Anna Rasmusdatter
 1706 - 1778

Rasmus Pedersen
????- ????
Ane Andersdatter
ca 1664-1724
Peder - Anders -

Isaach Andersen
ca 1691 - 1748
Anna Rasmusdatter
 1706 - 1778
gift 19 okt 1727 i Bederslev, Odense Amt
8 børn døbt i Bederslev, Odense Amt
Karen Isaachsdatter Døbt 8. maj 1729
Begravet 31. juli 1729
Karen Isaachsdatter Døbt 23. juli 1730
Begravet 19. marts 1788 Bederslev
Anne Isaachsdatter Døbt 10. april 1732
Begravet 1. juli 1739
Anders Isaachsen Døbt 12. december 1734
Begravet 7. februar 1781 Otterup
Rasmus Isaachsen Døbt 23. december 1736
Begravet 28. juni 1805 Nørre Nærå
Hans Isaachsen Døbt 16. august 1739
Død 2. juni 1826 Klinte
Mads Isaachsen Døbt 9. december 1742
Død 23. november 1823 Bederslev
Anna Isaachsdatter Døbt 25. september 1746
Begravet 24. oktober 1813 Bederslev

Aages tip-tip-tipoldemor Anna Rasmusdatter blev født den 8. august 1706. Ved hendes dåb den 15. august står der i kirkebogen i Bederslev:

11 Søndag efter Trin. Bleff Rasmus Pedersens Barn i Bedersløf Kristnet, som vaar fød d. 8. Augusti, kaldet Anna, Præstens Hustru holdt det. Fadder Mads Smed. Hans Ibsen. Hans Skrædder. Anders Andersens Hustru. Hans Nielsens Hustru alle i Bedersløf

Den 19. oktober 1727 blev Anna gift med enkemanden Isaach Andersen. Ved deres vielse i Bederslev står der i kirkebogen:

Dom: 19 post Trinit: Blef Isach Andersen og Anne Rasmusdatter her i Bÿen viede tilsammen

Anna og Isaach fik 8 børn sammen i årene 1729 til 1746. Af disse 8 døde de 2 som små, og de 6 andre har vi skrevet lidt om på Isaach Andersens side

Isaach døde i marts 1748, 57 år gammel

Anna, der sad tilbage med små børn, blev trolovet i april 1748. Ved hendes trolovelse i Bederslev med Ole Pedersen står der i kirkebogen:

D: 5te April Bleve dend velagte unge Karl Ole Pedersen og d: Gud-Elsked Danne Kone Anna Rasmusdatter trolovede:

Vielsen har ikke kunnet eftervises, måske fordi kirkebogen er delvis defekt.

Anna blev begravet i maj 1778. Ved hendes begravelse i Bederslev står der i kirkebogen:

Onsdagen den 6. Maÿ Blev Huusmand Ole Pedersens Hustru Anne Rasmusdatter i sit Alders 71 Aar begraven 

Ole Pedersen, der var blevet gift igen, døde i april 1785, 73 år gammel


Anna Rasmusdatter var Aages tip-tip-tipoldemor og boede i Bederslev

Tre af Annas 6 børn, der voksede op, forblev i Bederslev

Karen døde som 58-årig og havde været gift 4 gange

Mads var husmand og daglejer

Anna var gift 2 gange. I sit første ægteskab boede hun i Agernæs i Krogsbølle sogn. I sit andet ægteskab kom hun tilbage til Bederslev

Af de 3 andre flyttede:

Anders til Ørritslev, hvor han var gårdmand

Rasmus til Ringe i Nørre Nærå sogn, hvor han var gårdmand

Hans til Nørreby i Klinte sogn, hvor han var bødker og husmand

- Sidens top - Forsiden