Jens Jakobsen
1842 - 1878

Jacob Zachariassen
 1802 - 1858
Ane Catrine Henrichsdatter
1802 - 1889
Zacharias Jacobsen
1759 - 1827
Anne Larsdatter
1770 - 1833
Henrich Abrahamsen
1767 - 1826
Anna Cathrine Nielsdatter
ca 1765 - 1804

Jens Jakobsen (6)
1842 - 1878
Petrine Cathrine Jacobine Mortensen
 1834 - 1904
gift 7. april 1870 i Kolding,Vejle Amt
3 børn døbt i Kolding, Vejle Amt
Jørgen Zacharias Jakobsen Født 30. oktober 1872
Død: 
er ikke eftervist
Jens Peter Jakobsen Født 30. august 1875
Død: er ikke eftervist
Hulda Jensine Kristine Jakobsen Født 21 okt 1878
Død 
13 apr 1957 Emdrup

Aages morfar Jens Jakobsen blev født i februar 1842. Ved hans dåb i Assens står der i kirkebogen:

Født: 12 Febr, Jens Jacobsen, døbt: Den 7. April 1842
Forældre: Matros ved Færgeløbet Jacob Zacariasen, Hstr: Anne Catrine Abrahamsen, Assens
Faddere: Madm: Jeppesen; Pigen Marie Marcussen, Skipper Fr: Olsen, Styrmand Niels Crone og Dreiersvd: L: Larsen af Assens

Jens blev gift med Petrine Cathrine i april 1870. Ved deres vielsen i Kolding står der i kirkebogen:

Brudgom: Ungkarl Detailist i Kolding Jens Jacobsen født i Assens, 12. Februar 1842
Brud: Jomfru i Kolding Petrine Cathrine Jacobine Mortensen, født: Kolding 20 Mai 1834, er Datter af Skomager Jørgen Mortensen
Forlovere: Carl Edvard Mortensen og Huus?(eier) Andreas Eriksen paa Harth Mark
Viet: d. 7 April

Lidt om forloverne:
Carl Edvard Mortensen var brudens bror
Andreas Eriksen var gift med brudgommens søster Elisabeth

Jens og Petrine Cathrine fik 3 børn i årene1872 til 1878

Aage fortalte, at hans morfar Jens Jakobsen døde ved en kæntringsulykke med en sandpumper på Kolding Fjord før Aages mor blev født i 1878. Hans lig er nok aldrig blevet fundet, for vi har ikke kunnet finde hans begravelse beskrevet i kirkebogen i Kolding

Efterfølgende har vi gennemset to mikrofilm af Kolding Avis og Kolding Folkeblad fra 1878 og fundet to beskrivelser. Se nederst på siden 

Petrine Cathrine døde i Varde i april 1904, 70 år gammel

Lidt om børnene:

Jørgen Zacharias fra 1872 var ungkarl, fotograf  og flyttet til Varde, da han i Kolding i 1898 blev gift med Maren Christine Frandtsen. Parret bosatte sig i Varde, men i år 1900 flyttede de til Egtved. I folketællingen 1906 var Jørgen registreret som "Barberer og Fotograf m.m.". Foruden Jørgen og Maren var der registreret datteren Karen Margrethe fra 1899, sønnen Svend Viggo fra 1901 og datteren Gerda Marie fra 1903. Hvor datteren Ingeborg Elisabet fra 1905 er blevet registreret ved vi ikke. Ved folketællingen i 1911, var Jørgen 'kun' fotograf og foruden hans kone Maren var der også de 4 tidligere nævnte børn. Ved folketællingen i 1916 var der foruden Jørgen og Maren, døtrene Gerda og Ingeborg samt en søn Frands fra 1912. Ved folketællingen i 1925 var der kun Frands hjemme og Jørgen var 'kun' registreret som barber. Ved folketællingen i 1930 var sønnen Frands flyttet, og Jørgen blev registreret som fotograf. Ved tællingen i 1940 var Jørgen registreret som fotograf og aldersrentenyder. Herefter har vi ikke kunnet følge ægteparret, for kirkebogen i Egtved er kun tilgængelig på 'nettet' til og med 1891 her i juli 2010

Jens Peter fra 1875 har vi kun kunnet følge indtil folketællingen i 1901, hvor han var registreret som ugift, arbejdsløs blikkenslagersvend hjemme hos sin mor i Slotsgade i Kolding. Fra lægdsrullen ved vi, at Jens Peter har været i søværnet, men at han nok er blevet afskediget i 1895 som "Blikkenslager, Platfodet

Hulda Jensine Kristine fra 1878 var Aages mor og har sin egen side

Jens Jakobsen var detaillist og sandskipper i Kolding og Aages morfar

Jens døde da hans sandbåd kæntrede på Lillebælt / Kolding Fjord

Jens oplevede ikke at se sin datter født

Om Kolding by. 
Set på Kolding Stadsarkivs hjemmeside:
"Fra 1870´erne voksede byen hastigt. De mange tilflyttere, der især kom fra oplandet og fra Sønderjylland, fandt beskæftigelse inden for handel og håndværk. Kolding blev i denne periode centrum for eksport af levende kreaturer især til Tyskland. Nye industrier opstod, bl.a. en tobakfabrik, et bryggeri, tekstilfabrikker og maskinfabrikker. Befolkningstilvæksten gjorde behovet for flere boliger næsten umætteligt. Fra begyndelsen af 1880’erne byggedes om og nyt i hele den centrale del af byen. De gamle bindingsværkshuse erstattedes af nye grundmurede og præsentable huse i flere etager. Nye kvarterer kom til på alle sider af byen, flere steder startet som haveselskaber"

Det var på denne strækning i Lillebælt eller på Kolding Fjord, at Jens sandsynligvis mistede livet ved en kæntringsulykke.

På kortet er
Fredericia øverst, Stenderuphage er det næs, der er lige midt i billedet og Hejls er nederst


Motiv fra Sønderskov ved Stenderuphage

Set i "ODS på nettet":
Sand-baad, en. (ænyd. d. s.; jf. -hest 2.2, -pram, -skude, -slæber; især fagl.) (større, i alm. halvdækket) baad til transport af sand (fx. af gulvsand til købstæderne ell. nu især af ballastsand til skibe).

KOLDING AVIS, Lørdag den 25. Maj 1878
Formodet Ulykkestilfælde.
En yngre Mand her fra Byen ved Navn Jacobsen, som ernærede sig ved at sejle med Strandsand, forlod for 8 Dage siden Kolding Havn med en lille Jagt eller en af de saakaldte Sandbaade for at grave Strandsand og indtage Ladning i Nærheden af Stenderuphage. Da Familjen imidlertid ikke senere har hørt fra ham, formodes det, at han er forulykket i de sidste Dages Stormvejr, og Formodningen synes at stadfæste sig, da man ved Eftersøgning paa Stranden har fundet nogle af den Savnedes Arbejdsredskaber. Jacobsen var bekjendt som en retskaffen og flittig Familjefader og efterlader sig Kone og 2 Sønner

KOLDING FOLKEBLAD, Lørdag den 25. Maj 1878
Formodet Ulykkestilfælde.
Under den heftige Tordenbyge, som sidste Lørdag trak over Egnen, maa Sandskipper J. Jakobsen her af Byen efter al Sandsynlighed være kæntret med sin Baad og druknet. Han var denne Dag paa Vejen fra Hejls Strand med en Ladning Sand til Frederricia, og blev af andre Sandskippere set kort før Bygen, hvorefter man senere er uden al Efterretning fra ham. Den forulykkede var henved 40 Aar og efterlader sig Hustru og flere Børn

- Sidens top - Forsiden