Peder Pedersen
???? - 1738

Peder -

Peder Pedersen
???? - 1738
Maren Frederiksdatter
ca 1670 - 1732
gift 30. november 1690 i Østrup, Odense Amt
8 børn døbt i Skeby, Odense Amt
Peder Pedersen Døbt 20. december 1691
Begravet 22. april 1759 Skeby
Friderick Pedersen Døbt 28. februar 1694
Død: er ikke eftervist
Anne Pedersdatter Døbt 3. januar 1697
Begravet 18. juli 1697
Karen Pedersdatter Født 30. januar 1699
Begravet 15. september 1738 Norup
Maren Pedersdatter Døbt 30. april 1702
Død 6. april 1771 Skeby
Christian Pedersen Døbt 27. april 1704
Begravet 21. juni 1704
Anna Pedersdatter Født 19. okttober 1706
Begravet 6. august 1762 Skeby
Marie Pedersdatter Døbt 7. juli 1709
Begravet 26. marts 1786 Skeby

Da Aages tip-tipoldemor Anna Pedersdatter blev døbt så vi, at hendes far var Peder Pedersen i Gerskov

Den 30. november 1690 blev Peder gift med Maren Frederiksdatter. Ved deres vielse i Østrup står der i kirkebogen:

Dend 1 Advents Søndag var Peder Pedersen og Maren Friderichsdatter viedt i Østrup Kirche

Peder og Anne fik 8 børn i årene 1691 til 1709, af disse døde de 2 som spæde

Maren blev begravet den 4. december 1732, 62 år gammel

Vi ved ikke hvor gammel Peder var, da han døde mellem jul og nytår 1738. Ved hans begravelse i Skeby står der i kirkebogen kun:

gl Peder Pedersen i Gierskou død d 28 Decembr og begrafvet d 2 Januarÿ 1739

Lidt om de 6 børn der voksede op:

Peder fra 1691 blev i januar 1734 gift med Knud Nielsens datter Mette fra Eskelund. Ægteparret bosatte sig i Hessum, hvor Peder døde i april 1759 og Mette knapt 3 år senere i marts 1762

Friderick fra 1694 har vi ikke kunnet følge

Karen fra 1699 blev i november 1728 gift med enkemanden Michel Madtzen fra Egense, hvor de bosatte sig efter vielsen. Karen døde i september 1738, 41 år 10 uger gammel. Vi har ikke kunnet eftervise hvornår Michel døde, måske fordi kirkebogen mange steder er svær at læse, eller også er han død 1747-1748, hvor der mangler sider i kirkebogen i Norup 

Maren fra 1702 blev i december 1735 gift med Niels Knudsen, der var søn af Knud Nielsen i Hessum og bror til Marens svigerinde Mette Knudsdatter. Maren og Niels bosatte sig på en gård i Hessum, hvor Niels døde i september 1768 og Maren i april 1771 " i sit alders 69 Aar"

Anne fra 1706 var Aages tip-tipoldemor og har sin egen side

Marie fra 1709 blev i marts 1746 gift med den 10 år yngre Anders Knudsen, der var søn af Knud Nielsen i Hessum og bror til Maries svigerinde Mette Knudsdatter og svoger Niels Knudsen. Marie og Anders bosatte sig i Gerskov, hvor Marie døde i marts 1786, 76 år gammel og Anders ca 3 uger senere i april 1786, 66 år gammel


Peder Pedersen boede i Gerskov og var Aages tip-tip-tipoldefar

3 af Peders børn blev gift med 3 af Knud Nielsens børn fra Hessum

Vi formoder, at Peder Pedersen var gårdmand på den gård der i 1794 havde nr. 27 i Gerskov

Gård nr 27 i Gerskov  markeret med blåt

Vi formoder det fordi Peders yngste datter Marie gift med Anders Knudsen var gårdfolk i Gerskov og deres søn Knud Andersen er registreret på gård nr. 27 på matrikelkortet fra 1794

Gård nr 27 i Gerskov har hørt under Hofmansgave og var vurderet til hartkorn: 6 tønder 6 skæpper 3 fjerdingkar 1 album

Foruden jorden omkring selve gården i Gerskov var der også 2 engarealer ned mod Odense Fjord

Det var her familien havde et engareal nord for vejen.

Gid man kunne gøre krav på det i dag

I 1794 var der i Gerskov 11 gårde og 12 husmænd

Af de 11 gårde var de
2 under Ørritslevgård
3 under Østrupgård
4 under Nislevgård
2 under Hofmansgave

Af de 12 husmænd var 
2 under Ørritslevgård
2 under Østrupgård
8 under Nislevgård 

før udflytningen i 1796 lå alle i landsbyen Gerskov

- Sidens top - Forsiden