Jacob Nielsen
1733 - 1799

Niels -

Jacob Nielsen
1733 - 1799
Elsebeth Zachariasdatter 
1733 - 1810
gift 13. december 1758 i Harndrup, Odense Amt
1 barn døbt i Harndrup, Odense Amt
6 børn døbt i Ørslev, Odense Amt
Zacharias Jacobsen Døbt 4. marts 1759 Harndrup
Død 
4. november 1827 Føns
Niels Jacobsen Døbt 22. februar 1761
Død 
9. december 1824 Harndrup
Jens Jacobsen Døbt 8. maj 1763
Død: er ikke eftervist
Anna Sophie Jacobsdatter Døbt 11. august 1765
Død: er ikke eftervist
Peder Jacobsen Døbt 25. marts 1768
Død: er ikke eftervist
Karen Jacobsdatter Døbt 10. februar 1771
Død: 
er ikke eftervist
Giertrud Jacobsdatter Døbt 30. december 1773
Død: er ikke eftervist

Ved Aages tipoldefar Zacharias Jacobsens dåb står der i kirkebogen, at han var søn af Jacob Nielsen

Jacob Nielsen blev født i april 1733. Ved hans dåb den 26. april i Kerte står der i kirkebogen:

Dom: 3 Pasch: blef Niels ? Logerende hos Jens ?mager i Ørsl: hans Søn Jacob døbt: ?mandens Kone bar det; Test: Peder Larsens Stifdatter, Jens  ?magers Kone og Johanne Andersd alle af Ørsl:

Den 13. december 1758 blev Jacob gift . Ved vielsen i Harndrup står der i kirkebogen:

Onsdagen d 13 December: Copulati Jacob Nielsen og Elsebeth Zachariasdatter af  Padesøebjerg, som vare trolovede fredagen d: 20 Octobr ?afvigte Karlen var fra Kierte Sogn

Jacob og Elsebeth fik 6 børn i årene 1759 til 1773

Jacob døde i februar 1799. Ved hans begravelse i Ørslev står der i kirkebogen:

Mandagen d: 18 Febr: blev Jacob Nielsen Gaardm: paa Fønsskov jordet gl: 60 aar

Elsebeth døde i maj 1810

Lidt om børnene:

Zacharias fra 1759 var Aages tipoldefar og har sin egen side

Niels fra 1761 blev i 1784 far til Margrethe Madsdatters uægte datter Elsebeth. Om Niels og Margrethe har levet sammen uden at være gift ved vi ikke, men meget tyder på det for den 26. februar 1787 blev de gift og den 15. marts samme år blev deres andet barn sønnen Mads døbt. Ved vielsen boede Niels og Margrethe begge i Hjærup. I februar 1792 døde Margrethe. ved hendes begravelse i Harndrup står der i kirkebogen "Fastelavns Søndag begravet Huusmand Niels Jacobsens Hustrue Margrethe Madsd: i BerlinHuuset da i Barns-Nød uden at blive forløst, var 28½ Aar gammel". Niels blev gift igen, men vi har ikke kunnet eftervise vielsen. Den 8. marts 1793 fik Husmand Niels Jacobsen og hustru Pernille Pedersdatter i 'Berlinhuset' en søn, der blev døbt Jacob. I juli 1814 døde Pernille, 60 år gammel og Niels døde i december 1824 som "Indsidder hos Boelsmand Jacob Nielsen i Berliin Huuset", det vil sige, at Niels døde 63 år gammel hos sønnen Jacob

Jens fra 1763 blev i december 1791 gift med Anna Pedersdatter. I lægdsrullen fra 1797 står der, at Jens fik fripas i år 1800, hvilket betød, at han ikke gjorde militærtjeneste mere og havde tilladelse til at rejse hvorhen hqan ville. Vi har kun kunnet følge Jens og Anna indtil folketællingen i 1801, hvor Jens var registreret som 'husmand med jord' i "Odense, Vends, Fjelsted, Fiellerup Byes huusmænd, Lille Ebberuphuus". Foruden Jens og Margrethe var der 4 børn i alderen 7 til 1 år

Anna Sophie fra 1765 og Peder fra 1768 har vi ikke kunnet følge

Karen fra 1771 fødte i november 1797 en søn uden for ægteskab. Sønnen blev døbt Niels Jacob og til barnefar blev udlagt ungkarl Jørgen Nielsen, der tjente hos gårdmand Lars Nielsen i Fjeldsted. I marts 1798 blev Karen og Jørgen Nielsen gift og ved folketællingen i 1801 boede familien i 'Berlinhuset' i Harndrup - samme sted som Karens storebror Niels. Herefter har vi ikke kunnet følge Karen og hendes familie

Giertrud fra 1773 har vi ikke kunnet finde andet om, end at hun var fadder til storesøsteren Karens uægte barn


Jacob Nielsen var Aages tip-tipoldefar og gårdmand i Fønsskov


Jacobs lod i Fønsskov markeret med rødt

Efter Jacobs død videreførte sønnen Zacharias gården

'Jacobs lod' 2010

Efter Zacharias videreførte dennes søn Niels gården

Motiv fra Fønsskov

Set på Wikipedia:
"Fønsskov er en del af EU-habitatområdet Lillebælt, og er dermed et internationalt beskyttet fuglereservat"

Motiv fra Fønsskov

Set på fyens.dk:
"Halvøen Fønsskov har hørt under godset Wedellsborg de seneste 300 til 400 år, og halvøen repræsenterer et stykke unikt godslandskab. Den ligger smukt omgivet af vand i Lillebælt og Gamborg Fjord og naturmæssigt rummer halvøen skov, lunde og strandlaguner, og der er et rigt fugleliv"

Smykke fundet ved Fønsskov

Set på fynshistorie.dk:
"Når man kører fra Føns mod Fønsskov, så kommer man til et sted, hvor der på kortet står Babel. På højre hånd ligger sidst det hvide hus på bakken. Det ligger nærmest på grænsen mellem Fønsskov og Føns, der hører til samme sogn, men altid har været at betragte som to forskellige samfund. Man talte vist i gammel tid, om de fine i Føns 
(hørgarnsenden) og de mindre fine på Fønsskov
(blågarnsenden)"

Jacob og hans efterkommere boede i 'blågarnsenden'

- Sidens top - Forsiden