Anders Jørgensen
ca 1646 - 1712

Jørgen -
Anders Jørgensen
ca 1646  - 1712
Anne Nielsdatter
ca 1650 - 1730
Vielse: er ikke eftervist
8 børn døbt i Lumby, Odense Amt
Anders Andersen Født: ca. 1679
Død: ikke eftervist
Rasmus Andersen Døbt: 26. september 1681
Død: ikke eftervist
Jørgen Andersen Døbt: 10. december 1682
Begravet: 21. december 1732 Lumby
Kirsten Andersdatter Døbt: 22. februar 1685
Død: ikke eftervist
Anne Andersdatter Født: ca. 1687
Begravet: 29. juni 1706 Lumby
Maren AndersdatterDøbt: 8. december 1689
Begravet: 7. maj 1698 Lumby
Niels AndersenDøbt: 21. februar 1692
Begravet: 21. maj 1712 Lumby
Johanne AndersdatterDøbt: 24. november 1695
Død: ikke eftervist

Da Aages tip-tip-tip-tipoldefar Jørgen Andersen blev døbt, stod der i kirkebogen, at han var søn af  Anders Jørgensen i Lille Kluset

Anders Jørgensen var født omkring 1646. Det ved vi, fordi han var 66 år gammel da han døde i 1712

Hvornår Anders Jørgensen blev gift med Anne Nielsdatter ved vi ikke, men deres første barn, sønnen Anders, blev født omkring 1679

Anders og Anne fik 8 børn sammen. Af disse 8 børn døde datteren Maren, da hun kun var 9 år gammel

Anders Jørgensen døde i 1712 og ved hans begravelse står der i kirkebogen i Lumby:
D: 4 Februarÿ
Jordet Anders Jørgensen i det lille Klus, som var 66 aar gammel
De fattige 8 Skilling

Anne, der var blevet gift igen, døde i november 1730, 80 år gammel

Lidt om de 7 børn, der voksede op:

Anders fra 1679 var ved faderens skifte i 1712 i. Der er først kirkebog i Vor Frue sogn fra 1696 og kirkebogen er i øvrigt er mangelfuld mange steder, så via kirkebogen er det eneste spor efter Anders en søn Poul, der blev døbt i juni 1711. Hvad vi ikke har kunnet følge i kirkebogen har vi til gengæld kunne følge i forskellige arveskifter. Første gang vi stødte på Anders var i faderens arveskifte  dateret den 12. februar 1712, hvor der står at han var i Ejby. Anden gang var i et skifte efter Poul Knudsen i Ejby, dateret den 4. januar 1707, hvor der er tilføjet, at Poul Knudsens enke Lene Simonsdatter efterfølgende blev gift med Anders Steffensen og efter hans død med Anders Andersen. Lenes ægteskab med Anders Steffensen varede kun et par år, og i arveskiftet efter ham er tilføjet, at Anders Andersen var Lenes 3. mand. Dette er alt hvad vi har kunnet finde om Anders

Rasmus fra 1681 er formodentlig død før sin far, for han er ikke nævnt i faderens skifte dateret den 12. februar 1712

Jørgen fra 1682 var Aages tip-tip-tip-tipoldefar og har sin egen side

Kirsten fra 1685 har vi kun kunnet følge til 1712, hvor der står i faderens skifte, at hun tjente i Ejby

Anne fra 1687 var godt 19 år gammel, da hun døde hjemme hos forældrene i juni 1706

Niels fra 1692 Niels må have været ”lille af sin alder”, for ved hans død i 1712 kort efter sin fars død, stod der ved hans begravelse, at han var 15 år gammel, der burde have stået, at han var 20 år gammel 

Johanne fra 1695. Om Johanne ved vi bare, at hun var hjemme ved faderens død i 1712
Anders Jørgensen var Aages tip-tip-tip-tip-tipoldefar og boede i Lille Kluset i Lumby sogn

Lille Kluset bestod af 2 huse, der nok hørte under selvejergården Store Kluset 

Anders har ikke været fattig, for ved hans begravelse blev der givet 8 skilling til de fattige

Da Anders var ca. 31 år gammel blev Thomas Kingo udnævnt til biskop over Fyn

Set på danmarkshistorien.dk:
"Thomas Kingo blev udnævnt til biskop over Fyn i 1677 og optaget i adelsstanden to år efter. Trods mange opgaver som biskop fortsatte Kingo sin salmedigtning og udsendte i 1681 Thomas Kingos Aandelige Siunge-Koors Anden Part. De to værker gjorde Kingo til datidens ubestridt største salmedigter, og i 1683 blev han af Christian 5 pålagt at udarbejde en ny salmebog. Udgivelsen blev i første omgang standset af hofintriger, men i 1699 udkom salmebogen med 85 Kingo-salmer ud af 300 numre og med Kingos navn som udgiver på titelbladet"  

- Sidens top - Forsiden