Stephan Stephansen
1773-1843

Stephan Nielsen
1729 - 1773
Marie (Maren) Pedersdatter
1739 - 1824
Niels Stephansen
ca 1688 - 1764
Apolone Jensdatter
 1707 - ????
Peder Knudsen
1701 - 1760
Anne Pedersdatter
 1706 - 1762

Stephan Stephansen
1773-1843
Ane Poulsdatter
1796 - 1879
gift 2. juni 1824 i Bederslev, Odense Amt
5 børn døbt i Bederslev, Odense Amt
Poul Steffensen Født 12. marts 1825
Død 23. marts 1826
Poul Steffensen Født 23. december 1826
Død 27. oktober 1892 Bederslev
Anna Steffensen Født 23. september 1829
Død 
12. marts 1852 Bederslev
Peder Steffensen Født 16. marts 1832
Død 14. april 1922 Norup
Mette Marie Steffensen Født 18. december 1833
Død 16. marts 1912 Bederslev

Aages oldefar Stephan Stephansen blev født i marts 1773. Ved hans dåb den 21. marts i Hjadstrup står der i kirkebogen:

Dom: Lætar: Stephan Nielses Enkes Nÿefødte Søn af Hiadstrup døbt, kaldet Stephan efter sin Sl. Fader som nÿelig forud var død, Skolehold: Kone bar barnet, Test: Lars Madsen, Ped: Jensen, Anders Niels: fra Hiadstrup

Den 16. oktober 1809 blev Stephan gift med pigen Anne Hansdatter af Bederslev. Ved deres vielse i Bederslev står der i kirkebogen:

Den 16de October
Stephan Stephansen og Pigen Anna Hansdatter af Bederslev copulerede.
Forlovere Rasmus Jens: Hiadst: og Niels Stephans: Kappendrup

Lidt om forloverne:
Rasmus Jens: Hiadst: var brudgommens stedfader gårdmand Rasmus Jensen på gård nr. 12 i Hjadstrup
Niels Stephans: Kappendrup var brudgommens bror Niels Stephansen parcellist og bødker i Kappendrup

Stephan og Ane Hansdatter fik 7 børn i årene 1810 til 1820. Vi skriver lidt om børnene længere nede på siden

Ane Hansdatter døde 49 år gammel i marts 1824, og Stephan sad tilbage med 6 børn i alderen 4 til 14 år gamle, heriblandt et hold tvillinger på 4 år.

Den 2. juni 1824 blev Stephan gift med den 22 år yngre Ane Poulsdatter fra Ringe. Ved deres vielse i Nørre Nærå står der i kirkebogen:

Gmd Stephan Stephansen i Bederslev 50 Aar og Pigen Ane Poulsdatter i Ringe 28 Aar.
Forlovere: Gmd Rasmus Poulsen og Jens Anders i Ringe. 
Viet: d 2 Junii

Forloveren gårdmand Rasmus Poulsen  i Ringe var brudens bror

Stephan og Ane Poulsdatter fik 5 børn i årene 1825 til 1833. Heraf døde den først fødte kun 1 år gammel. De 4 andre børn skriver vi lidt om længere nede på siden

Stephan døde i maj 1843. Ved hans begravelse i Bederslev står der i kirkebogen:

Død: d 29 Mai, begravet: d 5. Juni, Stephan Stephansen, Gaardmand i Bederslev, alder: 70 2/12

Ane Poulsdatter giftede sig ikke igen men døde som Steffen Steffensens enke på aftægt hos sin søn Poul Steffensen. Ane døde 82 år gammel i februar 1879

Lidt om børnene fra 1. ægteskab:

Jens fra 1810 var ungkarl og fæstehusmand i Bederslev da han i november 1844 blev gift med enken Maren Jørgensdatter. Jens var foruden husmand også bødker. Maren døde i juli 1898, 93 år gammel og Jens døde i marts 1905, 94 år gammel

Steffen fra 1811 var tjenestekarl i Bederslev, da han i marts 1848 blev gift med  "Anna Catrine Olsdatter Enke efter Gaardmand Christen Christensen af Schambÿe". Steffen overtog Christens gård i Skamby ved sit giftermål. Anna Cathrine døde i januar 1877, 67 år gammel og Steffen døde som aftægtsgårdmand i maj 1884, 72 år gammel 

Anne Margrethe fra 1814 var 17 3/4 år gammel, da hun i januar 1832 blev gift med gårdmand Jørgen Pedersen i Bederslev. Ved folketællingerne i 1845 og 1850 var Jørgen Pedersen registreret som gårdmand og sognefoged i Bederslev. Jørgen døde i januar 1857, 58 år gammel og Anne Margrethe døde  som "Gaardmandsenke paa Aftægt" i december 1892, 78 år gammel

Ane Marie fra 1816 blev i november 1844 gift med ungkarl Niels Hansen fra Bederslev. Forloverne ved deres vielse var hendes svoger sognefogeden Jørgen Pedersen og smeden i Bederslev. Ægteparret bosatte sig hos Niels Hansens forældre på en gård i Bederslev. Ved folketællingen i 1860 havde de overtaget gården og Niels Hansens forældrene sad på aftægt hos dem. Ved folketællingen 1880 sad Ane Marie og Niels på aftægt hos datteren og svigersønnen. Niels døde i december 1881, 60 år gammel og Ane Marie døde i februar 1899, 82 år gammel

Niels fra 1818 døde 16 dage gammel

Karen fra 1820 var tvilling med Niels fra 1820. Ved folketællingen i februar 1845 boede Karen sammen med sin forlovede hjulmand og husmand Mads Madsen i Roerslev. Den 4. april 1845 blev Karen og Mads viede i Bederslev, deres forlovere var Mads's far gårdmand Mads Hansen i Roerslev og Karens svoger sognefoged Jørgen Pedersen i Bederslev. Mads døde i oktober 1888, 75 år gammel og Karen døde i maj 1900, 79 år gammel

Niels fra 1820 var tvilling med Karen fra 1820. Niels tog i 1844 til Hjadstrup og blev tjenestekarl hos gårdmand Peder Rasmussen, hvor han var indtil han 47 år gammel i november 1867 blev gift. I kirkebogen i Skamby står ved vielsen: "Niels Steffensen Bondekarl af Hjadstrup Sogn 47 Aar og Karen Marie Sørensen Bondepige af Steensbÿe, 27 Aar". I folketællingen i 1870 er Niels og Karen Marie i Kappendrup. Karen Marie må være død, for i juli 1871 har vi fundet følgende i kirkebogen i Hjadstrup: "Niels Stephensen (Bederslev) af Kappendrup 50 7/12 Aar og Maren Hansen (Ringe) Nørre Næraa Sogn hos sin Brudgom Enkemand Niels Steffensen af Kappendrup 30 5/12 Aar". Niels døde 83 år gammel i marts 1904 som boelsmand på Kappendrup Mark og Maren døde i april 1924 også 83 år gammel 

Lidt om de 4 børn fra 2. ægteskab der voksede op:

Poul fra 1826 var Aages farfar og har sin egen side

Anna fra 1829 døde 22½ år gammel i marts 1852

Peder fra 1832 var 37 år gammel og tjente i Bogense, da han i november 1869 blev gift med den 7 år yngre Marie Kirstine Christiansen, datter af husmand Christian Pedersen på Egense Mark, deres forlovere var hendes far og hans bror Poul, Aages farfar. I folketællingen 1890 var Peder registreret som husmand på Egense Mark. Marie Kirstine døde i august 1918, 79 år gammel og Peder døde som aftægtsmand på Egense Mark i april 1922, 90 år gammel 

Mette Marie fra 1833 blev den 21. juli 1865 (samme dag som Aages farfar Poul) gift med den 39-årige ungkarl Jens Jørgensen, der var bror til Aages farmor der også hed Mette Marie. I folketællingen 1880 var Mette Marie og Jens gårdfolk i Bederslev, men i folketællingen 1890 boede de hos Aages farfar og farmor Poul og Mette Marie på gård nr. 18 i Bederslev, så på det tidspunkt var der 2 Mette Marier på gården. Jens døde som indsidder i Bederslev i marts 1897, 71 år gammel og Mette Marie døde i marts 1912, 79 år gammel


Stephan Stephansen var Aages oldefar og gårdmand på gård nr 18 i Bederslev

Gård nr. 18 i 2009

Stephans far Stephan Nielsen var død ca. 3 uger før sønnens fødsel, så Stephan var faderløs ved sin dåb

Stephan havde fæstet gård nr 18 efter Jens Jørgensens enke måske i forbindelse med hans første giftermål med Ane Hansdatter i oktober 1809. Han er i hvert tilfælde registreret som gårdmand ved datteren Anne Margrethes dåb i 1814

Jens Jørgensens enke hed Margrethe Andersdatter. Jens og Margrethe blev gift i marts 1764. De har tilsyneladende ikke fået børn og Jens blev begravet i maj 1808

Margrethe har måske siddet på aftægt hos Steffen til hun døde i september 1829

Hvis det er tilfældet, så har begge Steffens koner haft hende på aftægt

Vi har ikke kunnet se en umiddelbar forbindelse fra Jens Jørgensen til Steffen, så vi ved ikke hvad eller hvem, der har fået Steffen fra Hjadstrup til at overtage Jens Jørgensens gård i Bederslev

Einsidelsborg. Hovedbygningen blev opført i 1830

Før udskiftningen i 1796 hørte Bederslev under baroniet Einsidelsborg

Lidt om Einsidelsborg:

Fra Kørup etablerede man i 1600-tallet avlsgården Einsidelsborg (Egebjerggård) på halvøen Agernæs mod nord. Den blev i 1660 en selvstændig hovedgård, og i 1672 blev den til baroniet Einsidelsborg.

Egebjerggård nævnes første gang i 1572 i formen Egebierg. Det er dog muligt, at der er tale om et naturnavn og ikke hovedgården selv. Omkring 1670 kaldes hovedgården for Einsidelsborg efter Henrik Podebuskes hustru Sidonia Abrahamsdatter friherreinde von Einsidel af Brandstein. I 1932 fik den daværende ejer lov til igen at kalde gården Egebjerggård.

Kort over Bederslev by 1809. Gård nr. 18 er markeret med rødt og kirken med blåt imellem gården og kirken ligger gadekæret

Efterslægten på sporet 2009

- Sidens top - Forsiden