Jeppe Jensen
1766 - 1747

Jens Ipsen
ca 1738  - 1803
Birthe Hansdatter
1742 - 1801
Jep Jensen
???? - ????
Karen Jørgensdatter
1715 - før 1776
Hans Madsen
1720 - 1798
Karen Jørgensdatter
 1709 - 1768

Jeppe Jensen
1766 - 1747
Maren Nielsdatter
ca 1770 - 1818
gift 16. oktober 1801 i Lumby, Odense Amt
6 børn døbt i Lumby, Odense Amt
Birthe Jeppesdatter Født 6. september 1802
Død 7. november 1802
Jens Jeppesen Født 6. september 1802
Død 4. oktober 1802
Mette Cathrine Jeppesdatter Født 1. oktober 1803
Død 2. juni 1857 Bederslev
Jens Jeppesen Født 11. december 1807
Død 10. januar 1848 Uggerslev
Birthe Jeppesdatter Født 12. februar 1810
Død 18. juni 1879 Bederslev
Niels Jeppesen Født 15. september 1812
Død 13. januar 1890 Lumby

Da Aages oldemor Mette Cathrine Jeppesdatter blev døbt stod der i kirkebogen, at hun var datter af gårdmand i Lumby Jeppe Jensen og hustru Maren Nielsdatter

Jeppe Jensen var født i marts 1766. Ved hans dåb i Lumby den 16. marts står der i kirkebogen:

Eodem (5. Søndag i Fasten)
Christent En Søn Jeppe for Jens Ipsen af Lumbÿe. Degne Konen bar ham. Test: Henning Christensen, Jørgen Nielsen, Knud Smed, Jørgen Ipsen og Hans Ipsen af Lumbÿe

Lidt om nogle af fadderne:
Jørgen og Hans Ipsen var formodentlig barnets farbrødre

Den 16. oktober 1801 blev Jeppe og Maren gift. Om vielsen i Lumby står der i kirkebogen:

D. 15. Sept: forlangte Ungkarl Jeppe Jensen at der skulle lyses for ham af ? ? og Pigen Maren Nielsdatter d 16, 17 og 18 Søndag efter Trinit: Forlovere: Bent Hansen, Lars Henningsen
Viede d: 16. Octb: 1801

Jeppe og Maren fik 6 børn i perioden 1802 til 1812. Af disse 6 døde et hold tvillinger fra 1802 som spæde

Maren døde i december 1818, 49 år gammel

Den 2. juli 1819 blev Jens, der var 53 år gammel, gift med den 29½-årige Ane Kathrine Jensdatter fra Allesø. Ægteskabet var nok barnløst, for vi har ikke kunnet finde børn efter dem

Jeppe døde i april 1847. Ved hans begravelse i Lumby står der i kirkebogen:

Død: D 29. April, begravet: d 7. Mai, Jeppe Jensen, forhen Gaardmand i Lumby paa Aftægt hos Sønnen Niels Jeppesen, alder: 82
I anmærkning er anført: Alderdom

Ane Kathrine døde i november 1862, 73 år gammel, på aftægt hos stedsønnen Niels Jeppesen

Lidt om de 4 børn der voksede op:

Mette Cathrine fra 1803 var Aages oldemor og har sin egen side

Jens fra 1807 var gårdmand i Uggerslev da han i oktober 1841 blev gift med den afdøde møller Hans Mortensens datter Karen Line Hansdatter fra Lunde mølle. Jens døde af brystsyge i januar 1848, 40 år gammel og Karen Line blev gift med den senere sognefoged i Uggerslev Peder Madsen. Karen Line døde i juli 1883, 70½ år gammel. Vi har ikke fulgt Peder Madsen 

Birthe fra 1810 fandt vi i folketællingen i 1850 som 40-årig ugift tjenestepige hos den 28-årige ugifte gårdmand Peder Nielsen i Bederslev.. Den 1. marts 1850 blev tjenestepigen og gårdmanden gift. Den ene forlover ved deres vielse var gårdmand Jørgen Jensen i Bederslev, der var gift med Birthes storesøster Mette Cathrine. Selv om Birthe først blev gift som 40-årig, nåede hun at blive mor til 2 børn. Peder døde i august 1872, 50 år gammel og Birthe døde i juni 1879, 69 år gammel på aftægt hos sin svigersøn Jacob Jørgensen i Bederslev

Niels fra 1812  blev i november 1844 gift med pigen Anne Marie Christensdatter. Meget tyder på at Niels overtog gård nr 14 i Lumby efter sine forældre, for hans stedmoder sad på aftægt hos Niels og Anne Marie ved sin død i 1862. Anne Marie døde i juli 1882 og Niels døde i januar 1890 Jeppe Jensen var gårdmand på gård nr 14 i Lumby og Aages tipoldefar

Jeppe var det eneste barn af Jens Ipsens børnefolk på 5 der voksede op

Ved folketællingerne i 1787 og 1801 boede Jens hos forældrene på gården i Lumby. Det samme gjorde tjenestepigen Maren Nielsdatter

Jens og Maren har altså haft adskellige år til at "se hinanden an" i før de blev gift i oktober 1801

Jens's mor Birthe døde i august 1801 altså små 2 måneder før sønnens vielse

Vi kan kun gætte på, at enten har moderen ikke godkendt de unges forbindelse eller også har Jeppe giftet sig fordi, der SKULLE være en kone på gården 

Under alle omstændigheder fik de 6 børn sammen, heraf var de første tvillinger 

- Sidens top - Forsiden