Kirsten Madsdatter
ca 1644 - 1736

Mads -
Knud Nielsen Acke
ca 1648  - 1733
Kirsten Madsdatter
ca 1644 - 1736
Vielse: er ikke eftervist
4 børn døbt i Lunde, Odense Amt
Anne Knudsdatter Født: ikke eftervist
Død: ikke eftervist
Anne Knudsdatter Født: ca 1682
Begravet: 20. maj 1778 Lumby
Niels Knudsen Født: ca 1683
Begravet: 20 maj 1755 Hjadstrup
Ellen Knudsdatter Født: ikke eftervist
Død: ikke eftervist

Kirsten Madsdatters navn fandt vi i arveskiftet efter hendes mand Knud Nielsen Acke

Kirsten og Knud blev gift i Hjadstrup i juli 1680. I kirkebogen står der: 
Dend 12 Julÿ var Knud Nielsen, Agge oc Kirsten Madsd vied i Hiadstrup Kirche som kom til Fremmeløf 

Vi har kunnet finde 4 børn efter Kirsten Madsdatter og Knud Nielsen Acke, og disse 4 har vi skevet lidt om på Knuds side

Knud døde i maj 1733, 85 år gammel

Kirsten leve 2½ år længere og døde i november 1736. Ved hendes begravelse i Lunde står der i kirkebogen:
D: 9 Novemb: begraven Sal: Knud Aches Enke som var 92 aar gl:Kirsten Madsdatter var Aages tip-tip-tip-tip-tipoldemor og  boede i Fremmelev

Kirsten levede på Christian den 4. tid

Mønt fra den tid hvor Kirsten levede

Kirstens ældste datter var den som kom længst væk fra forældrene. Hun bosatte sig i Kostelev, Særslev sogn, Skovby Herred

Mellem Fremmelev og Kostelev er der ca. 10 km i luftlinje

Kirstens yngste datter forblev nok i Fremmelev. Det sidste, vi har kunnet finde, var om hendes mand. Han var nævnt i forbindelse med et arveskifte dateret 3. november 1766, hvor han stod som Anders Andersen Agge i Fremmelev

- Sidens top - Forsiden