til København. Hun havde før afrejsen tjent hos gæstgiver Rasmussens enke i Nykøbing. 2 år senere vendte Karen Sophie tilbage til Nykøbing og blev tjenestepige hos købmand C.S. Jensen, men allerede samme år til november rejste hun sammen med sin søster Sidsel Cathrine til København. Karen Sophie blev i april 1871 i Helligåndskirken i København gift med Anders Sørensen. Ved folketællingen i 1880 boede de på Vesterbrogade 137 i kælderen. Begge ægtefolk var registreret som værtshusholdere og der var ingen børn registreret. Det er det sidste vi har kunnet finde om Karen Sofie. I politiets registerblade for 1892 har vi set, at Anders Sørensen boede i Laxegade 28 på 3. sal, men han er samme år frameldt og hvad der videre hændte, ved vi ikke.

Christiane Jacobine fra 1847 var hjemme hos forældrene til hun blev konfirmeret i 1861. Af til- og afgangslister fremgår, at Christiane Jacobine  havde været i Tensgslemark i Højby sogn, Jyderup i Vig sogn og sikkert flere steder inden hun i november 1868 vendte hjem til Ole Hansen på Vesterlyng, indtil hun i november 1869 rejste til København, før afrejsen havde hun tjent hos jernstøber Røstel. Senere vendte hun igen hjem til Vesterlyng og i marts 1871 blev hun i Nykøbing gift med ungkarl Anders Larsen, som tjente hos gårdmand Søren Madsen i Nygård. Forinden havde hun i december 1870 født en datter Eva Marie og det var Anders Larsen, som var blevet udlagt til barnefader. Christiane Jacobine og Anders boede de første år på Vesterlyng, hvor de fik de 3 første børn og senere bosatte de sig i et hus i Nygård. De fik 8 børn frem til 1888. Anders døde i juli 1916, hans efterladenskaber blev overdraget enken til afholdelse af begravelsesudgifterne. Vi har ikke kunnet eftervise Christiane Jocobine begravet - hun levede ved mandens død i 1916 ligesom de 8 børn, hvoraf 2 opholdt sig i Amerika. Ved folketælligen 1925 boede Jacobine i Nygård. Hun er ikke kunnetr eftervises begravet.

Sidsel Cathrine fra 1850 var hjemme hos forældre til hun blev konfirmeret i 1864. Af afgangslisten i Nykøbing november 1868 fremgår det, at Sidsel Chatrine havde tjent hos møller Jensen før hun rejste til København samtidig med søsteren Karen Sophie. I decemeber 1879 blev Sidsel Cathrine i Trinitatis kirke i København gift med vognmandskarl Hans Hansen (de tjenste begge i Lille Regnegade  no. 10) Ved folketællingen i 1880 boede de sammen med deres udøbte datter i Lille Regnegade. Herefter har vi ikke kunnet følge familien.

Wilhelmine Margrethine fra 1851 var hjemme hos forældrne til hun blev konfirmeret i 1866 og det var hun også ved folketællingen i 1870. Af af- og tilgangslisterne fremgår, at hun i 1872 til maj rejste til Gudmindrup for at tjene på møllen og at hun i maj 1874 kom tilbage til Nykøbing. Wilhelmine blev gift med Søren Engelbrechtsen fra Slagslunde og i december 1877 blev deres datter født i Nykøbing, hvor der i kirkebogen er anført at de var husmandsfolk på Vesterlyng. Ved folketællingen i 1880 boede de i København på Nørrefarimagsgade 54 4. sal. Søren registreret som ølkusk. Herefter  er der et spring frem til 1902, hvor vi i politets registerblade kan konstatere, at de boede Tingvej 32 1. sal. I perioden frem til 1914 er de registreret på 8 adresser i Købehavn. I 1914 hvor Søren døde boede de i Njalsgade. Vi har ikke fundet Wilhelmine Margrethine begravet.

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Ole Hansen var Haralds
oldefar . Han var husmand og daglejer. Han boede på Vesterlyng i Nykøbing Sj.

Linje til Hans Anders Harald Sørensen

Ole blev konfirmeret i 1823, hvor han var hjemme hos forældrene på lyngen

Ved folketællingen i februar 1834 tjente Ole på Ahlgaden i Nykøbing hos bager Carl Frederik Steincke og Inger Kirstine hos brændevinsbrænder Jens Ache ligeledes på Ahlgaden i Nykøbing

Samme år i juni blev Ole og Inger Kirstine gift og i september fik de deres første barn Jens Peder

Ved sønnens dåb i september i Højby blev de i kirkebogen registreret som indsiddere i Stenstrup

Da datteren Anne Kirstine blev født i juni 1837 var Ole og Inger Kirstine blevet bosat på Vestrelyng, hvor de også var ved folketællingen i 1840. Ole var da registreret som daglejer og som der står i folketælling, havde han en ubetydelig jorlod

Ole og Inger Kirstine forblev boede på lyngen og ved folketællingen i 1870 da sammen med datteren Anne Kirstine og svigersønnen smed Hans Sørensen 

Efter Inger Kirstines død i 1878 sad Ole Hansen på aftægt hos datteren og svigersønnen til sin død

De 2 ældste af Ole og Inger Kirstines børn forblev i Nykøbing og det er dem har vi kunnet følge hele deres liv. Om de andre har vi skrevet, det vi ved

I skifteprotokollen fra byfogeden i Nykøbing har vi fundet disse 2 anførsler vedrørende Ole Hansen

Af skifteprotokollen fremgår det, at alle 8 børn var levende og myndige og af de var enige om, at foretage privat skifte. Der var nu nok heller ikke så meget at dele, men en sparekassebog med et indestående på 155 kr blev mod kvittering udleveret af byfogeden.

Af skifteprotokollen fremgår det også, at de 7 søskende ikke på det tidspunkt havde været i forbindelse med deres broder Hans Jørgen, som i august 1880 nok var kommet ud af Horsens Tugthus og tjente på en gård ved Horsens

Her 3 stoute herrer, der står foran indgangen til Horsens Tugthus

Denne gård i Horsens Tugthus har Hans Jørgen nok også stiftet bekendskab med

Vi har nogle gamle billeder fra omkring 1880 fra Algade i Nykøbing, sådan har Ole Hansen set byen, når han kom til staden

Den ventre del Algade, der ender ud i Vestrebro


Midt på Algade - krydset  Svanestræde/Havnegade

Midt på Algade den brede del, hvor der lå flere store købmandsgårde

Her dem gamle skole, der lå lige øst for kirken

- Sidens top - Forsiden