Jens Jørgensen
1744 - 1803

Jørgen Clemendsen
 1710 - 1787
Dorthe Knudsdatter
ca 1718 - 1788
Clemend Jørgensen
 1684 - 1728
Anne Margrete Henningsdatter
1687 - 1761
Knud -

Jens Jørgensen
1744 - 1803
Mette Rasmusdatter
 ca. 1756 - 1812
gift 6. november 1783 i Lumby, Odense Amt
4 børn døbt i Lumby, Odense Amt
Elisabeth Jensdatter Døbt 10. oktober 1784
Død 20. marts 1839 Ubberup
Niels Jensen Døbt 24. september 1786
Død 20. november 1854 Lumby
Jørgen Jensen Døbt 11. november 1792
Død 11. januar 1870 Bederslev
Karen Dorthee Jensdatter Født 28. februar 1798
Død 4. maj 1890 Middelfart

Da Aages oldefar Jørgen Jensen blev døbt stod der i kirkebogen, at han var søn af Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter af Lumby

Jens Jørgensen, der var tvilling, blev født i januar 1744. Ved tvillingernes dåb den 19. januar står der i kirkebogen:

 

Daabens Confirmation over Jørgen Clemendsen Landsoldats 2de Børn, det første kaldet Knud, og det bar Proustinden, det andet var kaldet Jens og det bar Jomfrue Maria Malena Stramboe.
Faddere: Mandens 5 Brødre Henning, Hans, Jeppe, Anders, Jørgen, Rasmus Nielsens Kone her i Bÿen, Jørgen Knudsens Kone, Knud Skomagers Kone, Hans Ibsens Kone, Knud Andersens Datter

Lidt om nogle af fadderne:
Mandens 5 Brødre var 
Henning  og Hans Clemendsen som vi ikke har kunnet følge
Jeppe Clemendsen blev tømrersvend i Odense
Anders  og Jørgen Clemendsen blev boende i Lumby
Rasmus Nielsens Kone var tvillingernes farmor og også mor til de 5 forannævnte brødre. Rasmus Nielsen var hendes anden ægtemand

Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter blev gift i november 1783. Ved deres vielse i Lumby står der i kirkebogen:

Copuleret Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter af Taarup, d 6. Nov

Jens og Mette fik 4 børn i årene 1784 til 1798

Jens døde i april 1803. Ved hans begravelse i Lumby står der i kirkebogen:

D: 30de April begraf: 27 død: Huusmand i Lÿkke Gravene Jens Jørgensen, alder 65 Aar

Bemærkning: alderen 65 år ved begravelsen stemmer ikke. Der burde have stået 59 år

Mette, der var blevet gift igen, døde i september 1812, 62 år gammel

Lidt om børnene:

Elisabeth fra 1784 var ansat på "Aalÿkkegaard" da hun i november 1827 som 42-årig blev gift med den 9 år yngre enkemand Hans Larsen, der var gårdskarl på hovedgården på det tidspunkt. (Ålykkegård var en af de yngste hovedgårde på Fyn, idet den opstod ved frasalg af krongods i 1764). Ægteparret bosatte sig på et husmandssted på Tanggård Mark, hvor Elisabeth døde i marts 1839, 54 år gammel og Hans, der var blevet gift igen, døde i april 1858, 65 år gammel

Niels fra 1786 var 28 år gammel, da han i november 1814 blev gift med gårdmand Niels Madsens enke den 44-årige Ane Jespersdatter af Lumby. Ved ægteskabet blev Niels gårdmand i Lumby. Ane Jespersdatter døde i november 1845, 76 år gammel. I februar 1846 blev den 59-årige Niels gift med pigen Karen Hansdatter, der var 31 år gammel og medbragte en uægte søn på 10 år i ægteskabet. Karen døde i juli 1853, 39 år gammel og Niels døde i november 1854, 68 år gammel

Jørgen fra 1792 var Aages oldefar og har sin egen side

Karen Dorthee fra 1798 blev i december 1821 gift med ungkarl Anders Larsen, der var væver. Ved folketællingerne i 1834, 1840 og 1845 boede ægteparret i Lumby, men i folketællingerne fra 1850 og fremefter boede de i Beenshus, Hindsgavl ved Middelfart. Anders døde af lungebetændelse i maj 1887, 87 år gammel og Karen Dorthee døde af alderdomssvaghed i maj 1890, 92 år gammelJens Jørgensen boede i Lumby og var Aages
 tipoldefar

Folketælling

Ved folketællingen i 1787 var Jens Jørgensen registreret som husmand og hjulmand og boede i Lumby by sammen med kone, 2 børn og konens 14-årige søster Anne

I 1787 var der i alt 240 familier i Lumby sogn, heraf var de 60 familier i Lumby by

De 60 familier i Lumby by var fordelt på 44 gårde og husmandssteder og 16 familier der var inderster eller boede på hospitalet

I Lumby by var der 
149 personer på gårdene
133 personer på husmandsstederne
21 personer på Eilskous Hospital (af de 21 personer på hospitalet var de 2 Jens's forældre, Jørgen Clemendsen og Dorthe Knudsdatter) 

Ved folketællingen i 1801 var Jens registreret som "Udflyttet Huusmand med lidt Jord" og boede sammen med kone og 2 børn 

Jens og Mette var nok flyttet til Lykkegravene der lå sydvest for Lumby

Løkkegravene sydvest for Lumby

Ålykkegård 1867

Datteren Elisabeth tjente på Ålykkegård

Set på Wikipedia :
"Efter enevældens indførelse hørte Åløkkegård under det fynske rytterdistrikts gods, som blev solgt på auktion i november 1764. Odense kommune pålagde sin borgmester Wolrath Holm at købe gården til byen; imidlertid købte han i stedet gården til sig selv. På dette tidspunkt var selve gården på 64 tønder hartkorn, hvortil kom 229 tønder hartkorn bøndergods. Prisen var 35.932 rigsdaler, hvoraf ca. halvdelen skulle blive stående i gården med 4% afgift"

- Sidens top - Forsiden