Niels Stephansen
ca 1688 - 1764

Steffen Nielsen
ca 1632 - 1716
Maren Jensdatter
ca 1659 - 1740
Niels - Jens -

Niels Stephansen
ca 1688 - 1764
Apolone Jensdatter
 ca 1699 - 1734
gift 12. december 1728 i Hjadstrup, Odense Amt
2 børn døbt i Hjadstrup, Odense Amt
Steffen Nielsen Døbt 9. oktober 1729
Begravet 28. februar 1773 Hjadstrup
Kirsten Nielsdatter Døbt 20. oktober 1732
Død: er ikke eftervist

Vi har ikke kunnet finde Aages tipoldefar Niels Stephansen døbt i Hjadstrup, for der mangler sider i den gamle kirkebog og uheldigvis mangler den side, hvor Niels's dåb burde være beskrevet

Den 12. december 1728 blev Niels gift. Ved vielsen i Hjadstrup står der i kirkebogen:
Dominica 23 p Trinitatis, Niels Stephansen og Aplone Jensdatter trolovede.
Dmca 3. Adventus  ? viede i Hiastrup Kirke

Vi har fundet 2 børn efter Niels og Apolone

Steffen fra 1729 er Aages tipoldefar og har sin egen side

Kirsten fra 1732 har vi ikke kunnet følge videre

Apolone døde i oktober 1734

Efter Apolones død blev Niels gift med Giertrud Larsdatter. Det er ikke lykkedes for os at eftervise deres vielse.

Vi har fundet 3 børn efter dette ægteskab

Apollona fra 1737 blev gift i november 1766. I kirkebogen i Hjadstrup står der ved vielsen: "Enche Mand Niels Larsen til Apolona Nielsdatter i Stephans Gaard i Hiadstrup". Appolona og Niels blev boende i Hjadstrup. Appolona døde i april 1787, 49 år gammel og Niels blev gift igen i juni samme år med den 27 år yngre Anna Christensdatter. Niels døde i februar 1791, 49 år gammel og Anna blev gift igen 2 måneder senere med den jævnaldrende Niels Pedersen. Anna døde ved juletid 1841, 84 år gammel. Vi har ikke fulgt Niels Pedersen videre

Maren fra 1740 døde i april 1747

Kirsten fra 1745 blev trolovet i september 1773. I kirkebogen i Hjadstrup står der: "D 17 September blev Niels Larsen og Meÿersken Kirsten Nielsdatter paa Bøttingersholm trolovet med hverandre". Vi har ikke kunnet finde vielsen beskrevet. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Niels Larsen begravet, men han må være død før 1834, hvor vi fandt Kirsten registreret som enke i folketællingen. Kirsten døde i juni 1836, 90½ år gammel

Niels Stephansen døde april 1764. Ved hans begravelse den 20. april 1764 står der i kirkebogen i Hjadstrup:

Lang Fredag blev Gaardmanden af Hiadstrup Niels Steffansen jordet paa Hiadstrup Kirke=Gaard; 76 aar gl

Den 9. maj 1785 fandt vi følgende i kirkebogen i Hjadstrup: "Niels Stephansens Enke af Hiadstrup begraven samme dag var 78 Aar 4 Maaneder gl"


Niels Stefansen var Aages tip-tipoldefar og gårdmand i Hjadstrup

Gård nr. 12 markeret med rødt

Niels Stephansen var nok gårdmand på gård nr. 12 i Hjadstrup

Vi bygger vores formodning på, at vi tror at sønnen Steffen har overtaget gården efter sin far

Efter Steffens død i 1773 blev hans kone Marie gift med Rasmus Jensen og Rasmus har nok overtaget gården ved giftermålet 

På det gamle matrikelkort over Hjadstrups jorde i 1796 står der navnet Rasmus Jensen på gård nr. 12 

Hovedgården Hofmansgave

Lodsejeren var Hofmansgave og Rasmus Jensen har været fæster af gård nr. 12

Gård nr. 12 var på følgende hartkorn:
8 tønder, 3 skæpper, 2 fjerdingkar og 1 album 

Gård nr. 12 har ikke været en af de største gårde i Hjadstrup

Set på Wikipedia:
"Hofmansgave er en gammel hovedgård, som nævnes første gang i 1483, kaldt Knyle, kaldt Qvitzowsholm fra 1588, kaldt Roseneje fra 1683, kaldt Bøttigersholm fra 1718. Navnet Hofmansgave er fra 1785. Gården ligger tæt ved den nordvestlige ende af Odense Fjord, i Norup Sogn, Lunde Herred, Nordfyns Kommune. Hovedbygningen er opført i 1784-1787 ved J. C. Seyffert"

Hofmansgave 2010

- Sidens top - Forsiden