Johan Diderich Nielsen
1697 - 1760

Niels Rasmussen 
ca 1664 - 1701
Anna Olufsdatter
ca 1652 - 1726
Rasmus - Oluf
-

Johan Diderich Nielsen
1697 - 1760
Anne Hansdatter
1696 - 1743
gift 14. april 1721 i Østrup, Odense Amt
6 børn døbt i Østrup, Odense Amt
Anna Johansdatter Døbt: 14. januar 1723
Begravet: 26. juni 1730
Madtz Johansen Døbt: 9. september 1725
Begravet: 26. juni 1730
Maren Johansdatter Døbt: 26. december 1728
Begravet: 12. februar 1750 Østrup
Madtz Johansen Døbt: 28. oktober 1731
Begravet: 26. marts 1732
Anna Kirstine Johansdatter Døbt: 1. februar 1733
Død: juli 1767 Østrup
Mette Cathrine Johansdatter Døbt: 4. marts 1736
Død: 18. marts 1799 Østrup

Ved Aages tip-tipoldemor Mette Cathrine Johansdatters dåb stod der, at hun var datter af Johan Didrichsen

At Johans fulde navn var Johan Diderich Nielsen så vi, da vi fandt et arveskifte dateret 12. maj 1744 efter hans kone Anne Hansdatter 

Johan Diderich var født i december 1697 og ved hans dåb i Østrup kirke står der i kirkebogen:
Anden Juledag var Niels Rasmussens Søn Christnet og kaldet Johan Diderich dend høÿædle og Velbaarne Jomfrue Jomfru Gids…?? Weltberg bar hannem til Daaben. Testes Olle?? Korff, Laurs Hansen, Søffren Anderssen, Margrette Jesper Degns, Dorthe Corfisdatter  

Den 14. april 1721 blev Johan gift med enken Anne Hansdatter. Ved deres giftermål står der i kirkebogen i Østrup:
Anden Paaskedag var Johan Diderich Nielsen og Anne Hansdatter viet i Østrup Kirche

Johan og Anne fik 6 børn i årene 1723 til 1736.  Af disse 6 børn var det kun de 3 der voksede op

Anne døde i oktober 1743, 47 år gammel

Johan døde i september 1760. Ved hans begravelse står der i kirkebogen i Østrup:
D: 19 Sept: blev Johan Nielsen af Østrup begrv: P 62

Lidt om de 3 børn der voksede op:

Maren fra 1728 var kun 22 år gammel da hun døde i februar 1750

Anna Kirstine fra 1733 blev i august 1755 gift med enkemanden, væver Mads Sørensen der medbragte en 4-årig datter Sidsel Cathrine.. Anna Kirstine døde i juli 1767 og efterlod sig 3 børn foruden enkemanden. Mads, der var blevet gift endnu engang, døde i maj 1771, 52 år gammel    

Mette Cathrine fra 1736 var Aages tip-tipoldemor og har sin egen side

Johan Diderich Nielsen  var Aages tip-tip-tipoldefar
og boede i Østrup, hvor han var gårdmand på en halvgård

Østrup kirke

Set i 'ORDBOG OVER DET DANSKE SPROG':
"Halv-gaard, en. (ænyd. glda. d. s.; nu især foræld. ell. dial.)(jf. halv gaard u. Gaard 3.1) bondegaard, der kun har (omtr.) det halve af en alm. gaards (helgaards) størrelse . Halvgaarde . . svare halve Afgifter i Forhold mod andre Bønder. PNSkovgaard.​B.189. Baden.​JurO.I.208. en forhutlet Halvgaard, hvor der kun holdtes to smaa Vognheste, tre til fire Plovbæster og nogle faa knoklede “Kræ”. ZakNiels.​K.10. JVJens.​HF.44. Feilb. jf.:"

Johan Diderich og hans nærmeste familie forblev i Østrup

Set på 'Historisk Atlas':
"Østrup er nævnt første gang 1449 i formen Østrup. Forleddet er østær, som betyder 'mod øst'. Efterleddet er '-torp', der betyder udflytterbebyggelse."

"Allerede fra 1456 omtales en væbnergård i Østrup, og i 1500-tallet husede byen hele to hovedgårde: Østrupgård og Østrup Skovgård. Den sidste benævnes også Gammel Østrupgård, og dens enemærke lagdes i 1660-65 under Nislevgårds hovedgårdstakst. Gården var i 1664 på 26 tdr. hartkorn. På trods af denne hovedgårdskoncentration var der dog flere lodsejere i byen i senmiddelalderen. Kronen besad 5 gårde, hvoraf flere var selvejergårde, og Skt. Hans Kloster i Odense besad 1 enkelt gård, hvortil kommer præstegården. Endnu i 1664 besad Østrupgård under halvdelen af byens gårde, hvortil kommer, at 3 gårde i 1600-tallets anden halvdel lagdes under hovedgården. I 1806 besad hovedgården dog 10 fæstegårde foruden 31 huse i byen, og denne stilling holdt sig stort set uændret frem til 1844. Endnu i 1903 var 9 huse i fæste."- Sidens top - Forsiden