Niels Pedersen
1731 - 1779

Peder Nielsen 
???? - 1737
Karen Hansdatter
???? - ????
Niels - Hans
-

Niels Pedersen
1731 - 1779
Mette Cathrine Johansdatter
1736 - 1799
gift 12. oktober 1758 i Østrup, Odense Amt
7 børn døbt i Østrup, Odense Amt
Ane Catrine Nielsdatter Døbt: 1. april 1759
Begravet: 29. september 1782 Østrup
Ane Kirstine Nielsdatter Døbt: 5. april 1761
Begravet: 22. juni 1788 Østrup
Kirsten Nielsdatter Døbt: 24. februar 1765
Død: 29. marts 1801 Østrup
Johan Peter Nielsen Født: september 1767
Død: ikke eftervist
Maren NielsdatterDøbt: 20. maj 1770
Død: 8. december 1818 Lumby
Voldborg NielsdatterDøbt: 31. marts 1773
Død: 11. november 1828 Kerteminde
Else NielsdatterDøbt: 10. marts 1777
Begravet: 29. maj 1805 Lumby

Da Aages tipoldemor Maren Nielsdatter blev døbt stod der i kirkebogen, at hun var datter af gårdmand Niels Pedersen i Østrup

Niels var født i Østrup sogn og ved hans dåb den 25. februar 1731, står der i kirkebogen:
Dominica Oculi Peder Nielsens Barn af Daustrup døbt og kaldet Niels. Testes: Lars Peders, Madtz Andersen, Peder Knudsen, Maren Olufs, Anna Barbara, Anna Rasmusdatter. Anna Hr Holst?? Bar Barnet til Daaben

Da Niels var 27 år gammel blev han gift med Mette Cathrine Johansdatter. ved deres vielse i 1758 står der i kirkebogen i Østrup:
D 12 Octob: Blev Niels Pedersen og Metha Catharina Johansdatter viede i Østrup Kirke

Niels og Mette Cathrine fik 7 børn i årene 1759-1777

Niels Pedersen døde i februar 1779. ved hans begravelse i Østrup står der i kirkebogen:
Gaardmand i Østrup Niels Pedersen begraven d: 22de Febr gl 48 Aar

Mette Cathrine  døde godt 20 år senere, i marts 1799, 61 år gammel

Lidt om børnene:

Ane Catrine 1759 var kun 21 år gammel, da hun døde i september 1782

Ane Kirstine 1761 blev heller ikke gammel. Hun døde i juni 1788, 23 år gammel

Kirsten 1765 døde i marts 1801. Ved hendes begravelse står der i Østrup kirkebog: "Den fattige og vandføre Pige Kirsten Nielsdatter af Østrup 36 Aar gammel, død den 29de Marts og begraven den 2de April"

Johan Peter 1767 blev i november 1799 gift med pigen Kirsten Andersdatter. Vi har ikke kunnet følge Johan Peter længere end til april 1801, hvor han ved søsteren Kirstens arveskifte boede i Stige

Maren 1770 er Aages tipoldemor og har sin egen side

Voldborg 1773 blev i februar 1797 gift med husmand Anders Christensen. Parret bosatte sig i Hauge, hvor Anders ved folketællingen i 1801 blev registreret som daglejer og ejer af et hus unden tilhørende jord. I 1801 havde Anders og Voldborg også fået datteren Mette Kirstine. Anders døde i 1822, 73 år gammel og i arveskiftet efter ham står foruden Voldborg, to efterlevende døtre Mette Kirstine og Kirstine. Voldborg flyttede efter sin mands død til Kerteminde, hvor hun døde i november 1828, 55 år gammel

Else 1777 var tjenestepige hos husmand og væver Hans Ipsen i Østrup ved folketællingen i 1787. Else må have været stor af sin alder, for hendes alder er 12 år ved tællingen. Hun var kun 11 år gammel i 1787. I september 1797 blev Else gift med ungkarl og smed i Stige, Hans Henrichsen. Ved folketællingen i 1801 boede Else og Hans i Stige, hvor Hans var smed og ejede et hus med jord til. Foruden Else og Hans var der to døtre, Johanne på 3 år og Karen på 1 år. Else døde ved en ildebrand i maj 1805. Hans der var blevet gift igen, døde i marts 1842, 69 år gammel

Niels Pedersen var Aages tip-tipoldefar og boede i Østrup

Niels har helt sikkert boet i landsbyen Østrup for udskiftningen i Østrup skete først i 1797

Bystævne

Niels Pedersens første 2 døtre blev nåede ikke at stifte familie, fordi de døde ganske unge

Ane Catrine var kun 21 år gammel, da hun døde, og Ane Kirstine var kun 23 år gammel, da hun døde

Datteren Kirsten, som  var vanfør, tjente ved folketællingen i februar 1801 hos gårdmand Jørgen Jensen i Østrup, men hun må efterfølgende være flyttet til Østrupgaards Hospital (=fattiggård) , for ved hendes arveskifte er anført Østrupgaard Hospital, som hendes bopæl. Hun havde dog stadig forbindelse med Jørgen Jensen, for han var værge ved hendes arveskifte

Et Fattighus

Også datteren Else gik det ilde. Hun omkom ved en ildebrand i hjemmet i maj 1805. Ved hendes begravelse står der i kirkebogen i Lumby:
"D: 29de Maji blev her begravet Smeden Hans Hendriksens Kone af Stege - - - 30
Som lod Ilden ligge om Natten under Kollen, da de vognede stod Huuset i Lue; 2 Gange kom hun dog ud og ind af Døren med Børnene og noget Boehave, men 3die Gang kunde hun ej finde ud, Manden hørte hendes Jamren; han maatte selv nøgen og forbrændt vogne sine Naboer; her i  Lumbÿe saae vi Ilden Klokk: 11½"
Resten af teksten er næsten ulæselig

Datteren Voldborg var ved sin død bosat i Kerteminde på østkysten af Fyn, langt fra Lumby sogn, hvor hun havde boet det meste af sit liv

Hun var nok flyttet ind hos sin datter Mette Kirstine, der med sin familie i Præstegade nr. 226 i Kerteminde ved  folketællingen i 1834

Samme år (1828) som Voldborg døde i november, fik Mette Kirstine en datter i oktober. Denne datter blev døbt Woldborre Kirstine Marie

Marked i by

- Sidens top - Forsiden