Dorthe Knudsdatter
ca 1718 - 1788

Knud -

Jørgen Clemendsen
 1710 - 1787
Dorthe Knudsdatter
ca 1718 - 1788
gift 30. juni 1739 i Lumby, Odense Amt
7 børn døbt i Lumby, Odense Amt
Elisabeth Jørgensdatter Døbt 25. oktober 1739
Begravet 6. januar 1740
Clemend Jørgensen Døbt 3. september 1741
Død 2. oktober 1814 Lumby
Jens Jørgensen Døbt 19. januar 1744
Død 27. april 1803 Lumby
Knud Jørgensen Døbt 19. januar 1744
Død: er ikke eftervist
Hans Jørgensen Født 5. marts 1748
Død: er ikke eftervist
Henning Jørgensen Døbt 12. april 1750
Død 6. december 1820 Norup
Jørgen Jørgensen Døbt 28. april 1754
Død: er ikke eftervist

Aages tip-tipoldeforældre Dorthe Knudsdatter og Jørgen Clemendsen blev gift den 30. juni 1739. Ved deres vielse i Lumby står der i kirkebogen:

Tiersdagen den 30 Dito (juni) Copuleret Jørgen Clemendsen og Dorthe Knudsdatter begge her i Bÿen

Dorthe og Jørgen fik 7 børn i årene 1739 til 1754. Af disse døde det første barn som  lille og vi har kun kunne følge 3 af de andre. Disse 3 har vi skrevet lidt om på Jørgen Clemendsens side

Jørgen døde i september 1787 og Dorthe allerede 7 måneder senere i april 1788. Ved hendes begravelse den 17. april i Lumby står der i kirkebogen:

Jordet Dorthe Knudsdatter af Hospitalet som var 70 aarDorthe Knudsdatter var Aages tip-tipoldemor og boede i Lumby

Et fynsk 'hospital'

Ved folketællingen i 1787  har vi fundet Jørgen og Dorthe på "Eilschovs Hospital"

Ordet "hospital" betegnede i 1700-tallet noget helt andet end i dag. Hospitaler var ikke institutioner, hvor man helbredte folk, men derimod datidens fattighuse eller hjælpeinstitutioner. 

I kirkebogen i Lumby 1781 har vi fundet følgende grumme historie:

"D: 8 Maji Bleve Diliqveninden Maren Rasmusdatter af Nisted henrettet strax ved Kluset, som forgangen aar hafde mÿrdet sin egen Mand, hun blev 5 gange knebet med gloende tænder, der efter Haand og Hoved afhugget, og ? lagt paa Stejle. Præsten til Sct: Hans Kirke i Odense Hr: Achen tillige med Degnen C: Bang i Lumbÿe og ?holderen Hiulbÿe vare nogle Dage for ud hos hende i Odense udi Aresten ved hændes præporation, og tillige og tilstæde ved hændes henrettelse"

- Sidens top - Forsiden