Ane Poulsdatter
1796 - 1879

Povel Jørgensen
1758 - 1814
Anna Rasmusdatter
1764 - 1841
Jørgen Jørgensen
ca 1723 - 1763
Anna Povelsdatter
 1717 - 1778
Rasmus Isaachsen
1736 - 1805
Maren Andersdatter
ca 1735  - 1768

Stephan Stephansen
1773-1843
Ane Poulsdatter
1796 - 1879
gift 2. juni 1824 i Bederslev, Odense Amt
5 børn døbt i Bederslev, Odense Amt
Poul Steffensen Født 12. marts 1825
Død 23. marts 1826
Poul Steffensen Født 23. december 1826
Død 27. oktober 1892 Bederslev
Anna Steffensen Født 23. september 1829
Død 
12. marts 1852 Bederslev
Peder Steffensen Født 16. marts 1832
Død 14. april 1922 Norup
Mette Marie Steffensen Født 18. december 1833
Død 16. marts 1912 Bederslev

Aages oldemor Ane Poulsdatter  blev født i maj 1796. Ved hendes dåb i Nørre Nærå står der i kirkebogen:

Dom: Trinitatis Povel Jørgensen og Anna Rasmusdatter af Ringe, Deres Barn som var født d: 17. Maÿ, døbt N: Anna, frembaaren af Ringe-Møllerens Pige Anna Margrethe, Testes: Niels Gregersen, Hans Nielsen, Anders Jensen og Christen Rasmussen, alle af Ringe

Den 18. juni 1824 blev Ane gift med enkemanden Stephan Stephansen. Ved deres vielse i Nørre Nærå står der i kirkebogen:

Gmd Stephan Stephansen i Bederslev 50 Aar og Pigen Ane Poulsdatter i Ringe 28 Aar.
Forlovere: Gmd Rasmus Poulsen og Jens Anders i Ringe. 
Viet: d 2 Junii

Forloveren gårdmand Rasmus Poulsen var brudens bror og gårdmand i Ringe i Nørre Nærå sogn

Ane og Stephan fik 5 børn i årene 1825 til 1833. Af disse 5 børn døde det første kun 1 år gammel, og de sidste 4 har vi skrevet lidt om på Stephan Stephansens side

Stephan, der var 23 år ældre end Ane, døde i maj 1843, 70 2/12 år gammel

Ane videreførte gården i Bederslev sammen med sine hjemmeboende børn indtil sønnen Poul overtog den, formodentlig ved sit giftermål i juli 1865

Ane døde i februar 1879. Ved hendes begravelse i Bederslev står der i kirkebogen:

Død: den 28. Februar, begravet: den 7. Marts, Ane Povlsdatter, Enke efter Gaardmand i Bederslev Steffen Steffensen paa Aftægt hos Sønnen, Gmd. Sammesteds Poul Steffensen død i Hjemmet, alder: 82 Ane Poulsdatter var Aages oldemor og gårdkone på gård nr. 18 i Bederslev

Ved sit giftermål med enkemanden Stephan Stephansen blev Ane, 28 år gammel, stedmoder til 6 børn i alderen 4 til 14 år, heraf 1 hold tvillinger på 4 år

Af den samlede børneflok på 10 kom:

stedsønnen Steffen til Skamby og
steddatteren Karen til Roerslev i Nørre Nærå sogn

stedsønnen Niels til Hjadstrup og
de 6 sidste børn forblev i Bederslev

Det vil sige, at alle 10 børn blev på Nordfyn


sønnen Peder kom til Egense Mark i Norup sogn

Anes søn Peder deltog i krigen 1864 hvorimod sønnen Poul var fritaget for militærtjeneste.

I hovedrullen 1845 står der om Poul: 
"begjæret fritaget af moderen 1848, Fripas 1851"

Bederslev kirke 2009

- Sidens top - Forsiden