Knud Pedersen
1672 - 1758

Peder Hansen
ca 1609 - 1692
Anne Jensdatter
ca 1646 - 1728
Hans - Jens -

Knud Pedersen
1672 - 1758
Maren Pedersdatter
 1678 - 1740
gift 6. marts 1701 i Skeby, Odense Amt
10 børn døbt i Skeby, Odense Amt
Peder Knudsen Døbt 17. juli 1701
Begravet 10. december 1760 Skeby
Niels Knudsen Døbt 24. december 1702
Begravet 15. november 1705
Dødfødt Begravet 22. april 1704
Anne Knudsdatter Døbt 11. marts 1707
Død: er ikke eftervist
Hans Knudsen Døbt 14. oktober 1708
Død: er ikke eftervist
Dødfødt Begravet 7. december 1710
Niels Knudsen Døbt 28. februar 1712
Begravet 5. marts 1712
Maren Knudsdatter Døbt 8. juli 1714
Død: er ikke eftervist
Bodild Knudsdatter Døbt 14. april 1716
Død: er ikke eftervist
Karen Knudsdatter Døbt 26. december 1718
Begravet 17. september 1719

Da Aages tip-tipoldefar Peder Knudsen blev døbt, så vi at han var søn af Knud Pedersen i Hessum.

Knud Pedersen var født i august 1672. Ved hans dåb i Skebyden 11. august, står der i kirkebogen:

Peder Hansens Søn, Cnud, af Gierskouf, Dmca Xmâ à Trinit. Testes: Jens Pedersen, Hans Andersen, Jesper Lauridtzen, Christen Cnudsen, Jørgen Hans i Øridzløff, Anders Hansens Qvde

Den 6. marts 1701 blev Knud gift. Ved vielsen i Skeby står der i kirkebogen:

Knud Pedersen og Maren Pedersdatter af Eshelund var tilsammenviede paa Midfasten Søndagen indfaldt d. 6. Martÿ

Knud og Maren fik 10 børn i perioden 1701 til 1718. Af disse 10 var der kun 5 børn der voksede op, og Anne fra 1707, Hans fra 1708 samt Bodil fra 1716 har vi ikke kunnet følge

Maren døde i april 1740, 62 år gammel

Knud Pedersen døde i august 1758. Ved hans begravelse i Skeby står der i kirkebogen:

Knud Pedersen af Hessum døde d: 16 aug: og begr: d: 20 Dito gammel 86 Aar

Lidt om de 2 børn vi har kunnet følge:

Peder fra 1701 var Aages tip-tipoldefar og har sin egen side

Maren fra 1714 blev i oktober 1748 gift med Jørgen Lauritzen fra Eigense (muligvis Egense ved Otterup). Maren og Jørgen bosatte sig på en gård i Ørritslev, hvor Maren døde i september 1762 og Jørgen, der var blevet gift igen, døde i januar 1792Knud Pedersen var Aages tip-tip-tipoldefar og gårdmand på gård nr. 5 i Hessum

Gård nr. 5 i Hessum er markeret i rød cirkel. Skibby på ovenstående hedder i dag Skeby og har ikke noget med Skibby i Hornsherred at gøre

Hessum, der er nævnt første gang i 1472, gør  ikke meget væsen af sig, selv om alle gårde i byen på nær en har den oprindelige placering. I 1400-tallet lå der en væbnergård, Eskelundgård, i Hessum

Gård nr. 5 i Hessum år 2010

Gård nr. 5 i Hessum hørte i 1794 under Østrupgård og dens hartkorn ver vurderet til 8 tønder og 1 fjerdingkar og var den tredie største gård i Hessum

Gård nr. 5 blev videreført af sønnen Peder, Aages 2 x tipoldefar, og efter ham blev den i 1761 videreført  af hans søn Knud en bror til Aages tipoldemor Marie Pedersdatter

Herefter forsvinder gård nr. 5 i Hessum ud af Aages direkte linie, idet det er efterkommere af Knud Pedersen, der viderefører den

Den eneste datter vi har kunnet følge er Maren, der ved sit giftermål kom til gård nr. 2 i Ørritslev

Det var ikke nogen af Marens børn, der videreførte gården i Ørritslev, men det var Johan Jørgensen, en søn efter Marens mands andet ægteskab

- Sidens top - Forsiden