Maren Andersdatter
ca 1735  - 1768

Anders -

Rasmus Isaachsen
1736 - 1805
Maren Andersdatter
ca 1735  - 1768
gift 24. februar 1763 i Nørre Nærå, Odense Amt
3 børn døbt i Nørre Nærå, Odense Amt
Anna Rasmusdatter Døbt 8. januar 1764
Død 12. januar 1841 Nørre Nærå
Karen Rasmusdatter Døbt 3. august 1766
Død 18. marts 1836 Hjadstrup
Mette Rasmusdatter Døbt 24. juni 1768
Begravet 25. marts 1778

Den 28. marts 1757 blev Aages tip-tipoldemor Maren Andersdatter gift med enkemanden Lars Madsen i Ringe. Ved deres trolovelse den 10. februar stod der i kirkebogen i Skamby:
"D 10de Februarÿ hafte Lars Madsen i Ringe og Maren Andersdatter i Bedersleff Trolovelse.
Forlovere: Anders Jørgensen af Rodstrup og Peder Hansen af Bederslev.
Viede d 28 Martii"

Maren og Lars bosatte sig i Ringe i Nørre Nærå sogn

Lars bragte sandsynligvis 3 børn med i ægteskabet: Henrik fra 1740, Mads fra 1744 og Maren fra 1748. De er i hvert tilfælde ikke fundet begravede i en tidlig alder, og Henrik var fadder til halvsøsteren Margrethe fra 1759

Vi har fundet 2 børn efter Maren og Lars, nemlig Anders fra maj 1758 der døde kun 14 dage gammel og Margrethe fra 1759

Lars døde omkring månedskiftet oktober-november 1762 og blev begravet den 5. november, 58 år gammel

Maren giftede sig ikke igen lige med det samme men den 24. februar 1764 blev Maren Andersdatter gift med Aages tip-tipoldefar Rasmus Isaachsen fra Bederslev. Ved deres vielse i Nørre Nærå står der i kirkebogen:

Rasmus Isachsen og afg: Laërs Madsens Enke copulerede begge af Ringe

Maren og Rasmus fik 3 børn i årene 1764 til 1768. Af disse døde den yngste knapt 10 år gammel og de 2 andre har vi skrevet lidt om på Rasmus Isaachsens side

Maren døde i juli 1768 kort efter fødslen af datteren Mette. Ved hendes begravelse i Nørre Nærå står der i kirkebogen:

Die 28 July Rasmus Isaachsens H: af Ringe begr: gl: 33 aar

Rasmus, der var blevet gift igen, døde i juni 1805, 71 år gammel

Lidt om Marens datter Margrethe:

Margrethe fra 1759 var flyttet til Hasmark i Norup sogn, da hun i november 1782 blev gift med ungkarl Jesper Michelsen også fra Hasmark, hvor de bosatte sig på et husmandssted. Jesper døde i august 1828. 78 år gammel og Margrethe døde af "alderdom" i juni 1847


Maren Andersdatter var Aages tip-tipoldemor og gårdkone på gård nr 3 i Ringe, Nørre Nærå sogn

Nørre Nærå kirke

Ved sit første giftermål blev Maren stedmoder til 3 børn i alderen 17, 13 og 9 år

Hun fik selv 3 børn, men døde kort efter fødslen af sit sidste barn

Marens 1. giftermål

Vi har ikke kunnet finde Maren døbt.

At hun blev gift i Skamby kirke tyder på, at hun var fra Skamby selv om der ved giftermålet står i kirkebogen at hun var fra Bederslev, hun har måske tjent i Bederslev da hun blev gift

Skamby kirke

Vi har ikke kunnet finde hende døbt i Bederslev og der mangler desværre  kirkebog i Skamby i perioden 1732 til 1742  

- Sidens top - Forsiden