Karen Jørgensdatter
1715 - før 1776

Jørgen Andersen
1682 - 1732
Anne Knudsdatter
ca 1682 - før 1778
Anders Jørgensen
ca 1646 - 1712
Anna Nielsdatter
ca 1650 - 1730
Knud Nielsen Acke
ca 1648 - 1733
Kirsten Madsdatter
ca 1644 - 1736
Jep Jensen
????  - ????
Karen Jørgensdatter
1715 - før 1776
gift 6. januar 1733 i Lumby, Odense Amt
3 børn døbt i Allesø, Odense Amt
Jørgen Ipsen Født: ca. 1736
Død 10. oktober 1810 Allesø
Jens Ipsen Født: ca. 1738
Død 11. juni 1803 Lumby
Hans Ipsen Født: ca. 1740
Død 19. juli 1819 Allesø

Det var noget af et puslespil, at finde frem til Aages tip-tipoldefar Jens Ipsens aner, men vi var heldige

Vi fandt et skifte dateret 26. august 1776 efter Jens Ipsens kusine Maren Nielsdatter. Da Maren var ugift , var der efter den tids skik, mange familiemedlemmer, der var arveberettiget efter hende, deriblandt Jens Ipsen og hans to brødre Jørgen og Hans

I skiftet efter kusinen Maren Nielsdatter er nævnt de tre brødre fra Allesø, nemlig Jørgen Ipsen, Jens Ipsen og Hans Ipsen og deres unavngivne afdøde mor samt deres mormor Ane Knudsdatter

Nu gik opgaven ud på, at finde Anne Knudsdatters afdøde datter. Anne Knudsdatter havde været gift med Jørgen Andersen, og blandt deres 9 børn var datteren Karen.

Karen blev født i juli 1719. Ved hendes dåb i Lumby står der i kirkebogen:
Dom 4 Trinit:
Christnet en Datter  for Jørgen Andersen i Lumbÿe, nafet Karen

Karen blev den 6. januar 1733 gift med Jep Jensen. Ved vielsen står der i kirkebogen i Lumby:
Dom: int: Circum: et Epiphan
Copuleret Jep Jensen af Allesee og Karen Jørgensdatter af Lumbÿ

Vi har kunnet eftervise 3 sønner efter Karen og Jep. Disse 3 skriver vi lidt om på Jep Jensens side

Vi ved ikke hvornår Karen døde, men hun er nævnt som afdød i skiftet dateret den 26. august 1776 efter niecen Maren Nielsdatter


Karen Jørgensdatter var Aages tip-tip-tipoldemor og  boede i Allesø

Vi kan ikke skaffe oplysninger fra kirkebøger i  Allesø før fra 1802 og fremefter 

men et billdede af kirken kan vi da skaffe

Allesø kirke

Alle Karens tre sønner blev gårdmænd

Jørgen og Hans blev gårdmænd i Allesø og Jens blev gårdmand i Lumby 

Oversigt over jordbrugerne i Allesø 1798

Oversigten viser af Jørgens gård er på lod nr. 18 og Hans's gård er på lod nr. 26. Begge lod er ejet af Dallund

Nu gætter vi men
noget tyder på, at sønnen Hans giftede sig til gård nr. 26, så mon ikke sønnen Jørgen har overtaget gård nr. 18 efter sin far

Udsnit fra gammelt matrikelkort over Allesø

- Sidens top - Forsiden