Clemend Jørgensen
 1684 - 1728

Jørgen Clemendsen
1641 - 1717
Karen Pedersdatter
1659 - 1700
Clemend - - -

Clemend Jørgensen
 1684 - 1728
Anne Margrete Henningsdatter
1687 - 1761
gift før 07 apr 1709 (er ikke eftervist) i Lumby, Odense Amt
12 børn døbt i Lumby, Odense Amt
Karen Clemendsdatter Døbt 7. april 1709
Begravet 14. august 1709
Jørgen Clemendsen Døbt 6. juli 1710
Begravet 8. setember 1787 Lumby
Henning Clemendsen Døbt 29. maj 1712
Død: er ikke eftervist
Jens Clemendsen Født 4. marts 1714
Begravet 14. marts 1716
Hans Clemendsen Døbt 19. april 1716
Død: er ikke eftervist
Jeppe Clemendsen Døbt 12. december 1717
Død: er ikke eftervist
Anders Clemendsen Døbt 23. april 1719
Begravet 17. december 1770 Lumby
Knud Clemendsen Døbt 30. marts 1721
Begravet 18. juni 1777 Lumby
Jørgen Clemendsen Døbt 13. september 1722
Begravet 14. februar 1772 Lumby
Karen Clemendsdatter Døbt 5. marts 1724
Begravet 7. december 1726
Lisbeth Clemendsdatter
Døbt 14. juli 1726
Begravet 30. marts 1728
Dødfødt Begravet 25. marts 1728

Da Aages tip-tipoldefar Jørgen Clemendsen blev døbt stod der i kirkebogen, at han var søn af Clemend Jørgensen i Lumby

Clemend Jørgensen var født i 1684. Ved hans dåb i Lumby den 6. april står der i kirkebogen:

Dom Qvasim Døbt 1 Søn Clemend for Jørgen Clemends i Lbÿ

Hvornår Aages 3 x tipoldeforældre blev gift ved vi ikke, men deres første barn blev døbt den 17. april 1709, så de er nok viet et års tid tidligere. Der mangler desværre oplysninger for 1708 i kirkebogen i Lumby

Vi har fundet 12 børn efter Clemend og Anne Margrete Henningsdatter. Af disse 12 var det kun de 7 der voksede op

Clemend døde i juni 1728. Ved hans begravelse i Lumby står der i kirkebogen:

d. 12. Jun: Begravet Clemen Jørgens: af Lumbÿe fød ibid. i Ægteskab i 20 aar med Anne Margrete Henningsdatter 12 børn æt: 46

Anne Margrete blev igen trolovet i august og gift i oktober 1728 med Rasmus Nielsen der også var fra Lumby. Anne Margrete døde i marts 1761, 74 år gammel

Lidt om de 7 børn der voksede op:

Jørgen fra 1710 var Aages tip-tipoldefar og har sin egen side

Henning fra 1712 har vi ikke kunnet følge helt til hans død, men i januar 1734 har vi fundet en publice absolutio i kirkebogen i Lumby "Dom: 2 post Epiph:
Publ: Absol: Karen Larsdatter af Lumbÿe, udlagde til Barnefader Henning Clemendsen, som hafde tient for hænde til Rasmus Nielsen her i bÿen, men tiener nu i Eÿbÿe ved Odense". Barnet overlede ikke for i februar 1734 fandt vi følgende i samme kirkebog "Onsdagen d: 3 febr: Jordet i de fattiges jord Karen Larsdatters barn af Lumbÿe blef hiemmedøbt og kaldet Clemend, var 4 dage gammel" og den 28. februar "Eod: Publ: Absolv: Henning Clemendsen for forseelse mod det 6te bud med Karen Larsdatter". Herefter har vi ikke kunnet spore Henning

Hans fra 1716 har vi ikke kunnet følge, men måske er han kommet til Odense for i marts 1742 har vi fundet følgende i kirkebogen i Vor Frue sogn "D 29 Martz 1742 bleve Hans Clemensen og Karen Hansdatter af Eybÿe Copulerede som var trolovede i Høÿbÿe af Hr: ?". Herefter har vi ikke fulgt Hans 

Jeppe fra 1717 er måske fulgt med Hans til Odense for vi har fundet Jeppe Clemendsen gift med Anna Hansdatter i Vor Frue sogn i Odense i november 1752. Jeppe døde som tømmersvend i Odense i december 1761, 44 år gammel og samme år blev Anna gift med en anden tømmersvend, den 13 år yngre Anders Jensen Tommerup. Mon tømrerlauget har haft en 'finger med i spillet' her? Anders Jensen Tommerup døde i januar 1794, 65 år gammel. Vi har ikke kunnet finde Anna begravet i Vor Frue sogn

Anders fra 1719 blev i februar 1758 gift med Maren Stephansdatter. Ægteparret bosatte sig i Lumby, hvor Maren døde 51 år gammel i juni 1767 efter 9 års ægteskab. I december samme år blev Anders gift med Karen Andersdatter fra Stige. Sammen fik Anders og Karen en søn Anders født i sommeren 1769. Anders Clemendsen døde i december 1770, knapt 52 år gammel. Karen, der ikke blev gift igen, døde i december 1776, 49 år gammel

Knud fra 1721 var skrædder i Lumby, da han i oktober 1757 blev gift med Anna Andersdatter fra Taarup. I juni 1777 står der om Knud i kirkebogen i Lumby "døde af nogen aars brÿstsÿge var 56 aar gammel". Hans kone Anna har vi ikke kunnet følge med sikkerhed

Jørgen fra 1722 blev i november 1764 gift med Sophie Nielsdatter. Efter vielsen bosatte de sig i Lumby, hvor Jørgen døde i februar 1772. Ved hans begravelse står der i kirkebogen: "D 14 Febr: Begravet Jørgen Clemesen af Lumbÿe var fød ibidem 1722 var i ægteskab med Sophia Nielsdatter paa 8tende aar hafde 3 Sønner og 1 Datter tilsammen ætat: 49 Aar og nogle maaneder gammel". Sophie blev trolovet med matros Lars Hansen fra Stige den 18. marts samme år, men der gik godt 1 år før de blev gift. Lars har måske været på langfart. Vi har kunnet følge Sophie og Lars i Lumby indtil begyndelsen af februar 1777. Ved folketællingen i 1787 fandt vi dem i Skibhusene ved Odense Fjord sammen med 3 døtre. Vi har ikke kunnet finde Sophie begravet, men Lars har vi fundet begravet i Sct Hans sogn i Odense i september 1814. Han var druknet ved en kæntring, 70 år gammel


Clemend Jørgensen var Aages tip-tip-tipoldefar og boede i Lumby


Lumby kirke

Clemend var en af de få aner der fik døbt 2 børn med samme navn. I Clemends tilfælde sønnerne Jørgen i 1710 og 1722

Af Clemends børn var det alene sønner voksede op

Sønnen Henning fra 1712 blev  publice absolveret i 1734 for at have forset sig mod det 6. bud

Publice absolutio:
"skriftemål foran den samlede menighed ved en gudstjeneste. Straffen kunne idømmes for udeblivelse fra påbudt altergang, for hor, for barnedød i vuggen og meget andet - ophævet 1767"

Set på historiskatlas.dk: "Lumby er nævnt første gang 1231 i formen Lyungby. Forleddet er liung, lyng, måske brugt her i betydningen lyngklædt område.  Efterleddet er -by, som betyder Landsby.  Bebyggelsesnavne på -by anses for dannet i vikingetid"

"I nærheden af Næsbyhoved muligvis dog i Lumby sogn stod i middelalderen en meget besøgt valfartskirke, Helligtrefoldighedskapellet eller Kluset kaldet, som bl.a. betænkes med pengegaver af Kong Hanses dronning Christine.1545 blev det nedlagt og skænket til deling mellem Odense Gråbrødre Hospital og Lumby kirke. I sognet fødtes 1765 litteraten og homøopaten H.C. Lund.  I 1859 oprettedes en landboskole i Lumby, som var tænkt som et modstykke til den Koldske folkehøjskole.  Skolen nedlagdes i 1894."

- Sidens top - Forsiden