Peder Hansen
ca 1642 - 1726

Hans -

Peder Hansen
ca 1642 - 1726
-
gift: er ikke eftervist
11 børn døbt i Skeby, Odense Amt
Maren Pedersdatter Døbt 6. september 1683
Død 20. september 1683
Maren Pedersdatter Døbt 6. oktober 1685
Begravet 25. oktober 1685
Kirsten Pedersdatter Født 11. februar 1687
Død 24. februar 1758 Otterup
Hans Pedersen Født 10. januar 1688
Begravet 11. marts 1688
Anders Pedersen Født 11. januar 1689
Begravet 29. september 1723 Guldbjerg
Hans Pedersen Født 12. november 1690
Begravet 30. november 1690
Maren Pedersdatter Født 12. oktober 1692
Død: er ikke eftervist
Mette Pedersdatter Døbt 28. oktober 1694
Begravet 13. februar 1718 Skeby
Oluf Pedersen Født 17. oktober 1698
Begravet 15. maj 1699
Rasmus Pedersen Døbt 19. november 1699
Begravet 27. juli 1734 Skeby
Karen Pedersdatter Født 2. november 1706
Begravet 10. juni 1769 Lumby

Det vi har kunnet finde om Aages tip-tip-tip-tip-tipoldefar Peder Hansen er, at han fik 11 børn og at han døde i november 1726.

Ved hans begravelse i Skeby står der i kirkebogen:

Peder Hansen af Øelund begrafvet d 9 Novemb: 84 aar gl:

Af de 11 børn der kom efter Peder Hansen i årene 1683 til 1706 døde de 5 som små

Lidt om de 6 børn der voksede op:

Kirsten fra 1687 var Aages tip-tip-tip-tipoldemor og har sin egen side

Anders fra 1689 blev i juni 1709 gift i Guldbjerg kirke med Karen Jørgensdatter fra Nordskov. Parret bosatte sig i Nordskov, hvor Anders døde i september 1723, 35 år gammel. Karen Jørgensdatter har vi ikke fulgt

Maren fra 1692 har vi ikke kunnet følge

Mette fra 1694 blev i juni 1712 gift med Christen Nielsen fra Gerskov, hvor de bosatte sig. Mette var kun 24 år 4 måneder gammel da hun døde i februar 1718. Vi har fundet en datter ved navn Anne efter hende. Anne kom tilsyneladende i pleje hos moderens forældre men døde. Ved Annes begravelse i Skeby i november 1720 står der i kirkebogen: "Christen Nielsens Barn Anne af Gierskou som i 3 aar hafde været i Ølund hos dets Morfader Peder Hans begraven Onsdag d: 27 Novembr dets alder var 4 aar mindre 4 Maaneder". Christen, der var blevet gift igen, døde i juni 1734, 51 år gammel   

Rasmus fra 1699 blev i juli 1729 gift med Karen Mortensdatter af Skeby. Ægteparret bosatte sig i Ølund, hvor Rasmus døde i juli 1734 kun 35 år gammel. Karen Mortensdatter, der var blevet gift igen, døde i september 1765

Karen fra 1706 blev i juni 1732 gift med Hans Bentsen fra "Torup". Parret bosatte sig i Taarup (det der i dag kaldes Lumby Torp). Hans døde i maj 1754. Ved hans begravelse står der i kirkebogen: "D: 15 Maÿ Begravet Hans Bentzen af Taarup, fød ibid 1701. Var i ægteskab med Karen Pedersdatter fra Ølund i 23 aar hafde 8te børn sammen 6 Sønner og 2de Døtre, var 53 aar gammel". Fire år senere, i juni 1758, blev Karen gift med  enkemanden Rasmus Knudsen fra Skovsbo. Rasmus døde i november 1768 og Karen døde i juni 1769. Ved hendes begravelse står der i kirkebogen: "D 10 Junii. Begravet Karen Pedersdatter af Schousboe var fød i Ølund og var første gang i ægteskab med Hans Bentzen i Taarup 22 aar hafde 6 Sønner og 2 Døttre tilsammen var 2den gang i ægteskab med Rasmus Knudsen i Sckouboe udi 11 aar, hun var 62 aar gammel"


Peder Hansen boede i Ølund og var Aages tip-tip-tip-tip-tipoldefar

Vi har ikke kunnet finde ud af hvad hans kone hed, for der er to muligheder

Den første mulighed er:
"Aplonne Peders i Øelund begravet d: 1 Sept: 77 aar gl:" (1738)

Den anden mulighed er:
"Anna Peders i Øelund begraf d: 20 Juny" (1746)

- Sidens top - Forsiden