Zacharias Jacobsen
 1759 - 1827

Jacob Nielsen
1733 - 1799
Elsebeth Zachariasdatter
1733 - 1810
Niels - Zacharias Hansen
1712 - 1780
Karen Hansdatter ca 1706 - 1776

Zacharias Jacobsen
1759 - 1827
Anne Larsdatter
1770 - 1833
gift 3. maj 1799 i Nørre Åby, Odense Amt
10 børn døbt i Ørslev, Odense Amt
Elsebeth Zachariasdatter Døbt 22. maj 1800
Død: 7. marts 1868 Assens
Lars Zachariasen Døbt 14. maj 1801
Død:
er ikke eftervist
Jacob Zachariasen Født 4. april 1802
Død 18. februar 1858 Assens
Niels Zachariasen Født 29. oktober 1803
Død 23. august 1849 Føns
Peder Zachariasen Født 8. januar 1805
Død 3. marts 1847 Tanderup
Ane Dorthea Zachariasdatter Født 6. januar 1806
Død: 8. juni 1884 Assens
Dødfødt Begravet 1. februar 1807
Hans Zachariasen Født 17. april 1808
Død 12. marts 1872 Balslev
Mads Zachariasen Født 6. juli 1809
Begravet 16. august 1809
Ane Marie Zachariasdatter Født 17. juni 1813
Begravet 6. februar 1814

Ved Aages oldefar Jacob Zachariasens dåb står der i kirkebogen, at han var søn af Zacharias Jacobsen og Anna Larsdatter

Zacharias blev født omkring månedsskiftet februar-marts 1759. Ved hans dåb i Harndrup står der i kirkebogen:

Dmca Invocavit / d 4 Marts / Baptistus Jacob Nielsen ? Hustrue var til Huse hos sin Fader Zacharias paa Padesøebierg, hans Navn Zacharias, Mette Nielsdatter fra Logn hodt barnet. Test: Baptist: ? Andersen i Logn, Jeppe Zachariassen, Hans Friderich Zachariassen, Rasmus Rasmussen fra Balslef og hans Kone Karen Nielsdatter, Cathrine Madsdatter fra Muusbierg 

Zacharias har ikke 'holdt sig tilbage' for i april 1793 fandt vi dette i kirkebogen i Ørslev/Føns:

Onsdagen d: 10April hafde en U=ægte Qvinde Magrethe Sørensdatter paa Fønsskov en Søn /: som var født d: 8de :/ som blev hiemmedøbt og kaldet Søren til Barnefader blev udlagt Zacharias Jacobsen paa Fønsskov – confirm: d: 17de April frembaaren af Rasmus Nielsens Hstr p Fønsskov Fadderne: Niels Olsen, Rasmus Nielsen, Jens Mouritzen og Jesper Pedersen alle fra Fønsskov

Den uægte søn Søren har muligvis mistet sin mor, for han døde hos sin far nogle få måneder efter sin dåb. I kirkebogen Ørslev/Føns står der:

Dom: 6te p: Trin: d: 7 Julii blev Zacharias Jacobsen p Fønsskov hans Søn Søren gl: 16 uger jordet

I maj 1799 blev Zacharias gift med Anne Larsdatter. Ved deres vielse i Nørre Åby står der i kirkebogen:

3. Maj copul Ungkarl Zacharias Jacobsen af Fønsskov og Pigen Anne Larsdatter af Margaard

Zacharias og Anne fik 10 børn i årene 1800 til 1813. Af disse 10 døde de 2 som små og 1 var dødfødt

Zacharias døde i november 1824. Ved hans begravelse i Føns står der i kirkebogen:

Død: den 4de Novbr, begravet: den 11te November 1827, Gm: Zacharias Jacobsen paa Fønsskov, alder: 69 Aar

Anne døde i juli 1833, 63 år gammel

Lidt om børnene der voksede op:

Elsebeth fra 1800 var en 'gammel pige' da hun i december 1848 blev gift med ungkarl Hans Hansen. Elsebeth og Hans havde lært hinanden at kende hos apoteker Strøyberg, hvor de begge tjente. Elsebeth døde i marts 1868, 67 år gammel og Hans døde i marts 1884, 77 år gammel

Lars fra 1801. Om Lars står der i lægdsrullen, at han blev afskrevet som krøbling 19 år gammel i 1820. Han døde i april 1824, 23 år gammel  

Jacob fra 1802 var Aages oldefar og har sin egen side

Niels fra 1803 blev i oktober 1833 gift med "Johanne Nielsdatter i Udbÿe". Niels videreførte gården i Fønsskov efter sin far, hvor han døde i august 1849, 46 år gammel. Johanne, der var blevet gift igen, døde juleaften 1880, 73 år gammel  

Peder fra 1805 tjente på Wedelsborg da han i maj 1835 i Husby blev gift med Trine Marie Larsdatter i "Aabÿe". Parret bosatte sig i Håre, Tanderup sogn, hvor Peder ernærede familien ved at være husmand og daglejer. Det må have været et hårdt liv, for den 3. marts 1847 hængte Peder sig, godt 42 år gammel. Trine Marie, der var blevet gift igen, døde i maj 1886, 79 år gammel 

Ane Dorthea fra 1806 der aldrig blev gift døde i Assens i juni 1884, 78 år gammel

Hans fra 1808 var ungkarl og "Huusfæster" i Balslev da han i november 1839 blev gift med Mette Nielsdatter der også var fra Balslev. Hans og Mette fik godt 5 år sammen før hun døde af "tæring" i april 1845, 27 år gammel. I juli samme år blev Hans igen gift  denne gang med Ane Cathrine Christensdatter fra Gelsted. Ane Cathrine døde af vattersot i maj 1870, 66 1/4 år gammel og Hans døde i marts 1842, 64 år gammel

Zacharias Jacobsen var Aages tipoldefar og gårdmand i Fønsskov 

Kort over Zacharias's jord i Fønsskov markeret med rødt

Set på realdania.dk:
"Fønsskov, (1286 Fyensskow, af sognenavnet Føns, 1231 Fyunnæs 'Fyns næs', og skov), halvø mellem Gamborg Fjord og Lillebælt 7 km syd for Middelfart. Den 8 km lange og op til 2 km brede halvø består af lave morænebakker og af strandsumpe med strandvolde; nordspidsen har en kraftig oddevækst, Fønsskov Odde. De lerede, frugtbare jorder dyrkes af få større gårde, bl.a. Sparretorn, der alle ejes af Wedellsborg Gods"

Motiv fra Fønsskov

besøg af en prædikant

- Sidens top - Forsiden