Anders Hansen Svarer
 ca 1641 - 1721

Hans -

Anders Hansen Svarer
 ca 1641 - 1721
Ukendt
???? - 1723
gift: er ikke eftervist
4 børn døbt i Fåborg, Svendborg Amt
Hans Andersen Døbt 12. juli 1686
Død: er ikke eftervist
Knud Andersen Døbt 12. juli 1686
Død: er ikke eftervist
Abraham Andersen Døbt 12. oktober 1688
Død 8. juni 1725 Fåborg
Isack Andersen Døbt 12. oktober 1688
Død: er ikke eftervist

Ved Aages tip-tip-tip-tipoldefar Abraham Andersens dåb står der i kirkebogen, at han og hans tvillingebror Isach var sønner af "Anders Svarrer"

Vi har hverken kunnet finde Anders døbt eller gift, men vi har fundet 2 hold tvillinger efter ham  født i 1686 og 1688. Af disse 4 børn har vi kun fulgt Aages 4 x tipoldefar Abraham, som har sin egen side

Anders døde i maj 1721. Ved hans begravelse i Fåborg står der i kirkebogen:

Onsdagen d 21 Maÿ Klokken halfgaaen 10 Formidag Er Anders Hansen Svarer død. Mandagen dend 26 ejusdem Blef hand begraven udi Kirche gaarden, og kom udi En fÿr kiste, Og Hr Hans Bloch kastede Jord paa hannem, Og Prædichede over Hannem, Og hand var 80 Aar gammel

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Anders Hansen Svarer boede i Fåborg og  var Aages tip-tip-tip-tip-tipoldefar

Anders var svarrer det vil sige en haandværker,  som drejede i træ, horn, metal og lignende

Vi kender ikke navnet på Anders's kone, for vi har ikke kunnet finde deres vielse beskrevet i kirkebogen og ved hendes begravelse i februar 1723 står der i kirkebogen i Fåborg: "Onsdagen dend 17 februarÿ Om Aftenen Klochen 5 Er Sl: Anders Hansen Svarers Enche død. Mandagen d 22 ejusdem blef hun begrafven i Kirche gaarden, og Hr Hans Block kastede jord paa Hende", så der fik vi heller ikke hendes navn oplyst

Fåborg kirke

- Sidens top - Forsiden