Anna Povelsdatter
 1717 - 1778

Povel Pedersen
1692 - 1747
Kirsten Nielsdatter
1692 - 1759
Peder Jensen
???? - 1703
- Niels Hansen
ca 1664 - 1724
Karen Jørgensdatter ca 1646 - 1738

Jørgen Jørgensen
ca 1723 - 1763
Anna Povelsdatter
 1717 - 1778
gift 13 maj 1748 i Nørre Nærå, Odense Amt
4 børn døbt i Nørre Nærå, Odense Amt
Jørgen Jørgensen Døbt 27. oktober 1748
Begravet  8. april 1807 Nørre Nærå
Karen Jørgensdatter Døbt 17. januar 1751
Begravet 10. august 1755
Anna Jørgensdatter Døbt 27. december 1752
Begravet 22. juli 1768 Nørre Nærå
Poul Jørgensen Døbt 5. februar 1758
Død 10. januar 1814 Nørre Nærå

Aages tip-tipoldemor Anna Povelsdatter blev født i december 1717. Ved hendes dåb den 19. december i Nørre Nærå står der i kirkebogen:

Dca 4. Adv. Povl Pedersens Datter af Næraa døbt N. Anna. Jens Møllers Hustru i Holme Mølle bar Hende. Fadd. Peder Peders af Roerslef, Jens Hans, Rasmus Hans, Matz Anderses H. og Knud Hans H. alle af Næraa

Den 13. maj 1748 blev Anna Povelsdatter gift med Jørgen Jørgensen. Ved deres vielse i Nørre Nærå står der i kirkebogen:

D: 13 May Jørgen Jørgens af Næraae og Anne Povelsdatter copulerede

Anna og Jørgen fik 4 børn i årene 1748 til 1758. Af disse 4 døde datteren Karen godt 4 år gammel. De 3 andre har vi skrevet lidt om på Jørgen Jørgensens side

Jørgen Jørgensen døde i marts 1763, 41 år gammel

Den 27. juli 1763 blev Anna gift med Jørgen Pedersen. Ved deres vielse i Nørre Nærå står der i kirkebogen:

Die Eodem (27/7) Jørgen Pedersen og Anna Povelsdatter af Næraa cop

Vi har ikke fundet børn efter dette ægteskab

Jørgen Pedersen døde i marts 1808, 76 år gammel og vi kan ikke eftervise på hvilken gård, han har været gårdbeboer

Anna døde i december 1778. Ved hendes begravelse i Nørre Nærå står der i kirkebogen:

Die 11 Dec: Jørgen Pedersens H: af Næraae begr: gl: 61 aar


Anna Povelsdatter var Aages tip-tipoldemor og boede i Nørre Nærå sogn

Grågæs og Nørre Nærå kirke

Af de 2 børn, der voksede op og stiftede familie, blev den ene jordløs husmand og daglejer i Roerslev og den anden giftede sig til en gård i Ringe

Kiørup Gods 1860

Anna boede nok på en gård i Nørre Nærå. Vi har ikke kunnet finde ud af hvilken gård det var

Gårdene i Nørre Nærå hørte under Baroniet Kiørup da Anne levede

I Annas levetid var der 1 lensbaron og 2 lensgrever af Putbus på Kiørup:
1716-1740 
Malte Mouridsen
1740-1745
Anshelm Wilhelm Carl Moritzen 
1745-1781 
Malte Friederich Moritzen

Kiørup er nævnt 1493 som tilhørende slægten Podebusk/Putbus; den var i slægtens eje til 1781, som baroniet Kjørup fra 1672, som en del af baroniet Einsidelsborg/Egebjerggård 1716-1810 og grevskabet Roepstorff 1810-1929

Podebuskene sad på Kørup frem til 1780. I den periode skete der selvfølgelig ting og sager nede i Europa. Jeanne d’Arc fødtes næsten samtidig med, at Podebuskene kom til Kørup, Monteverdis madrigaler er skrevet nærmest samtidig med, at det nuværende Kørup blev bygget. ”Den Unge Werthers lidelser” af Goethe udkom, da Podebuskene pakkede sammen, og forlod Nordfyn efter at have siddet på Kørup i 370 år

Kørup Gods 2010

Kørups hovedbygning fra 1582 står velbevaret på sit dobbelte voldsted. Tidligere lå her en hel landsby og en kirke, som slægten Podebusk lod opføre. De forlod Danmark og medbragte ikke blot deres ejendele, men også kisterne med deres forfædre. Herefter blev kirken brudt ned

- Sidens top - Forsiden