Knud Nielsen Acke
ca 1648 - 1733

Niels -
Knud Nielsen Acke
ca 1648  - 1733
Kirsten Madsdatter
ca 1644 - 1736
Vielse: er ikke eftervist
4 børn døbt i Lunde, Odense Amt
Anne Knudsdatter Født: ikke eftervist
Død: ikke eftervist
Anne Knudsdatter Født: ca 1682
Begravet: 20. maj 1778 Lumby
Niels Knudsen Født: ca 1683
Begravet: 20 maj 1755 Hjadstrup
Ellen Knudsdatter Født: ikke eftervist
Død: ikke eftervist

Da Aages tip-tip-tip-tipoldemor Anne Knudsdatter Blev gift med Jørgen Andersen fra Lumby stod der ved deres vielse i kirkebogen i Lunde, at hun var   "Knud Ackis Datter

Da der ikke stod salige Knud Acke eller noget lignende, så tyded alt på, at Knud levede ved sin datters vielse

Herefter ledte vi efter en indførsel i kirkebogen i Lunde, hvor der stod om Knuds begravelse og i 1733 fandt vi dette:
D. 7 Maÿ blev Knud Nielsen Acke begraven, 85 aar gammel

Ved at trække hans alder ved begravelsen, 85 år, fra år 1733 fandt vi ud af, at han måtte være født omkring år 1648 

Fordi vi er så langt tilbage i tiden som her, har vi ikke kunnet finde ret meget om Knud og hans børns fødsel i kirkebogen, men vi var så heldige at finde et arveskifte efter ham dateret den 12. oktober 1733

I dette arveskifte er nævnt 4 efterlevende børn og deres mor, Knuds enke, Kirsten Madsdatter. Her var vi også heldige, fordi vi fik oplyst Kirsten Madsdatters navn 

Nu, hvor vi kendte navnet, kunne vi begynde at lede efter Knuds og Kirstens vielse i kirkebogen, og vielsen fandt vi i Hjadstrup kirkebog hvor der står:
Dend 12 Julÿ var Knud Nielsen, Agge oc Kirsten Madsd vied i Hiadstrup Kirche som kom til Fremmeløf 

Kirsten døde i november 1736, 92 år gammel

Lidt om de 4 børn som levede ved deres fars død

Anne fra ????. Vi ved ikke hvornår denne Anne blev født, men hun er den første datter, der er nævnt i faderens skifte, så alt tyder på, at hun var deres første barn. Anne blev i påsken 1705 gift med  Anders Jensen. Parret må have bosat sig i Kostelev i Særslev sogn, for der har vi fundet Anders begravet i november 1717. I juli 1718 blev Anne gift med Hans Christensen og fra Annes fars arveskifte i 1733 ved vi, at parret levede i Kostelev. Herefter har vi ikke kunnet følge dem med sikkerhed 

Anne fra 1682 var Aages tip-tip-tip-tipoldemor og har sin egen side

Niels fra 1683 blev i oktober 1716 gift med Maren Andersdatter fra Hjadstrup, hvor de bosatte sig. Parret fik 7 børn i årene 1719-1731. Maren døde i juni 1740, 53 år gammel. I november 1740 blev Niels gift med Metthe Pedersdatter fra Beldringe. Niels og Metthe fik 5 børn i årene 1742-1753. Knapt 2 år efter det sidste barns fødsel døde annexbonden Niels Knudsen i Hjadstrup, 72 år gammel. Metthe, der var blevet gift igen, døde sidst i juni 1798, 82 1/4 år gammel

Ellen fra ????. Vi ved ikke hvornår Ellen blev født, men da hun er det sidste barn der er nævnt i sin fars arveskifte, er hun nok det yngste af Knud Nielsen Ackes børn. I oktober 1726 blev Ellen gift med Anders Andersen og parret bosatte sig i Fremmelev. Vi har kunnet finde 3 børn efter Ellen og Anders, og vi ved at de boede i Fremmelev ved Knud Nielsen Aches død i 1733, men herefter har vi ikke kunnet følge demKnud Nielsen Acke var Aages tip-tip-tip-tip-tipoldefar og  boede i Fremmelev

Lunde kirke

Knud havde kaldenavnet Acke eller Agge

Vi har ikke kunnet finde et stednavn i Lunde og omegn, der kunne være årsag til at han blev kaldt således

Søger vi på internettet finder vi kun drengenavnet Agge, der efter oplysningerne på nettet er sjældent i Danmark

I januar 2012 var der kun 25 personer i Danmark med navnet Agge


Sønnen Niels blev annexbonde i Hjadstrup

Det vil sige, at han havde fæstet en "gaard i et annekssogn bestemt til lønning af præsten" (Ordbog over det danske sprog)

- Sidens top - Forsiden