Anne Olesdatter
ca 1735 - 1824

Ole -

Gregers Hjort
ca 1743 - 1799
Anne Olesdatter
ca 1735 - 1824
gift: er ikke eftervist
1 barn
Karen Gregersdatter Født ca 1768
Død: 7. januar 1840

Aages tip-tipoldemor Anne Olesdatter ved vi ikke ret meget om, men hun havde været gift med rytteren Gregers Hjort , og ved folketællingen i 1801, boede hun på Slotsgade 158 i Kolding:

Navn: Anne Olesdatter, huusmoder, alder: 61, Enke efter 1ste Ægteskab, erhverv: Spinderie
Navn: Karen Gregersdatter, hendes Datter, alder: 32, Gift 1ste gang, Erhverv: Ligeledes (Spinderie)
Navn: Gregers Iversen, hendes Søn, alder: 1, ugift

Anne boede sammen med sin datter Karen Gregersdatter og dattersønnen Gregers

Anne Olesdatters mand Gregers var død i august 1799, 56 år gammel

Anne døde i september 1824. Ved hendes begravelse i Kolding står der i kirkebogen:

Død: 16de September, begravet: 19de September, Ane Gregers, Gregers Hjorts Enke, Fattiglem, alder: 89 Aar


Anne Olesdatter var Aages tip-tipoldemor og boede en overgang på Slotsgaden 158 i Kolding

Anne døde som 'fattiglem'

Set på 'ODS på nettet':
et fattiglem er en "person, der underholdes af fattigvæsenet (især i et fattighus ell. en fattiggaard)"

Set på Wikipedia:
"Fattighuse og fattiggårde var forsørgelsesanstalter, som tidligere var et element i socialforsorgen i mange lande. I Danmark blev de afskaffet i forbindelse med socialreformen af 1933"

- Sidens top - Forsiden