Povel Pedersen
1692 - 1747

Peder Jensen
???? - 1703
-
Jens - - -

Povel Pedersen
1692 - 1747
Kirsten Nielsdatter
1692 - 1759
gift 29. november 1716 i Nørre Nærå, Odense Amt
5 børn døbt i Nørre Nærå, Odense Amt
Anna Povelsdatter Døbt 19. december 1717
Begravet 11. december 1778 Nørre Nærå
Jens Povelsen Døbt 8. marts 1722
Begravet 5. marts 1786 Nørre Nærå
Peder Povelsen Døbt 14. december 1727
Begravet 8. august 1804 Nørre Højrup
Karen Povelsdatter Døbt 10. januar 1734
Begravet 30. marts 1806 Nørre Nærå
Anna Povelsdatter Døbt 5. august 1736
Begravet 9. februar 1791 Norup

Da Aages tip-tipoldemor Anna Povelsdatter blev døbt, så vi at hendes far var Povel Pedersen af Næraa

Povel Pedersen var født i august 1692. Ved hans dåb den 14. august står der i kirkebogen:

Samme dag (12 p. Trin) Peder Jensens Søn af Næraa døbt N. Povl. Fadd. Niels Eriksen aff Roeslev, Anders Rasmussens H. sammesteds, Rasmus Jensens H. og Matz Nielsens H. af Næraa
Døbt N Povl - N = navn
Anders Rasmussens , Rasmus Jensens og Matz Nielsens 'H' - H = hustru

Den 11. oktober 1716 blev Povel trolovet med Kirsten Nielsdatter. Ved deres trolovelse står der i kirkebogen i Nørre Nærå:

DCA XVIII. Povl Peders och Kirsten Nielsdatter af Næraa Trolofede

Den 29. november 1716 blev de gift . I samme kirkebog står der ved deres vielse:

Dca 1. Adv. Povl Peders og Kirsten Nielsd sammenviede

Povel og Kirsten fik 5 børn i årene 1717 til 1736

Povel døde i februar 1747 og ved hans begravelse den 11. februar i Nørre Nærå står der i kirkebogen:

Fest: Grat: Acti. Povl Peders af Næraae begr: Gl: 55 Aar

Kirsten døde i august 1759, 68 år gammel

Lidt om børnene:

Anna fra 1717 var Aages tip-tipoldemor og har sin egen side

Jens fra 1722 blev i december 1756 gift med Rasmus Christophersens datter Maren fra Næraa. Jens og Maren bosatte sig i Næraa, hvor hun døde i december 1776, 51 år gammel. Jens blev gift igen, denne gang med den 26 år yngre Margrethe Andersdatter. Vi har ikke kunnet eftervise deres vielse eller Margrethes dåb, men gift blev de og fik deres første barn i marts 1778. Jens døde i marts 1786, 61 år gammel. Margrethe der kun var 38 år gammel, da hun blev enke blev gift med Hans Nielsen. Ved folketællingen i 1801 er hun enke igen, og hun står registreret som "huusmoder besidder gaarden paa sin afdøde mands ønske ". Margrethe døde i maj 1807, 59 år gammel

Peder fra 1727 blev trolovet den 17. november 1758. I kirkebogen i Nørre Højrup står der: "Peder Povelsen af Næraae og afg Hans Christians Enke". Ved deres giftermål i januar 1759 viste det sig at afdøde Hans Christians enke hed Maren Pedersdatter. Ægteparret bosatte sig i Nørre Højrup hvor de havde et husmandssted med jord til og Peder gik i dagleje. Maren døde i maj 1804, 78 år gammel og knapt 3 måneder senere i august blev "Almisselem Peder Poulsen 81 Aar gammel begraven"  

Karen fra 1734 blev i oktober 1764 gift med unge Rasmus Pedersen. Ved folketællingen i 1787 sad de på en gård i Nørre Nærå sammen to sønner, Povel på 21 år der var national soldat og Peder på 10 år der var vanfør. Ved folketællingen i 1801 var det gået noget tilbage for dem, for da var Rasmus registreret som "jordløs huusmand og lever dels af almisse af sognet". Vi har ikke kunnet eftervise Rasmus begravet, men Karen døde i marts 1806, 72 år gammel som Rasmus Pedersens Hustru, så på det tidspunkt må han have levet endnu

Anna fra 1736 blev i august 1763 gift med Søren Jørgensen og på dette tidspunkt boede de i Roerslev. Ifølge "FamiliSearch" fik de 5 børn, hvoraf de 3 første blev født i Nørre Nærå sogn, hvor Roerslev ligger, og de 2 sidste børn blev født i Norup sogn. Ved folketællingen i 1787 var de gårdfolk i Hasmark i Norup sogn. Anna døde i februar 1791, 58 år gammel og Søren i maj 1825


Povel Pedersen var Aages tip-tip-tipoldefar og boede i Nørre Nærå

Gård gl. nr 10 ny nr 11 er den nederste gård på kortet

Vi tror, at Povel har været gårdmand på gård nr 10 i Nørre Nærå, den gård der på matrikelkortet fra 1783 var blevet nummereret om til gård nr 11

Lad os fortælle hvorfor vi tror det med gården

På matrikelkortet fra 1783 står navnet Jørgen Jensen ud for gård nr 11

Jørgen Jensen var søn af Povels søn Jens fra 1722

For at få styr på "ejerrækkefølgen" har vi lavet følgende opstilling

1) Povel Pedersen indtil 1747

2)  mulighed - Povels svigersøn (Aages 2 x tipoldemors 1. mand) Jørgen Jørgensen indtil 1763

3) Povels søn Jens indtil 1786

4) Hans Nielsen, gift med Jens's enke Margrethe Andersdatter og efter hans død Margrethe Andersdatter med hjælp fra børn indtil 1804 

5) Jørgen Jensen (Povels sønnesøn) indtil sin død i 1848, hvor den sandsynligvis er blevet overtaget af en datter og svigersøn 

- Sidens top - Forsiden