Anne Nielsdatter
ca 1650 - 1730

Niels -
Anders Jørgensen
ca 1646  - 1712
Anne Nielsdatter
ca 1650 - 1730
Vielse: er ikke eftervist
8 børn døbt i Lumby, Odense Amt
Anders Andersen Født: ca. 1679
Død: ikke eftervist
Rasmus Andersen Døbt: 26. september 1681
Død: ikke eftervist
Jørgen Andersen Døbt: 10. december 1682
Begravet: 21. december 1732 Lumby
Kirsten Andersdatter Døbt: 22. februar 1685
Død: ikke eftervist
Anne Andersdatter Født: ca. 1687
Begravet: 29. juni 1706 Lumby
Maren Andersdatter Døbt: 8. december 1689
Begravet: 7. maj 1698 Lumby
Niels Andersen Døbt: 21. februar 1692
Begravet: 21. maj 1712 Lumby
Johanne Andersdatter Døbt: 24. november 1695
Død: ikke eftervist

I arveskiftet efter Aages tip-tip-tip-tip-tipoldefar Anders Jørgensen stod der, at hans kone hed Anne Nielsdatter, ligeledes fremgik det af arveskiftet, at Anne var mor til Anders Jørgensens 5 efterlevende børn

Vi har ikke kunnet eftervise Annes og Anders Jørgensens giftermål i kirkebogen i Lumby, hvor vielsen burde have fundet sted, da Anne stammede fra Lille Kluset, men årsagen til at vi ikke har kunnet finde vielsen beskrevet kan være den, at der først foreligger kirkebogbog i Lumby fra år 1679

Anne og Anders fik 8 børn i perioden 1679-1695. Af disse 8 børn døde den ene kun 9 år gammel. De 7 andre børn har vi skrevet lidt om på Anders Jørgensens side

Anders døde i februar 1712, 66 år gammel  og senere på året blev Anne gift med Hans Olufsen, men vi har heller ikke kunnet eftervise denne vielse

Anne døde i november 1730. Ved hendes begravelse står der i kirkebogen i Lumby:
Fredagen d 10 9br
Begravet Anna Nielsdatter af lille Kluset, fød sammesteds, først i ægteskab med Anders Jørgensen i 32 aar, hafde 7 Børn sammen, siden i ægteskab med Hans Olufs: i 18 aar ætat: 80 aar
Anne Nielsdatter var Aages tip-tip-tip-tip-tipoldemor og boede i Lille Kluset i Lumby sogn

Om levevilkårene for Danmarks befolkning i årene omkring Annes fødsel - set på danmarkshistorien.dk:

"Hele befolkningen levede under det vilkår, at sygdomme kunne ramme enhver når som helst. Børnedødeligheden var høj - også blandt de mere velstillede. Seks af Christian 4’s 21 børn døde, før de fyldte tre år. Havde man overlevet de første barneår, steg overlevelseschancerne. Epidemier tog deres told, men til omkring 1650 var de dog hverken flere eller værre, end at befolkningstallet steg. Til gengæld blev landet ramt af uhyggelige sygdomsepidemier i 1650’erne"

Mønt fra Chr. 4's tid

- Sidens top - Forsiden