Peder Knudsen
1701 - 1760

Knud Pedersen
1672 - 1758
Maren Pedersdatter
 1678 - 1740
Peder Hansen
ca 1609 - 1692
Anne Jensdatter
ca 1646 - 1728
Peder Nielsen
ca 1642 - 1718
Anne Andersdatter
 1655 - 1699

Peder Knudsen
1701 - 1760
Anne Pedersdatter
1706 - 1762
gift 18. november 1736 i Skeby, Odense Amt
8 børn døbt i Hjadstrup, Odense Amt
Maren Pedersdatter Døbt 14. juli 1737
Død: er ikke eftervist 
Knud Pedersen Døbt 10. august 1738
Død 25. april 1816 Skeby
Marie Pedersdatter Døbt 20. december 1739
Død 26. marts 1824 Hjadstrup
Peder Pedersen Døbt 1. oktober 1741
Begravet 24. juli 1767 Skeby
Friderich Pedersen Døbt 6. oktober 1743
Død 9. juni 1829 Skeby
Dødfødt Begravet 4. februar 1746
Karen Pedersdatter Døbt 2. februar 1747
Begravet 28. januar 1748
Dødfødt Begravet 17. august 1749

Da Aages tipoldemor Marie Pedersdatter blev døbt, så vi at hendes far var Peder Knudsen i Hessum.

Peder Knudsen var født i juli 1701 godt 4 måneder efter forældrenes vielse. Ved hans dåb i Skeby står der i kirkebogen:

Knud Pedersens Søn Peder, af Eschelund, dend 8 Søndag efter Trinit, som var d: 17 Julÿ. Testes: Peder Nielsen, Oluf Nielsen, Rasmus Ibsen ibid, Lauridtz Andersen af Hessum, Peder Hansens og Peders Andersens Qvinder af Ølund 

Den 18. november 1736 blev Peder gift med Anne Pedersdatter. Ved deres vielsen i Skeby står der i kirkebogen:

Peder Knudsen af Hessum og Anna Pedersdatter af Gierschouf copulerede Dom 25 p Trin:

Peder og Anne fik 8 børn i årene 1737 til 1749. Af disse 8 var 2 dødfødte og 1 døde som lille

Peder døde i december 1760. Ved hans begravelse i Skeby står der i kirkebogen:


Peder Knudsen af Hessum begr: d: 10 Decbr

Knapt 2 år senere døde Peders kone Anne Pedersdatter i august 1762

Lidt om de 5 børn der voksede op:

Maren fra 1737 blev i december 1757 gift med Hans Hansen, der var søn af smeden Hans Knudsen i Hjadstrup. Maren og Hans var bosat i Hessum, da deres 3 første børn blev døbt i årene 1758-1760. Hans Hansen har nok lært smedefaget af sin far. Da de 3 næste børn blev døbt i årene 1762-1767 var ægteparret bosat i Østrup og børnene blev døbt som Hans Smids børn. Maren og Hans har ikke været ret stedfaste for ved de 2 næste børns dåb i årene 1769-1771 var de bosatte i Hjadstrup og ved det sidste af disse 2 børns dåb var han anført som husmand. Ved de sidste 3 børns dåb i Skeby i årene 1778-1780 var Hans husmand i Gerskov. I folketællingen i 1787 boede Hans og Maren stadig i Gerskov og han var anført som "Husbeboer og nærer sig med at betle". I folketællingen 1801 var Hans anført som indsidder og daglejer, bosiddende i et jordløst hus i Lumby sammen med Maren og et 10-årigt barnebarn Kirsten Hansdatter. Hans døde i Lumby som indsidder i maj 1810, 76 år gammel og Maren var nok flyttet til sin datter Karen i Brandsby i Hjadstrup sogn, for marts 1815 blev hun begravet som "Indsidder Hans Hansens Enke i Brandsbÿ". Maren var 78 år gammel ved sin død 

Knud fra 1738, der videreførte forældrenes gård efter faderens død i december 1760, blev i juni 1761 gift med Hans Hansens datter Gÿe fra Egense. Gÿe døde allerede i marts 1762 kort efter fødslen af deres fælles barn Peder. Barnet døde i maj 1762. I september 1762 blev Knud gift med Rasmus Ibsens datter Kirsten fra Hessum. Ved folketællingen i 1801 sad Knud og Kirsten på aftægt hos datteren Anne og hendes mand Anders Larsen, der havde overtaget gården efter Knud. Kirsten døde i januar 1811, 80 år gammel og Knud døde i april 1816

Marie fra 1739 var Aages tipoldemor og har sin egen side

Peder fra 1741, der ikke var blevet gift, døde i Hessum i juli 1767

Friderich fra 1743 blev i oktober 1772 gift med Maren Jensdatter. Ved deres vielse stod der i kirkebogen "begge unge Folk af Ørritzlef ". Friderich og Maren bosatte sig i Ørritslev. Ved folketællingen i 1801 var Friderich bonde og gårdbeboer i Ørritslev og foruden Maren var der 6 børn i alderen 4 til 14 år. Ved folketællingen i 1801 boede Friderich og Maren samt en datter på 9 år i Hessum. Friderich var da registreret som jordløs husmand og brolægger. Maren døde i december 1811, 61 år gammel og Friderich døde som indsidder og almisselem på Hessum Mark i juni 1829, 85 5/12 år gammel


Peder Knudsen var Aages tip-tipoldefar og gårdmand på gård nr 5 i Hessum

Gård nr. 5 i Hessum markeret med rød cirkel

Gård nr. 5 der hørte under Østrupgaard havde Peder overtaget efter sin far Knud Pedersen

Gård nr 5 er markeret med blåt på kortet fra 1794

Gård nr 5 blev i 1794 opmålt til hartkorn:
8 tønder 1 fjerdingkar

Efter Peders død i december 1760 videreførte hans søn Knud gården og efter Knud overtog Knuds datter Anne og hendes mand Anders Larsen gård nr 5 i Hessum

Opmåling af gårdene i Hessum 1794

Østruplund

Set på hjemmesiden odensefjord.dk:

Østrupgård og det nærved liggende slot Østruplund er på en måde to sider af samme sag, for frem til 1928 er det imponerende slot hovedbygning på Østrupgård, hvis lange og spændende historie kan føres tilbage til 1456, hvor væbneren Henrik Andersen nævnes som den første ejer.
En komplet ejerliste findes dog først fra begyndelsen af 1500-tallet, hvor gården blev overtaget af Jørgen Friis. Navne som Ulfeldt, Skinkel, Rathlou, Ahlefeldt og Korff følger efter. I 1682 overtog Johan Wettberg godset, og under ham blev det forøget og bestod derefter af 20 gårde

- Sidens top - Forsiden