Zacharias Hansen
1712 - 1780

Hans -

Zacharias Hansen (98)
1712 - 1780
Karen Hansdatter
ca 1706 - 1776
gift 30. november 1732 i Harndrup, Odense Amt
4 børn døbt i Harndrup, Odense Amt
Elsebeth Zachariasdatter Døbt 25. oktober 1733
Død: er ikke eftervist
Hans Fridrich Zachariasen Døbt 16. oktober 1735
Død: er ikke eftervist
Jeppe Zachariasen Døbt 20. oktober 1737
Død 3. august 1812 Rørup
Johan Jørgen Zachariasen Døbt 17. juli 1740
Begravet 16. oktober 1740

Ved Aages tip-tipoldemor Elsebeth Zachariasdatters dåb står der, at hun var datter af Zacharias Hansen på Padesøbjerg

Zacharias var født i april 1712. Ved hans dåb i den 1. maj i Hårslev står der i kirkebogen:

D 5te Søndag efter Paashe Blif en Rÿtters barn liggende i qvarter hos Anders Anders i Fadsbøl døbt Med nafn Zacharias. Anna Peders i ? ?: fadderne: d 1n qvarterende Rÿtter hos Bertel Larsen her i Bÿen  Nafnlig Knud B? en Rÿtter Nafnlig Nicolaus i Gambÿ, Karen Anderses i Fadsbøl

Zacharias og Karen Hansdatter, der var blevet trolovede den 27. juli 1732, blev gift den 30. november samme år. Ved deres vielse i Harndrup står der i kirkebogen:

Domca 1 Adventus /: d 30 Novembr / Copulati Zacharias Hansen og Karen Hansdatter paa Padesøebierg

Zacharias og Karen fik 4 børn i årene 1733 til 1740, heraf døde det ene barn som lille

Karen døde hos svigersønnen Jacob Nielsen i Fønsskov i januar 1776, 70 år gammel

Zacharias døde sidst i juni 1780. Ved hans begravelse i Harndrup står der i kirkebogen:

Mandagen d: 3 Julii blev begraven med LieTiniste (=ligtjeneste) en gammel Mand, navnlig Zacharias Hansen som var født i Fadsbølle udi Haarslev Sogn
men hafde boet over 40 Aar i Padesøebierg Fielsted Sogn; men nu en 7 aards Tiid til sidst(e) været hos sin Datter paa Fÿensskov; men formedelst at den gaard blev udflÿttet af fællesskabet, var taget til sin eene Søn Jeppe Zachariæsøn; boende udi Etterup, hvorfra hand var gaaen hen at besøge sin Fadster Sophia Lyterske?, opholdende sig hos gaardmand Christian Larsen i
Fielsted, hvor af en hastig overveldende Gulsodt døde udi sit 69. alders aar

Lidt om børnene der voksede op:

Elsebeth fra 1733 var Aages tip-tipoldemor og har sin egen side

Hans Fridrich fra 1735 har vi kunnet følge indtil folketællingen i 1787, hvor han er registreret som 52-årig ugift tjenestekarl hos gårdmand Niels Sørensen i Skydebjerg

Jeppe fra 1737 blev i december 1766 gift i Rørup med Karen Nielsdatter i Etterup. Parret bosatte sig i Etterup, hvor Jeppe var fæstebonde. Jeppe døde i august 1812 og hans kone Karen døde i marts 1822


Zacharias Hansen var Aages tip-tip-tipoldefar og boede i Padesøbjerg i 40 år

I de år Zacharias levede nåede der at være 4 konger

1699-1730 Frederik d. 4:
"konge af Danmark og Norge 1699-1730. I Frederik 4.s regeringstid udspillede sig det sidste store krigeriske opgør med Sverige, Den store nordiske Krig 1709-20. Det uafgjorte udfald førte til endelig opgivelse af håbet om generobring af Skånelandene; men til gengæld betød krigen en styrkelse af Danmarks sikkerhedspolitiske stilling. I kraft af sin samvittighedsfulde varetagelse af regeringsforretningerne kom Frederik 4. tæt på at realisere Kongelovens ideal om kongelig personlig enevælde"

1730-1746 Christian d. 6:
" konge af Danmark og Norge 1730-46. Kongen var den første i den oldenborgske kongerække, i hvis regeringstid riget ikke var i krig. Til gengæld var tiden præget af en svær økonomisk krise, der dog ikke forhindrede opførelsen af det nye, pragtfulde residensslot, det første Christiansborg, til erstatning for det forfaldne Københavns Slot. Den stærkt religiøse konge indførte 1735 streng kirketugt, der forbød enhver forlystelse på helligdage, ligesom han 1736 indførte konfirmationen med obligatorisk konfirmationsforberedelse"

1746-1766 Frederik d. 5:
"konge af Danmark og Norge 1746-66. Kongens regeringstid var – i lighed med faderens – en fredsperiode. Økonomisk var det tillige en fremgangstid, hvilket bl.a. gav sig udtryk i udvidelse af København med Frederiksstaden med de fire Amalienborg-palæer som centrum. Gennem hele regeringen støttede kongen sig til dygtige ministre som overhofmarskal A.G. Moltke og udenrigsminister J.H.E. Bernstorff, der med sikker sans for statens tarv varetog de daglige regeringsforretninger"

1766-1808 Christian d. 7:
" konge af Danmark og Norge 1766-1808. Regeringstiden faldt sammen med en af de mest urolige perioder i Europas historie, revolutionstiden og Napoleonskrigene. Kongen var et sart og nervøst gemyt, og en uhensigtsmæssig opdragelse medførte, at han udviklede kronisk skizofreni. I den syge konges sted varetoges regeringen af stærke personligheder i hans omgivelser, først af livlægen J.F. Struensee og efter dennes fald i 1772 af geheimestatsminister Ove Høegh-Guldberg. Fra 1784 var kronprins Frederik (6.) reelt kongemagtens legitime repræsentant"

- Sidens top - Forsiden