Isaach Andersen
ca 1691 - 1748

Anders -

Isaach Andersen
ca 1691 - 1748
Anna Rasmusdatter
 1706 - 1778
gift 19 okt 1727 i Bederslev, Odense Amt
8 børn døbt i Bederslev, Odense Amt
Karen Isaachsdatter Døbt 8. maj 1729
Begravet 31. juli 1729
Karen Isaachsdatter Døbt 23. juli 1730
Begravet 19. marts 1788 Bederslev
Anne Isaachsdatter Døbt 10. april 1732
Begravet 1. juli 1739
Anders Isaachsen Døbt 12. december 1734
Begravet 7. februar 1781 Otterup
Rasmus Isaachsen Døbt 23. december 1736
Begravet 28. juni 1805 Nørre Nærå
Hans Isaachsen Døbt 16. august 1739
Død 2. juni 1826 Klinte
Mads Isaachsen Døbt 9. december 1742
Død 23. november 1823 Bederslev
Anna Isaachsdatter Døbt 25. september 1746
Begravet 24. oktober 1813 Bederslev

Da Aages tip-tipoldefar Rasmus Isaachsen blev døbt, så vi at hans far var Isaach Andersen i Bederslev

Den 2. december 1725 blev Isaach gift med Karen Hansdatter. Ved deres giftermål i Bederslev står der i kirkebogen:

Dom 1. Advent: Blef Isack Andersen og Karen Hansdatter her i Bÿen viede tilsammen

Isaachs kone Karen døde i maj 1727, 25 år gammel, og 5 måneder senere døde sønnen Anders der var født i oktober 1726, 1 år 4 uger gammel.

Den 19. oktober 1727 blev Isaach gift med Aages 3 x tipoldemor Anna Rasmusdatter. Ved deres vielse i Bederslev står der i kirkebogen:

Dom: 19 post Trinit: Blef Isach Andersen og Anne Rasmusdatter her i Bÿen viede tilsammen

Isaach og Anna fik 8 børn i årene 1729 til 1746. Af disse 8 børn døde de 2 som små

Isaach døde i marts 1748. Ved hans begravelse i Bederslev står der i kirkebogen:

D 20 Marty Blev Isaack Andersen Begravet i sit Alders 57 Aar

Anna, der var blevet gift med Ole Pedersen, døde godt 30 år senere i maj 1778, 71 år gammel

Lidt om de 6 børn der voksede op:

Karen fra 1730 var 29 år gammel, da hun i februar 1759 som "gudselskende pige" blev gift med den "velagte Danne Mand" Anders Madsen. Ægteparret bosatte sig i Bederslev. Karen og Anders fik godt 3 år sammen før Anders døde i maj 1762. Da Karen blev gift igen i september 1762 var det som "Dannekvinde". Denne gang blev hun gift med Morten Erichsen. Morten holdt i godt 9 år før han døde, 41 år gammel, som fribonde i Bederslev i januar 1770. Tredie gang Karen blev gift var med Stephan Jespersen i oktober 1770. Det har været et hårdt liv at være fri bonde for Stephan holdt kun knapt 1½ år før han døde, 46 år gammel. For fjerde og sidste gang blev Karen gift denne gang med den 15 år yngre unge karl Jens Andersen. Karen døde i marts 1788, 57 år gammel. Jens blev i juni måned samme år gift med pigen Maren Jørgensdatter. Jens og Maren har vi ikke fulgt videre

Anders fra 1734 var flyttet til Ørritslev da han i november 1762 blev gift med Bodil Povelsdatter. Bodil døde knapt 5 år senere i juli 1767. Anden gang Anders blev gift var i oktober samme år som Bodil døde. Denne gang hed bruden Giertrud Andersdatter. Giertrud døde knapt 11 år senere i august 1778, 41 år gammel og Anders blev gift tredie gang. Denne gang var han i Bederslev for at hente sin 14 år yngre brud, pigen Maren Hansdatter. I februar 1781 blev gårdmand af Ørritslev Anders Isaachsen begravet, 45 år gammel og den 13 oktober samme år blev Maren gift med Hans Poulsen fra Bederslev, hun døde dog allerede 3 måneder senere i januar 1782, kun 34 år gammel. Hans har vi ikke fulgt 

Rasmus fra 1736 var Aages tip-tipoldefar og har sin egen side

Hans fra 1739 har vi haft svært ved at følge, men meget tyder på at han endte sine dage i Nørreby i Klinte sogn på Nordfyn. Ved folketællingen i 1787 har vi fundet "Hans Isakssen 49 år Gift Manden Huusmand og Bødker, Karen Eriksd. 58 år Gift Hands Kone og Isak Hanssen 24 Ugift Hans Søn Aldeles blind svag og skrøbelig" og ved folketællingen i 1801 har vi fundet samme Hans men med en ny kone, der står i tællingen "Hans Isachsen 62 år Gift Husbonde Husmand med jord og tømmermand, Kirsten Erichsdatter 32 år Gift Hans kone og Isach Hansen 38 år Ugift Hans søn Blind". Hans har været gift i alt 4 gange. 1. gang blev han gift i december 1762 i Bederslev med Karen. I kirkebogen står der Christensdatter, men vi mener at der skulle have stået Erichsdatter. Omkring 1775 flyttede Hans og Karen fra Bederslev til Nørreby i Klinte sogn, hvor Karen døde inden 29. oktober 1798, hvor Hans blev gift anden gang igen med en ved navn Karen Erichsdatter. Denne Karen døde knapt 2 år senere 35 år gammel og Hans blev gift for 3. gang i november 1800 med Kirsten Erichsdatter og to år senere døde Kirsten 34 år gammel. 4. gang Hans giftede sig var i december 1802, hvor bruden var den 32 år yngre Kirsten Jørgensdatter. I juni 1826 døde Hans, 89 år gammel og hans 4. kone Kirsten overlevede ham med 20 år 

Mads fra 1742 blev i januar 1782 gift med den 20 år yngre pige Karen Nielsdatter. Mads var husmand i Bederslev, hvor Karen døde i februar 1814, 52 år gammel og Mads i november 1823, 82 år gammel

Anna fra 1746 blev i maj 1779 gift med enkemanden Rasmus Nielsen fra "Aggernæs" i Krogsbølle sogn. Anna og Rasmus bosatte sig på et husmandssted i Agernæs, hvor Rasmus døde i maj 1787. Anna blev igen gift i maj 1788 denne gang med Rasmus Andersen. Anna og Rasmus bosatte sig på et husmandssted i Bederslev, hvor han døde i maj 1809, 54 år gammel og Anna i oktober 1813


Isaach Andersen var Aages tip-tip-tipoldefar og boede i Bederslev

Lidt om Bederslev kirke, set på nordfynsk.dk:

Bederslev kirke 1590

"Omkring 1200 blev der opført en kampestenskirke i Bederslev. Det var på den tid, hvor enhver landsby med respekt for sig selv byggede en stenkirke. Kirken i Bederslev var helt i tidens stil, en såkaldt romansk kirke. Den var ikke så stor, sammenlignet med kirker i dag, - der var hverken tårn eller hvælvinger, men den har været imponerende af ydre, som den lå der på bakken – en stor stenbygning med rundbuede vinduer, der kunne ses langvejs fra.

I 1400-tallet blev kirken bygget større. Den blev forlænget mod vest, idet hele skibets tredje fag kom til. Desuden kom der hvælvinger over kirken.

Den første egentlig beskrivelse af kirken stammer fra året 1590, hvor biskop Jacob Madsen kom på visitats i Bederslev. Præsten havde en klangfuld, god stemme, skrev Jacob Madsen. Altertavlen viste Kristi korsfæstelse. Der var en lille, smuk skriftestol i kirken. Prædikestolen var muret op. Ude bemærkede biskoppen kirkegårdsmuren af kamp og den lille kirkelade med tag og lervægge. Og der var kommet tårn ved kirken. Det var bygget op af træ ved den vestlige ende, beklædt med fyr, nærmest som et klokkehus.

I 1806 blev der opført et muret tårn i stedet for det gamle af træ, og i 1880'erne fandt en større ombygning af kirken sted. Den oprindelige middelalderkirke blev skalmuret med røde sten. Den fremtræder derfor ny af ydre, hvorfor mange fejlagtigt har ment, at den gamle kirke var helt forsvundet. Selv i officielle skrivelser har Bederslev Kirke optrådt som en ny kirke. Men lokalt har folk ikke været i tvivl. Kirken var og er ældgammel, og set indefra genkender man tydeligt middelalderkirken. De gamle romanske mure har f.eks. en murtykkelse, der varierer mellem 100 og 145 cm. Dette er ingen ny kirke!"

Bederslev kirke som den ser ud efter ombygningen 1886

Bederslev kirke

- Sidens top - Forsiden