Anna Cathrine Nielsdatter
ca 1765 - 1804

Niels -

Henrich Abrahamsen
1767 - 1826
Anna Cathrine Nielsdatter
ca 1765 - 1804
gift 4. december 1793 i Fåborg, Svendborg Amt
6 børn døbt i Fåborg, Svendborg Amt
Abraham Henrichsen Født 2. januar 1794
Død: er ikke eftervist
Anna Maria Henrichsdatter Født 11. august 1795
Død 
25. november 1795
Karen Maria Henrichsdatter Født 23. maj 1797
Død 16. juli 1797
Isach Henrichsen Født 22. september 1799
Død: er ikke eftervist
Anne Cathrine Henrichsdatter Født 10. april 1802
Død 28. marts 1889 Assens
Jacob Henrichsen Født 20. november 1804
Død: er ikke eftervist

Den 4. december 1793 blev Aages tipoldeforældre Anna Cathrine Nielsdatter og Henrich Abrahamsen viet i Fåborg. Ved vielsen står der i kirkebogen:

Søndagen d: 15. November blev den ærlige og velagte unge Karl Henrich Abrahamsen Woller DreÿerSvend, trolovet til den ærlige og gudfrÿgtige unge Piige Anna Cathrine Nielsdatter, Trolovelsen forrettede Sognepræsten velærværdige Hr Fog; ………….
Copuleret Onsdagen 1793 d: 4. December af velærværdige Hr: Johannes Clausen
Forlovere: Abraham Henrichsen Woller og Hr: Peder ?

Anna Cathrine og Henrich fik 6 børn i årene 1794 til 1804. Af disse 6 døde de 2 som spæde, og de 4 andre har vi skrevet lidt om på Henrich Abrahamsens side

Anna Cathrine døde kort efter sønnen Jacob blev født. Ved hendes begravelse i Fåborg i december 1804 står der i kirkebogen:

Torsdagen den 29. Novembr: døde Henrich Abrahamsen Dreiers Kone Navnl: Anna Cathrine NielsD: i sit 39de Aar. D 3: efter at hun 10 Dage forud havde født en levende Søn til ?. Onsdagen den 5. December blev hun begravet paa KirkeGaarden, de 2de Klokker blivet ringet og JordsPaakastelsen forrettet af Hr. Nannestad

Henrich, der blev gift 2 gange efter Anna Cathrines død, døde i maj 1826, 59 år gammelAnna Cathrine Nielsdatter boede i Fåborg og var Aages tipoldemor

Anne Cathrine var kun 39 år gammel, da hun døde efter fødslen af sønne Jacob

Fåborg Vesterport

Set på Kulturarv.dk:
"Vesterport blev opført cirka år 1470 og indgik i Fåborgs befæstning. Den var antagelig en stenbygning allerede dengang. Det var omkring halvdelen af byportene i Danmark, der frem til midten af 1800-tallet markerede grænsen mellem by og opland. Omkring 1670 indførte kong Christian den Femte afgifter på varer til byerne. Så blev byportene til toldstationer. Vesterport og Østerport var de to vigtigste byporte i Fåborg. Købmandsfamilierne Voigt, Ploug og Lagoni boede i Vestergade og dominerede byens handel fra slutningen af 1700-tallet til langt op i 1800-tallet. Adgangen til byen var stærkt reguleret, og indtil 1851 var porten låst om natten"

Fåborg Vesterport

- Sidens top - Forsiden