Lars Hansen
ca 1731 - 1797

Hans -

Lars Hansen
ca 1731 - 1797
Anne Jensdatter
ca 1738 - 1792
gift 28. april 1760 i Nørre Åby, Odense Amt
9 børn døbt i Nørre Åby, Odense Amt
Hans Larsen Født 14. december 1760
Begravet 16. marts 1775 Nørre Åby
Jens Larsen Døbt 1. august 1762
Død 
9. maj 1831 Nørre Åby
Anne Larsdatter Døbt 7. oktober 1764
Begravet 11. oktober 1764
Anders Larsen Døbt 8. juni 1766
Begravet 20. december 1769
Peder Larsen Døbt 16. oktober 1768
Begravet 15. november 1769
Anne Larsdatter Døbt 25. november 1770
Død 
8. juli 1833 Føns
Ukendt dreng Døbt 11. juli 1773
Begravet 27. februar 1774
Anna Johanne Larsdatter Døbt 25. maj 1775
Død 9. august 1859 Harndrup
Mette Larsdatter Døbt 18. april 1779
Død 12. april 1853 Nørre Åby

Ved Aages tipoldemor Anne Larsdatters dåb står der i kirkebogen, at hun var datter af "Lars Hansen i Aabÿe Margaard

Den 28. april 1760 blev Lars gift. Ved vielsen i Nørre Åby står der i kirkebogen:

Mandagen d: 28de april blev copulerede Lars Hansen og Anne Jensdatter begge i Oubÿe; Forløftningsmænd var Niels Jensen fra Ruh og Lars Pedersen fra Oubÿe

Lars og Anne fik 9 børn i årene 1760 til 1779. Af disse 9 døde de 4 som små

Anne døde i august 1792, 54 år gammel

Lars døde kort før jul 1797. Ved hans begravelse i Nørre Åby står der i kirkebogen:

16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar

Lidt om de 5 børn der voksede op:

Hans fra 1760 var kun 16 år gammel, da han døde i marts 1775 

Jens fra 1762 blev i september 1788 gift med pigen Anne Dorthe Christoffersdatter "af Aabye". Parret bosatte sig i Nørre Åby, hvor Jens var husmand. Anne Dorthe døde i forbindelse med fødslen af sønnen Christoffer i marts 1794, kun 29 år gammel og i juli samme år blev  Jens igen gift med pigen Margrethe Jensdatter. Jens døde i maj 1831, 70 år gammel og Margrethe, der sad på aftægt hos stedsønnen Christoffer, døde i december 1843, 73 år gammel 

Anne fra 1770 var Aages tipoldemor og har sin egen side

Anna Johanne fra 1775 blev i marts 1798 gift med karlen "Lars Nielsen af Harrendrup". Ægteparret bosatte sig i Harrendrup, hvor Lars var boelsmand. Lars døde i maj 1831, 62 år gammel. Anna Johanne døde af alderdom i august 1859, 85½ år gammel

Mette fra 1779 var 41 år gammel, da hun i november 1820 blev gift med den 56-årige enkemand, husmand Hans Jensen i Nørre Åby. Hans Jensen døde i maj 1833, 69 år gammel. Mette, der var blevet 55 år, blev igen gift med den 33-årige ungkarl fra "Wibÿ" den 1. november 1833. Mette døde i april 1853 af "En stor Rørelse for 1 Aar siden", 74 år gammel. Hans Hansen, der var blevet gift igen med den 33 år yngre Anne Pedersen, døde sidst i december 1863, 64 år gammel. Anne Pedersen har vi ikke fulgt


Lars Hansen var Aages 
tip-tipoldefar

Lars var gårdmand og bødker og boede i Margaard i Nørre Åby sogn

Vi har lidt problemer med sønnen Anders fra 1766, for i 1769 fik Lars Bødker begravet en 3 år gammel søn, så det burde være Anders der blev begravet, men i folketællingen i 1787, bor den 21-årige ugifte Anders hos forældrene, så hvad der lige er sket der, det vides ikke med sikkerhed. Vi har i hvert tilfælde ikke kunnet følge Anders videre  

Nørre Åby kirke

Set på Nørre Åby kirkes hjemmeside:
"Nørre Aabys hvidkalkede landsbykirke ligger usædvanlig smukt på en bakke i den nordøstlige del af byen. Syd for kirken falder kirkegården i terrasser ned mod Viby Å og fortsætter på den anden side med skovkirkegården og græsplæner. Kirkegården siges at være en af landets smukkeste.
Kirkens beliggenhed skal ses i forbindelse med, at Viby Å for ca. 1.000 år siden måske har været sejlbar til Nørre Aaby. Her på bakken blev kirken bygget, et centralt sted i herredet. Den blev også herredskirke, hvortil der blev knyttet kongsgård, herredsting og kagestrygningssted.
Det var på Valdemar Sejrs tid."

- Sidens top - Forsiden