Peder Nielsen
???? - 1737

Niels -

Peder Nielsen
???? - 1737
Karen Hansdatter
???? - ????
gift 13. november 1718 i Norup, Odense Amt
6 børn døbt i Østrup, Odense Amt
Else Pedersdatter Døbt: 19. november 1719
Begravet: 10. januar 1720
Hans Pedersen Døbt: 1. januar 1721
Død: 18. september 1798 Østrup
Kirsten Pedersdatter Døbt: 29. marts 1723
Død: ikke eftervist
Nels Pedersen Døbt: 31. oktober 1724
Begravet: 22. november 1724
Anna Pedersdatter Døbt: 21. juli 1726
Død: ikke eftervist
Niels Pedersen Døbt: 25. februar 1731
Død: 17. februar 1779 Østrup

Da Aages tip-tipoldefar Niels Pedersen blev døbt stod der i kirkebogen, at han var søn af Peder Nielsen i Daugstrup

Med hensyn til Peder Nielsen så er vi så langt tilbage i tiden, at det begynder at knibe med at hente hjælp i kirkebøgerne, men lidt har vi dog fundet

Vi fandt Peder trolovet i Norup Dominica 16 post Trinitatis 1718. I kirkebogen står der:
Dom: 16 p: Trin: blef Rasmus Knudsens Hustru af Hasmark introduceret; samme Dag blef Karen Hansdatter af Norup, trolofed med én Enche Mand af Daugstrup ved Nafn Peder Nielsen

Deres vielse fandt sted den 13. november 1718. I kirkebogen i Norup står der:
Dom: 22 p: Trin: blef Peder Nielsen af Daugstrup og Karen Hansdatter af Norup copulerede

Ud fra hvad der står skrevet ved trolovelsen kan vi se, at Peder havde været gift tidliger, men vi har ikke kunnet finde hans tidligere kones begravelse beskrevet 

Peder og Karen fik 6 børn i årene 1719-1731. Af disse børn døde de 2 som små og døtrene Kirsten og Anna har vi ikke kunnet følge med sikkerhed, dog ved vi at en af dem døde i august 1730, for vi har fundet følgende i Østrup kirkebog:
Onsdagen d 9 Aug: kast jord paa Peder Nielsens Daatter af Dagstrup

Der står ikke noget om, hvilken af de to døtre, det var, der blev begravet (=kast jord på)

Peder døde i maj 1737. Ved hans begravelse står der i kirkebogen i Østrup:
D 15 Maj blev Peder Nielsen af Dagstrup begravet

Ved begravelsen står der ikke noget om, hvor gammel Peder var, da han døde, så vi kan ikke regne ud, hvor han blev født

Peder Nielsen var Aages tip-tip-tipoldefar og boede i Daugstrup, Østrup sogn

Peder blev som enkemand gift med Karen Hansdatter fra Norup sogn i november 1718

Hans første kone Else var blevet begravet  i september 1718

Vi har ikke kunnet finde ret meget om Peders 2. kone og heller ikke om den datter, der ikke var død i august 1730

Den "overlevende" datter levede i hvert tilfælde ikke ved sin broder Niels Pedersens arveskifte i 1779, men hvad der er blevet af hende mellem 1730 og 1779, har vi ikke kunnet finde ud af

Vi har gennemsøgt kirkebogen i Østrup for at finde Karen Hansdatters begravelse beskrevet men har ikke kunnet finde den

Resultatet er, at alt hvad vi ved om Aages tip-tip-tipoldemor Karen Hansdatter er, at hun var fra Norup sogn, og at hun blev gift med Peder Nielsen fra Daugstrup den 13. november 1718   

Lidt om sønnen Hans fra 1721:
Hans blev i april 1752 gift med Kirsten Madsdatter og allerede januar 1753 fik de deres første og eneste barn, sønnen Christen
Kirsten døde i juli 1778, knapt 69 år gammel

Hans egnede sig nok ikke til at være alene (eller også skulle sønnen Christen "aflastes" for sin svigermoder) for i kirkebogen i Østrup fandt vi følgende "Gaardmand Hans Pedersen og hans Søns, Christen Hansens Svigermoder Maren Oluvsdatter trolovede I Østrup. D: 21 de Juli"  

Maren døde i 1797, 81 år gammel og Hans døde året efter 78 år gammel

Sønnen Niels fra 1731 var Aages tip-tipoldefar og har sin egen side


- Sidens top - Forsiden