Jørgen Clemendsen
 1710 - 1787

Clemend Jørgensen
 1684 - 1728
Anne Margrete Henningsdatter
1687 - 1761
Jørgen Clemendsen 1641 - 1717 Karen Pedersdatter
1659 - 1700
Henning Krag
1649 - 1726
Karen Jørgensdatter 1656 - 1710 

Jørgen Clemendsen
 1710 - 1787
Dorthe Knudsdatter
ca 1718 - 1788
gift 30. juni 1739 i Lumby, Odense Amt
7 børn døbt i Lumby, Odense Amt
Elisabeth Jørgensdatter Døbt 25. oktober 1739
Begravet 6. januar 1740
Clemend Jørgensen Døbt 3. september 1741
Død 2. oktober 1814 Lumby
Jens Jørgensen Døbt 19. januar 1744
Død 27. april 1803 Lumby
Knud Jørgensen Døbt 19. januar 1744
Død: er ikke eftervist
Hans Jørgensen Født 5. marts 1748
Død: er ikke eftervist
Henning Jørgensen Døbt 12. april 1750
Død 6. december 1820 Norup
Jørgen Jørgensen Døbt 28. april 1754
Død: er ikke eftervist

Ved Aages tipoldefar Jens Jørgensens dåb står der at han var tvilling og søn af landsoldat Jørgen Clemendsen

Jørgen Clemendsen var født i 1710. Ved hans dåb i Lumby den 6. juli 1710 står der i kirkebogen:

Eodem (Dom 3 Trin) Døbt 1 Søn Jørgen for Clemend Jørgensen i Lmbÿ. T. Rasm Erichsen, Knud Andersen, Rasm Hansen, Ped Stegis Kone

Den 30. juni 1739 blev Jørgen Clemendsen gift med Dorthe Knudsdatter. Ved deres vielse i Lumby står der i kirkebogen:

Tiersdagen den 30 Dito Copuleret Jørgen Clemendsen og Dorthe Knudsdatter begge her i Bÿen

Jørgen og Dorthe fik 7 børn i perioden 1739 til 1754. Af disse 7 døde det første barn som lille og 3 har vi ikke kunnet følge.

Jørgen Clemendsen døde i september 1787. Ved hans begravelse i Lumby står der i kirkebogen:

D 8 Sept: Jordet Jørgen Clemensen af Hospitalet, hand var 73 aar

Dorte døde 7 måneder senere, 70 år gammel

Lidt om de 3 børn vi har kunnet følge:

Clemend fra 1741 blev i november 1778 gift med den 10 år ældre Dorthe Hansdatter. Ægteparret bosatte sig i Lumby og ægteskabet var nok barnløst. Ved folketællingen i 1787 var Clemend registreret som husmand og daglejer og ved folketællingen i 1801 som husmand med jord og pundtærsker. Dorthe døde den 23. december 1803. Ved hendes begravelse står der i kirkebogen: "d: 23 De: faldt Clemen Jørgensens Kone Dorthe Hansdat: ned af Loftet da Stigen gleed og døde 6 Timer efter. 72 Aar". Clemend døde knapt 11 år senere i oktober 1814, 73 år gammel

Jens fra 1744 var Aages tipoldefar og har sin egen side

Henning fra 1750 der var flyttet til Emmelev blev i oktober 1777 gift enken Dorthe 'Jørgens'. Ægteparret bosatte sig i Norup, hvor Dorthe døde 4½ år efter giftermålet, 41 år gammel. I oktober 1782 blev Henning gift med Maren Madsdatter. Ved folketællingen i 1787 var Henning registreret som væver og husmand. Henning døde af alderdom i december 1820, 69½ år gammel. Vi har ikke fulgt Maren Madsdatter


Jørgen Clemendsen var Aages tip-tipoldefar og boede i Lumby

Ved hans begravelse er Jørgen  registreret som 73 år gammel, og ved folketællingen i 1787 er han noteret til at være 80 år gammel. Men 'vores ane' er Jørgen født i 1710

Det der ligger til grund for vores vurdering er, at der blandt fadderne ved tvillingernes dåb i 1744 er: "Mandens 5 Brødre Henning, Hans, Jeppe, Anders, Jørgen" samt Rasmus Nielsens kone, hans mor Anne Margrete Henningsdatter, og alt det peger på Jørgen Clemendsen er født i Lumby i 1710

Ved tvillingerne Jens og Knuds barnedåb er Jørgen beskrevet som landsoldat


Sønnen Clemend var pundtærsker

Ifølge 'Ordbog over det danske sprog' fik en Pundtærsker hver 24de Tønde der blev tærsket

Citat fra 'Naadsensbrød'
Af Henrik Pontoppidan:
"Besynderlig nok synes imidlertid Herredets Fattigfolk slet ikke at sætte Pris paa dette Palads (fattighuset), hvormed man saa rundhaandet har betænkt deres gamle Dage. Det er endda næppe for meget sagt, at dets blotte Nævnelse kan faa selv den stærkeste Pundtærsker til at blegne"

Tærskning med plejl

- Sidens top - Forsiden