Jep Jensen
???? - ????

Jens -
Jep Jensen
????  - ????
Karen Jørgensdatter
1715 - før 1776
gift 6. januar 1733 i Lumby, Odense Amt
3 børn døbt i Allesø, Odense Amt
Jørgen Ipsen Født: ca. 1736
Død 10. oktober 1810 Allesø
Jens Ipsen Født: ca. 1738
Død 11. juni 1803 Lumby
Hans IpsenFødt: ca. 1740
Død 19. juli 1819 Allesø

Det var noget af et puslespil, at finde frem til Aages tip-tipoldefar Jens Ipsens aner, men vi var heldige 

Vi fandt et skifte dateret 26. august 1776 efter Jens Ipsens kusine Maren Nielsdatter. Da Maren var ugift , var der efter den tids skik, mange familiemedlemmer, der var arveberettiget efter hende, deriblandt Jens Ipsen og hans to brødre Jørgen og Hans

Det var et puslespil at finde frem til anerne, fordi Allesø Præstegård brændte i 1802 og med den kirkebøgerne,  så vi har været afskåret fra at bruge kirkebogen som dokumentation før fra 1802 og frem

Metoden vi har brugt til at finde frem til Jep Jensen er følgende:

I skiftet efter kusinen Maren Nielsdatter er nævnt de tre brødre fra Allesø, nemlig Jørgen Ipsen, Jens Ipsen og Hans Ipsen og deres unavngivne afdøde mor samt deres mormor Ane Knudsdatter

Vi "rykker hurtigt frem her" og finder ud af at Ane Knudsdatters afdøde datter var Karen Jørgensdatter, der blev gift den 6. januar 1733. Ved hendes vielse står der i kirkebogen i Lumby:  
Dom: int: Circum: et Epiphan
Copuleret Jep Jensen af Allesee og Karen Jørgensdatter af Lumbÿ

Da de tre sønner hed Ipsen til efternavn og sammenholdt med at deres mormor var Ane Knudsdatter, så havde vi sandsynligvis fat i de "rigtige" forældre

På grund af den manglende kirkebog i Allesø, er dette alt hvad vi har kunnet finde om Jep Jensen

Lidt om de tre sønner:

Jørgen fra 1736 var blevet gift med den 5 år yngre Maren Steffensdatter og parret bosatte sig i Allesø, hvor Jørgen var gårdmand på gård nr. 18. Jørgendøde i oktober 1810, knapt 75 år gammel og Maren døde i november 1815, 74 år gammel 

Jens fra 1738 var Aages tip-tipoldefar og har sin egen side

Hans fra 1740 var blevet gift med den 16 år ældre enke Abelone Andersdatter, så mon ikke han også har overtaget en gård ved giftermålet. Han blev i hvert tilfælde gårdmand på gård nr. 26 i Allesø. Abelone døde i juli 1808, 84 år gammel og Hans døde i juli 1819, 79 år gammel


Jep Jensen var Aages tip-tip-tipoldefar og  boede i Allesø

Udsnit af et gammelt matrikelkort over Allesø

Ved folketællingen i 1787 var sønnen Jørgen "Bonde og Gaardbeboer" i Allsø. Foruden Jørgen var der på gården hans kone Maren, deres 13-årige datter der også hed Maren samt en tjenestekarl og en tjenestepige

Ved folketællingen i 1801 var Jørgen "Fæstebonde og Gaardbeboer" i Allesø. Foruden Jørgen var der på gården hans kone Maren, deres nu gifte datter Maren (hendes mand var der ikke), en plejedatter Karen Ipsdatter, en tjenestekarl og en tjenestedreng

Ved folketællingen i 1787 var sønnen Hans "Bonde og Gaardbeboer" i Allesø. Foruden Hans var der på gården hans kone Abelone, en voksen søn og en voksen datter fra hendes første ægteskab samt en tjenestedreng 

Ved folketællingen i 1801 var Hans "Fæstebonde og Gaardbeboer" i Allesø. Foruden Hans var der på gården hans kone Abelone, en 15-årig plejedatter, der også hed Abelone, samt en tjenestekarl og en tjenestepige

- Sidens top - Forsiden