Steffen Nielsen
ca 1632 - 1716

Niels -

Steffen Nielsen
ca 1632 - 1716
Maren Jensdatter
ca 1659 - 1740
gift 10. juli 1687 i Hjadstrup, Odense Amt
2 børn døbt i Hjadstrup, Odense Amt
Niels Steffensen Født ca 1688
Begravet 20. april 1764 Hjadstrup
Jens Steffensen Døbt 1. marts 1699
Begravet 22. oktober 1719

Hvem der var far til Aages tip-tipoldefar Niels Steffensen, var ikke umiddelbart til at finde ud af, for der mangler nok en side i kirkebogen i Hjadstrup på det tidspunkt, hvor Niels Steffensen blev døbt.

Ved en gennemgang af kirkebogen i øvrigt fandt vi frem til at Steffen Nielsen i Hjadstrup måtte være far til Niels, da det var en udbredt praksis at den første søn blev opkaldt efter sin bedstefar og denne kan i dette tilfælde meget vel have heddet Niels Steffensen, fordi barnets far hed Steffen Nielsen  

Steffen Nielsen har med stor sandsynlighed været gift tre gange

Første gang den 30. juni 1678 i Skamby. I kirkebogen står der ved vielsen:

Dom 5 ? Stafan Nielsen oc Anna Hansdatter af Skambÿe viede i Skambÿe Kirke

Anna må formodes at være død i 1679 men det kan vi ikke eftervise fordi der først findes indførsler om begravelser i Hjadstrup kirkebog fra og med 1680. 

Den 29. februar 1680 blev Steffen trolovet og blev gift den 28. marts samme år.
I kirkebogen i Norup står der ved vielsen:

Dom Invocavit Stafan Nielsen oc Boel Simonsdatter trolovede var wiede Dom Judica 

Vi fundet 2 børn efter Steffen Nielsen og Boel Simonsdatter, nemlig 
Anne fra 1683 som vi mener at have fundet begravet i 1740 og
et barn som var født i foråret 1686, men som vi ikke har kunnet finde døbt, da der mangler indførsler om barnedåb i Hjadstrup fra omkring juletid 1685 til midt på året 1687. Vi ved der har været et barn, for i november 1686 står der i kirkebogen i Hjadstrup "Dend 14 Novemb var Staffuen Nielsens minste Barn af Hiadstrup begrauen 1 halff aar"  

Steffens kone Boel døde i 1687. I kirkebogen i Hjadstrup står der: "Den 4 Maÿ Stafeen Niels: Hustrue aff Hiastrup begraffend – 32 aar"

Den 10. juli 1687 blev Steffen gift for 3. gang. Ved vielsen står der i kirkebogen i Hjadstrup:

Dominica 7 á Trin: var Staffen Nielsen og Maren Jensdatter vied i Hiadstrup Kirche

Vi har fundet 2 sønner efter Steffen og Maren, den ene søn født i 1688 og den anden 11 år senere

Steffen døde først på året 1716. Ved hans begravelse i Hjadstrup den 8. marts 1716 står der i kirkebogen:

Dend 2 Søndag i Fasten var Steffen Nielsen i Hiadstrup begrafen i Hiadstrup Kirchegd. Ætas – 84 aar

Maren døde i marts 1740, 61 år gammel

Lidt om de to sønner:

Niels fra 1688 var Aages tip-tipoldefar og har sin egen side

Jens fra 1699 døde i oktober 1719 ved hans begravelse står der i kirkebogen: "Dend 20 Søndag effter Trefoldighed var Jens Stefensen af Hiad begrafven i Hiadstrup Kirchegaard udi hans alders – 20 aar 7 Maaneder og 14 dage"

Bemærkning: Der kan godt have været en datter ved navn Kirsten også for den 13 februar 1722 har vi fundet en Kirsten Steffensdatter gift med Mathias Mathiasen i Hjadstrup kirke. Vi har ikke kunnet finde Kirsten født, og bortset fra at Mathias Mathiasens hustru var fadder ved en dåb ikke lang tid efter vielsen, så har vi heller ikke kunnet finde spor efter hverken Kirsten eller Mathias


Steffen Nielsen var Aages tip-tip-tipoldefar og boede i Hjadstrup

Vi ved ikke om Steffen har været fæstebonde, men vi tror det

Hjadstrup 2009

Hjadstrup kirke

- Sidens top - Forsiden