Apolone Jensdatter
 ca 1699 - 1734

Jens -

Niels Stephansen
ca 1688 - 1764
Apolone Jensdatter
 ca 1699 - 1734
gift 12. december 1728 i Hjadstrup, Odense Amt
2 børn døbt i Hjadstrup, Odense Amt
Steffen Nielsen Døbt 9. oktober 1729
Begravet 28. februar 1773 Hjadstrup
Kirsten Nielsdatter Døbt 20. oktober 1732
Død: er ikke eftervist

Aages tipoldemor Apolone Jensdatter blev født ca 1699

Apolone og Niels Stephansen blev gift den 12. december 1728. Ved deres vielse i Hjadstrup står der i kirkebogen:

Dominica 23 p Trinitatis, Niels Stephansen og Aplone Jensdatter trolovede.
Dmca 3. Adventus  ? viede i Hiastrup Kirke

Apolone døde i oktober 1734. I kirkebogen  i Hjadstrup står der:

D. 26 Octob: Niels Steffans: Hustrue af Hiadstrup begraved i Hiadstrup Kirkegaard, vare = 34 aar gammel og 6 Maaneder

Vi har fundet 2 børn efter Apolone og Niels:

Steffen fra 1729 er Aages tipoldefar og har sin egen side

Kirsten fra 1732 har vi ikke kunnet følge videre

Niels døde i april 1764, 76 år gammel


Apolone Jensdatter var Aages tipoldemor og gårdkone på gård nr. 12 i Hjadstrup

Gård nr. 12 i Hjadstrup hørte under Hofmansgave

På Hofmansgave blev der i 1999 oprettet et kartoffelmuseum

Apolone har ikke kendt kartoflen for den kom formodentlig først til Hofmansgave omkring 1784, hvor Niels Hofman Bang indførte kartoffelavlen  på gården

Helt op til ca. 1820 betragtedes kartoflen af almuen som uværdig til menneskeføde, og således skrev pastor Lauritz Minis fra Fyn i sin dagbog i slutningen af 1700-tallet, altså nogenlunde på samme tid, som Hofmansgaves hovedbygning opførtes af Niels de Hofman: ”Hvorledes at få Potatos yndet af Bonden er et Spørgsmål af ikke liden Vanskelighed, … og man kunne måske lettere indføre en ny Religion end at indføre Potatos.”

En mindre lærd fynsk præst skriver ligeledes i sin dagbog nogenlunde samtidigt: ”I mit Sogn er der Gud være lovet ingen så fattige, at de er nødig at spise Kartofler.”

Kartoffelmuseet på Hofmansgave

- Sidens top - Forsiden