Abraham Andersen
1688 - 1725

Anders Hansen Svarer
 ca 1641 - 1721
Ukendt
???? - 1723
Hans - - -

Abraham Andersen
1688 - 1725
Trinike Hansdatter
???? - 1763
gift 21. december 1707 i Fåborg, Svendborg Amt
6 børn døbt i Fåborg, Svendborg Amt
Henrich Abrahamsen Født 10. marts 1708
Død 8. november 1777 Fåborg
Anders Abrahamsen Født 10. august 1711
Død: er ikke eftervist
Hans Abrahamsen Døbt 17. juni 1714
Begravet 27. august 1714
Anna Kirstine Abrahamsdatte Født 23. februar 1717
Død 31. marts 1740 Fåborg
Isack Abrahamsen Født 21. april 1720
Død 21. oktober 1725 
Jacob Abrahamsen Født 8. juni 1724
Død 25. august 1725

Ved Aages tip-tip-tipoldefar Henrich Abrahamsens dåb står der i kirkebogen, at han var søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter

Abraham, der var tvilling, blev født i oktober 1688. Ved tvillingernes dåb i Fåborg står der i kirkebogen:

 

Fridagen d 12 Octob: Døbte ieg Anders Svarrers tvende Børn bleff kaldet i Daaben Abraham och Isach, Karren H: och Margrette Henrich Jørgensens ..... (vi har indtil videre ikke fået "oversat" resten af teksten)  

Kort før jul 1707 blev Abraham og Trinike gift. Ved deres vielse i Fåborg står der i kirkebogen:

Onsdagen d 12 Oct. Bleve Abraham Andersen oc Trinike Hansdatter trolovede oc viede d 21 Decembr

Abraham og Trinike fik 6 børn i perioden  1708 til 1724. Af disse 6 døde de 3 som små, sønnen Anders har vi ikke kunnet følge og datteren Anna Kirstine døde ugift 23 år gammel.

Sønnen Henrich var Aages tip-tip-tipoldefar og har sin egen side

Abraham døde i juni 1725. Ved hans begravelse i Fåborg står der i kirkebogen:

Fredagen dend 8 Junÿ Om Morgenen Klochen halfgaane 8te Er Abraham Andersen Svarer død. Mandagen d 11 ejusdem blef hand begrafven i Kirche gaarden, og Hr Hans Bloch kastede jord paa Hannem

Trinike døde i marts 1763

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Abraham Andersen boede i Fåborg og var svarrer ligesom sin far

Motiv fra Fåborg

Abraham var Aages tip-tip-tip-tipoldefar 

Fåborg kirke

Set på Wikipedia:
"Den gamle Faaborg Købstad er nævnt første gang i 25. juni 1229 i et dokument i Nationalarkivet i Paris. Det er et gavebrev, der overdrager bl.a. Faaborg som morgengave til Kong Valdemar Sejrs svigerdatter, og det nævner byen som en borg, som må have eksisteret før den tid. Gavebrevet er brugt som udgangspunkt for byens datering. Byen kunne fejre sit 775 års jubilæum i 2004. Borgen og befæstningen er forsvundet i dag, kun Vesterport er bevaret"

Motiv fra Fåborg

Byporten i Fåborg

- Sidens top - Forsiden