Maren Jørgensdatter
1740 - 1804

Jørgen Hansen
???? - ????
-
Hans - - -

Hans Michelsen
ca 1735 - 1791
Maren Jørgensdatter
1740 - 1804
gift 18. november 1770 i Kærum, Odense Amt
3 børn døbt i Kærum, Odense Amt
Michel Hansen Døbt 25. december 1771
Begravet
14. juni 1772 Kærum
Engel Cathrine Hansdatter Døbt 8. april 1773
Ikke fundet begravet
Mette Hansdatter Døbt 16. april 1775
Begravet
7. maj 1775 Kærum

Den 18. november 1770 blev Aages tipoldeforældre gift. Ved deres vielse i Kærum står der i kirkebogen:

Domin: 13de p: Trinit: bleve Hans Michelsen ung Karl og Enke Kone i Thorøehuse Maren Jørgensd: begge af Kierum Sogn trolovede; Forloverne vare: Jørgen Hansen og Peter Michelsen, begge af Thorøehuse.
Sammenviede d: 18de November

Maren blev født i december 1740. Ved hendes dåb i Kærum står der i kirkebogen:

Jørgen Hansen fra Thorøe Huuse hafde et barn til Confirmation ? sin Daabs ? nomine Maren Fadderen sam bar det var Karen Hansdatter i Saltofte d: 18 Decembr: 1740

Første gang Maren blev gift var den 25. juli 1762. Ved vielsen i Kærum står der i kirkebogen:

Dom: 3 p: Trinit bleve Christen Peders: EnkeMand fra Thorsøehuuse og Pige Karen Jørgensdatter ibidem trolovede. 
Sammenviede Dom: VII p: Trin:

Forloverne vare: Ulrich Anders: Sandholt i Assens og Jørgen Hansen af Thorsøhuuse

Bemærkning: I kirkebogen blev Maren registreret som Karen. Måske har præsten ikke hørt så godt

Forloveren Jørgen Hansen var Marens far

Maren og Christen fik 4 børn i årene 1763 til 1769

Christen døde i november 1769 kort før sønnen Christen blev døbt. Marens 1. mand blev 50 år gammel

Året efter blev Maren gift med Hans Michelsen. Se højere oppe på denne side.

Hans Michelsen døde i januar 1791, 56 år gammel

Maren døde i juli 1804. Ved hendes begravelse i Kærum står der i kirkebogen:

Alder: 64 Aar, 9 Dom p Trinit d. 29 Jul blev Enken Maren Jørgensdatter af Thorøehuse som døde den 21 Ejusd: begravet 

Lidt om Marens børn fra hendes 1. ægteskab:

Jørgen fra 1763 blev i maj 1783 gift med pigen Anne Pedersdatter fra Saltofte. Jørgen var fisker og husmand uden jord i Torø Huse. Anne døde i maj 1815, 54 år gammel og Jørgen der var blevet gift igen døde i marts 1833, 70 år gammel

Anna fra 1765 der ikke blev gift døde som væverske i Saltofte, 56 år gammel 

Hans fra 1767 døde 1 år gammel i 1768

Christen fra 1769 blev i november 1797 gift med Anne Jørgensdatter fra Ebberup. Efter vielsen bosatte Christen og Anne sig i Torø Huse, hvor Christen var fisker. Omkring 1814 forekommer Christen med familie på en afgangsliste fra Kærum sogn til Rosenvold i Jylland. Rosenvold ligger lige Nord for indsejlingen til Vejle Fjord i Stouby sogn. Christen døde i december 1847 og Anne døde i november 1865, 91 år gammel


Maren Jørgensdatter var Aages tip-tipoldemor og boede i Torø Huse

Ved Maren dåb i 1740 i Kærum står der i kirkebogen, at hun var datter af Jørgen Hansen i Torø Huse

Vi har ikke med sikkerhed kunnet følge Jørgen Hansen Torø Huse, men i december 1800, døde der en Jørgen Hansen i Saltofte. Denne Jørgen er muligvis Marens far

Pighvar

Man kan sige, at "det gik i fisk" for Maren.

Vi ved ikke hvad hendes første mand beskæftigede sig med, men hendes anden mand var fisker og de 2 sønner fra første ægteskab var også fiskere 

Sild

Torsk

Rødspætte

Hornfisk


- Sidens top - Forsiden