Poul Steffensen
1826  - 1892

Stephan Stephansen
1773-1843
Ane Poulsdatter
1796 - 1879
Stephan Nielsen
1729 - 1773
Marie (Maren) Pedersdatter
1739 - 1824
Povel Jørgensen
1758 - 1814
Anna Rasmusdatter
1764 - 1841

Poul Steffensen
1826  - 1892
Mette Marie Jørgensen
1842  - 1909
gift 21. juli 1865 i Bederslev, Odense Amt
9 børn døbt i Bederslev, Odense Amt
Steffen Poulsen Født 16. marts 1866
Død: 3. april 1944 Krogsbølle
Mette Catrine Poulsen Født 17. maj 1868
Død: er ikke eftervist
Jørgen Poulsen Født 21. oktober 1870
Død: 
efter 1930
Ane Kirstine Poulsen Født 14. april 1873
Død: er ikke eftervist
Jeppe Poulsen Født 7. oktober 1875
Død: ca 1955 Bramming
Povline Madsine Poulsen Født 22. januar 1877
Død: 26. september 1917 Odense Sct Knud
Anton Poulsen Født 19. august 1879
Død: er ikke eftervist
Berta Dortea Poulsen Født 20. maj 1882
Død: er ikke eftervist
Karen Hansine Poulsen Født 6. oktober 1886
Død: er ikke eftervist

Aages farfar Poul Steffensen blev født lillejuleaften 1823. Ved hans dåb i Bederslev står der i kirkebogen:

Født: D. 23 Decembr 1826, Poul Steffensen, 
døbt: Hdbt d. 24 December Kirken d. 11 Febr 1827

Forældre: Gmd i Bederslev Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter
Faddere: Ane Knudsdatter i Bederslev, Jens Rasmussen fra Thorup, Peder Rasmussen fra Hiadstrup, Niels Steffensen i Kappendrup, Knud Hansen i Bederslev

Lidt om fadderne:
Ane Knudsdatter var datter af gårdmand Knud Hansen på den sydlige nabogården 
Jens Rasmussen fra Thorup var gårdmand og halvbror til barnets far
Peder Rasmussen fra Hjadstrup var gårdmand på "en ejendomsgaard" og halvbror til barnets far
Niels Steffensen i Kappendrup var bror til barnets far
Knud Hansen i Bederslev var gårdmand på den sydlige nabogården

Den 21. juli 1865 blev Poul Steffensen gift med datteren fra den nordlige nabogård Mette Marie Jørgensdatter. Ved deres vielse står der i kirkebogen i Bederslev:

Ungkarl Poul Steffensen 39 Aar gl født i Bederslev d 23 Decbr 1826
Pigen Mette Marie Jørgensen 23 Aar gl født i Bederslev d 26 Febr 1842
Forlovere: Sognefoged Mads Knudsen i Ringe og Fæstegaardsmand Niels Hansen i Bederslev
Viet: d 21. Juli

Poul og Mette Marie fik 9 børn i årene 1866 til 1886

Poul døde i oktober 1897. Ved hans begravelse i Bederslev står der i kirkebogen:

Død: 1892 den 27. Oktober Bederslev By og Sogn Skam Herred
Begravet: Bederslev Kirkegaard Bederslev Sogn Skam Herred 1892 den 4. November
Poul Steffensen, Gaardmand i Bederslev By og Sogn Skam Herred. Født i Bederslev By og Sogn Skam Herred. Søn af Gaardmand Steffen Steffensen og Hustru Anna Poulsdatter i Bederslev By og Sogn Skam Herred. Gift med Mette Marie Jørgensen: Deres sidste fælles bopæl var Bederslev By og Sogn Skam Herred.
Alder: 65 Aar

Mette Marie døde 17 år senere i december 1909 hos sine sønner Steffen og Jørgen, der havde en gård i Ringive sogn i Midtjylland. Mette Marie var 67 år gammel, da hun døde

Lidt om de 9 børn:

Steffen fra 1866. Da Steffen blev konfirmeret i april 1880 fik han mg i kristendomskundskab og hans opførsel var sædelig. I marts 1894 blev han gift med den 9 år yngre Kirsten Oline Thora Hansen. Da Steffens 2 første sønner blev født i 1894 og 1898 var han gårdmand i Bederslev. Ved folketællingen i 1901 var han gårdbestyrer på sin fødegård. Rygter i familien antyder, at spillegæld var årsagen til afrejsen fra Bederlev. I 1904 var Steffen fadder til sin søster Mette Catrines datter, og da var han træskomand i Kappendrup. I folketællingen 1906 var han registreret som klodsmager og bosat på matrikel nr. 13 i Kappendrup. Ved sin tredie søns dåb i 1907 var han træskomand i Kappendrup. I 1909 flyttede familien til en gård i Baastlund, Ringive sogn i Midtjylland. Ved folketællingen i 1911 var Steffen med familie bosat på matr. 14a i Baastlund og på samme adresse boede også broderen Jørgen og søsteren Povline. Steffens kone Kirsten døde kort efter folketællingen i februar 1911, kun 35 år gammel. Ved folketællingen 1916 var Steffen på en rejse med ukendt mål fra sin bopæl i Ringive sogn. I 1919 flyttede Steffen og hans bror Jørgen fra Baastlund til Vorgod Vandmølle hvor de forekommer i folketællingen  1921. Steffen  vendte senere tilbage til Nordfyn og døde i april 1944 som aldersrentenyder og fhv. gårdejer af Tørresø Mark, 78 år gammel 

Mette Catrine fra 1868. Da Mette Catrine blev konfirmeret i april 1882 fik hun mg i kristendomskundskab og hendes opførsel var sædelig. I april 1890 var Mette Catrine kommet til Nykøbing Falster, hvor hun blev gift med ungkarl og tilskærer Rasmus Peter Jørgensen. Deres 2 første børn blev født i Nykøbing Falster, men fra og med deres tredie barns dåb var de i Bogense. Der var de kommet til engang i 1893. Blandt børnene var datteren Vanda Elvira Abelone Jørgensen fra 1896, der senere blev gift med sin fætter Jens Vilhelm Poulsen, Aages bror. Ved folketællingen i 1901 boede Mette Catrine med familie på adressen Mejerivej Matr. 12a stuen i Bogense. Ved folketællingen i 1920 boede Mette Catrine  og Rasmus Peter på adressen Krystalgade 7 i København. Ifølge deres barnebarn Ole Poulsens erindringer flyttede familien til Lotusvej 47 i Sundby på Amager hvor Mette Cathrine og Rasmus Peter endte deres dage. Han i december 1941 og hun i marts 1946  

Jørgen fra 1870. Da Jørgen blev konfirmeret i april 1884 fik han mg i kristendomskundskab og hans opførsel var sædelig. Jørgen blev sent gift og vi har kunnet følge ham forskellige steder i landet. I 1890 var Jørgen og søsteren Povline bosat i Nykøbing Falster, hvor de var faddere til søsteren Mette Catrines søn. I 1894 og 1896 boede han i Bogense. I denne periode var Jørgen registreret som skræddersvend. Ved folketællingen i 1906 var han registreret som skræddermester i Kappendrup på Fyn. I 1909 flyttede Jørgen sammen med Steffen og hans familie til en gård i Baastlund, Ringive sogn i Midtjylland og i folketællingen 1916 var både han og Steffen registrerede som jordbrugere i Baastlund. I 1919 flyttede Jørgen sammen med sin bror Steffen fra Baastlund
- via Agerskov i Bording Sogn - til Vorgod Vandmølle hvor de forekommer i folketællingen i 1921 sammen med Steffens søn Anton og tjenestepigen Else Kirstine Knudsen samt hendes datter Katrine, der var født i april 1920. Med hensyn til barnet Katrine så var Jørgen far til hende men blev først gift med Else Kirstine sidst i december 1923, siden fik de en søn født i Hejnsvig sidst i december 1924. Ved folketællingen i 1925 har vi fundet Jørgen og Else Kirstine i Vorbasse sammen med deres 2 børn. I 1930 har vi fundet familien på St. Moesgaard i Sønder Felding. Familien var blevet udvidet med endnu en datter født i september 1926 og en søn født i marts 1929.
Herefter har vi ikke kunnet følge familien 

Ane Kirstine fra 1873. Den eneste registrering ud vi har fundet vedrørende Ane Kirstine - ud over hendes dåb - er ved niecen Vandas dåb i 1896, hvor Ane Kirstine er beskrevet som tjenestepige i Bogense. Herefter har vi ikke kunnet følge hende, men vi ved at hun levede ved Jeppe og Kristines guldbryllup i 1953, hvor hun forekommer på "familiebilledet"

Jeppe fra 1875 var Aages far og har sin egen side

Povline Madsine fra 1877 blev nok aldrig gift men hun har været vidt omkring. Vi har fundet følgende registreringer om hende: 
I 1890 boede hun i Nykøbing Falster, hvor hun var fadder ved sin nevøs dåb.
I 1896 boede hun i Bogense, hvor hun var fadder ved sin nieces dåb. 
I 1901 var hun tjenestepige på Fyllested Mølle ved Brenderup på Nordvestfyn.
I 1909 boede hun på Kongensgade 54 i Odense.
I 1910 flyttede hun fra Odense til sine brødre Steffen og Jørgen i Baastlund, hvor hun var ved folketællingen i 1911.
I 1912 var hun fadder ved Aages dåb og her står hun registreret som "Ugift Pouline Poulsen, Ringgive".  Ved sin død i september 1917 boede Povline Madsine på Fredensgade 11 i Odense. Hun blev begravet fra Sct. Knud den 2. oktober 1917 kun 40 år gammel

Anton fra 1879. Da Anton blev konfirmeret i 1893 fik han mg+ i kristendomskundskab og ug i opførsel. Vi har kunnet følge Anton som sadelmager i Kappendrup til og med folketællingen 1916. Næste gang vi har fundet Anton er i  folketællingen 1930 i Østerby, Svanninge sogn på Sydfyn.  I oktober 1919 var han blevet gift med bryggeriejersken Maren Eline Davidsen, enke efter bryggeriejer Knud Davidsen, Østerby. Anton og Maren Eline fik 6 børn, hvoraf det første barn døde umiddelbart efter fødslen. Maren Eline døde i 1940 og Anton døde i 1961.

Berta Dortea fra 1882 har været tjenestepige i Bogense til og med september 1904, hvor hun var fadder ved sin nieces dåb. I  november 1905 blev hun gift med Niels Christian Mathiesen i Ansgar kirke i Odense. Vi har kunnet følge Berta og Niels på Vesterbro i Odense til og med folketællingen i 1921. I  1930 har vi fundet dem i folketællingen i landsbyen Naarup i Verninge sogn og  de forekommer på "familiebilledet" fra Jeppes og Kristines guldbryllup i 1953. Herefter har vi ikke kunnet følge dem

Karen Hansine fra 1886 blev i maj 1909 gift med ungkarl og glasmager Alfred Emil Mathiesen, der var bror til hendes søster Berta Dorteas mand. Da Karens og Alfreds søn Alfred Henry blev døbt i september 1910 står der i kirkebogen ved hans dåb "Faderen er for 1 Par Maaneder siden rejst til Brasilien". I folketællingen 1911 er Karen med sønnen registreret som svigerdatter og husholderske hos sin svigerfar, der var enkemand, Hjere Mathiesen på Vesterbro 131 i Odense. Alfred Emil, der var vendt tilbage fra Brasilien, døde på Rasmus Nielsensvej 14 i Odense i marts 1938, 51 år gammel. Herefter har vi ikke kunnet følge Karen. 

                
Steffen               Mette Catrine      Jørgen                Ane Kirstine       Jeppe

            
Povline               Anton                Berta                 Karen


Poul Steffensen var gårdmand på gård nr. 18 i Bederslev og Aages farfar

Vi har kun kunnet finde sønnerne og den ældste datter konfirmeret i Bederslev, så meget tyder på at børnene har skullet ud at tjene tidligt 

Her i det forreste hus har børnene nok gået i skole

Der var ingen af børnene der forblev i Bederslev

Bederslev gadekær med kirken i baggrunden

Gården i Bederslev i 2009

Det barn der kom længst væk i en tidlig alder var Aages far Jeppe, der i en alder af 14 år var lærling hos en bladudgiver i Varde i Vestjylland

Bederslev kirke med tårnet der er fra 1886

Myten om Bederslev kirke - set på nordfynsk.dk:
"To okser blev koblet sammen. Det skete i tavshed i det gamle gudevi. Skønt ingen længere troede på Odin og Thor, i det mindste ikke åbenlyst, viste man sin respekt ved ikke at larme unødigt. På bakketoppen i Bederslevs nordlige udkant havde man ofret til guderne så langt tilbage, nogen kunne huske, og vigtige afgørelser blev ikke truffet, uden at guderne var rådspurgt. Nu skulle der tages bestemmelse om, hvor den nye kirke skulle ligge. Okserne fik et klask bagi, og de satte sig i bevægelse. Nu gjaldt det blot om at vente!
Hvor okserne lagde sig til hvile, skulle den ny kirke bygges. Okserne græssede en times tid – efterhånden nær kæret for foden af bakken. Da okserne havde slukket tørsten, gjorde de tegn til at lægge sig, nok for at tygge drøv. Det var alt for tæt ved kæret – her kunne kirken simpelthen ikke bygges. Tre mand fik skyndsomt gennet okserne op, inden de fik lagt sig for godt til rette. Nogle timer senere skete det endelig, - okserne lagde sig halvvejs oppe ad bakken. Et godt sted til Kristi kirke! Et godt tegn fra guderne! Netop det allerbedste sted at bygge en kirke.

Måske var det sådan, kirkestedet blev udpeget. Det eneste sikre, vi ved, er at Bederslev kirke har ligget på sin bakke siden Arilds tid. Måske først som en trækirke?"

Bederslev kirke 1590 

Efterslægten på besøg i Bederslev (oldebarnet Randi)

Poul Steffensen og Mette Marie Jørgensen

Billedet til venstre er af Poul og Mette Maries 9 børn

Billedet er taget efter september 1917 hvor Povline Madsine døde

Povline Madsine, og det vindue hun står foran, er tilføjet  billedet af de 8 søskende

Sønnen Jeppe med sin søn Jens og dennes søn Ole

- Sidens top - Forsiden