Rasmus Isaachsen
1736 - 1805

Isaach Andersen
ca 1691 - 1748
Anna Rasmusdatter
 1706 - 1778

Anders
- Rasmus Pedersen ????- ca 1749 Ane Andersdatter
ca 1664-1724

Rasmus Isaachsen
1736 - 1805
Maren Andersdatter
ca 1735  - 1768
gift 24. februar 1763 i Nørre Nærå, Odense Amt
3 børn døbt i Nørre Nærå, Odense Amt
Anna Rasmusdatter Døbt 8. januar 1764
Død 12. januar 1841 Nørre Nærå
Karen Rasmusdatter Døbt 3. august 1766
Død 18. marts 1836 Hjadstrup
Mette Rasmusdatter Døbt 24. juni 1768
Begravet 25. marts 1778

Da Aages tipoldemor Anna Rasmusdatter blev døbt, så vi at Rasmus Isaachsen i Ringe var hendes far.

Rasmus Isaachsen var født i december 1736. Ved hans dåb den 23. december står der i kirkebogen i Bederslev:

Dom: 4 Advent: Blef Isach Andersens Barn her i Bÿen Christnet kaldet Rasmus. Rasmus Andersens Hustrue holdt det. Testes Hans Hans i ? Peder Bonde, Rasmus Peders, Jens Hanses Hustrue, Niels Jørgens Hustrue i ?

Vi gætter på, at Hans Hans og Niels Jørgens Hustrue kom fra Vellinge

I februar 1763 blev Rasmus trolovet med Lars Madsens enke Maren Andersdatter i Ringe. Ved deres trolovelse står der i kirkebogen i Nørre Nærå:

Die 5 Febr: Rasmus Isachsen og Maren Andersdatter afg Laërs Madsens Enke af Ringe trolovede.
Forlovere: Ole Pedersen og Morten Erichsen Begge af Bederslev

Lidt om forloverne:
Ole Pedersen var brudgommens stedfader
Morten Erichsen var gift med brudgommens søster Karen

Små tre uger efter trolovelsen blev Rasmus og Maren gift. Ved deres vielse står der i samme kirkebog:

Rasmus Isachsen og afg: Laërs Madsens Enke copulerede begge af Ringe 

Rasmus og Maren fik 3 børn sammen, hvoraf datteren Mette døde knapt 10 år gammel

Maren døde 33 år gammel i juli 1768, ca 1 måned efter datteren Mettes fødsel

Rasmus blev gift med Karen Christensdatter før Mikkelsdag 1768, hvor Rasmus Isaachsens hustru var fadder til Hiere Hansens barn af Ringe, men vi har ikke kunnet eftervise vielsen, selv om vi har ledt i både Krogsbølle, Nørre Nærå og Bederslev

Rasmus og Kirsten fik 5 børn i årene 1769 til 1780. Af disse 5 døde de 3 som små

Rasmus døde i juni 1805. Ved hans begravelse i Nørre Nærå står der i kirkebogen:

Den 28. Junii. Rasmus Isaachsen af Ringe begraven gl: 71 Aar

Karen døde i april 1826 hos sønnen Hans på Brandsby Mark i Hjadstrup sogn, 87 år gammel

Lidt om børnene fra Rasmus's første ægteskab:

Anna fra 1764 var Aages tipoldemor og har sin egen side

Karen fra 1766 var knapt 17 år gammel, da hun i juli 1783 blev gift med den 36 år ældre gård- og enkemand Hans Ejlersen fra Uggerslev, hvor de bosatte sig efter vielsen. Ved folketællingen i 1787 var Hans registreret som "Bonde og gaardbeboer" på Uggerslevgaard, men han må være sat fra gården for i 1801 var han registreret som "Huusmand med Jord" i Bolmerod i Skamby sogn. Da Hans døde i 1825 var han 95 år gammel og "almisselem af Bolmerod". I maj 1826 flyttede Karen fra Bolmerod til Hjadstrup, hvor hun i juli samme år blev gift. I kirkebogen i Hjadstrup står der: "Enkemand Niels Stephansen Boelsmand paa Kappendrup, 56 Aar og Enken Karen Rasmusdatter fra Kappendrup, 60 Aar. Forlovere: Gdmændene Stephan Stephansen (hans bror og Aages oldefar) i Bederslev og Peder Rasmussen i Hiadstrup". Niels døde godt 2 år senere, 58 år gammel og Karen døde i marts 1836, 69 9/12 år gammel

Lidt om børnene fra Rasmus's andet ægteskab:

Christen fra 1771 blev i januar 1800 gift med gaardmand Jørgen Rasmussens enke, den 15 år ældre Anna Rasmusdatter, og fik gården i Ringe ved giftermålet. Christen døde i juni 1814, 43 år gammel og Anna døde i juli 1835, 79 år gammel

Hans fra 1780 blev i marts 1819 gift med gift med Kirsten Andersdatter fra Brandsby i Hjadstrup sogn, hvor de bosatte sig på et "fæsteboelssted". Hans døde i marts 1855, 74 år gammel som "aftægtsboelsfæster". Kirsten døde af kræft knapt 15 år senere i januar 1870, 74 11/12 år gammelRasmus Isaachsen var Aages tip-tipoldefar og bonde og gårdbeboer på gård nr 3 i Ringe i Nørre Nærå sogn

Gård nr 3 i Ringe markeret med blåt

Af de 8 børn Rasmus blev far til var det kun halvdelen der voksede op

Aages tipoldeforældre Anna og hendes mand Poul videreførte gård nr 3 i Ringe

Karen der blev gårdmandskone allerede som 17-årig fik en omflakkende tilværelse. Først som gårdmandskone i Uggerslev, så som husmandskone i Bolmerod og til sidst som kone på et boelssted i Kappendrup

Christen giftede sig til en gård i Ringe, men døde barnløs, så det var en stedsøn der videreførte den gård

Hans fik et fæsteboelssted på Brandsby Mark i Hjadstrup

Ringe i Nørre Nærå sogn

Ved folketællingen i1787 var Rasmus bonde og gårdbeboer i Ringe. Desuden var der på gården, hans kone Karen Christensdatter, deres 2 fælles sønner Christen og Hans samt Rasmus's datter Anna fra hans første ægteskab og hans kommende svigersøn landsoldat og tjenestekarl Poul Jørgensen

Nørre Nærå kirke

Ved folketællingen 1801 var Rasmus Isaachsen og Karen Christensdatter aftægtsfolk hos Aages
tipoldeforældre Anna og hendes mand Poul

- Sidens top - Forsiden