Jeppe Poulsen
1875 - 1955

Poul Steffensen
1826  - 1892
Mette Marie Jørgensen
1842  - 1909
Stephan Stephansen 
1773-1843
Ane Poulsdatter 
1796 - 1879
Jørgen Jensen
1792 - 1870
Mette Cathrine Jeppesdatter
1803 - 1857

Jeppe Poulsen
1875 - 1955
Hulda Jensine Christine Jakobsen
1878 - 1957
gift 3. maj 1903 i Kolding, Vejle Amt
3 børn døbt i Varde, Ribe Amt
Poul Steffen Poulsen Født 31. januar 1904
Død: 5. januar 1993 Løsning
Jens Vilhelm Poulsen Født 28. maj 1906
Død: 11. januar 1992 på Bispebjerg Hospital 
Aage Rudolf Poulsen Født 22. august 1912
Død: 
11. marts 1992 Skibby

Jeppe Poulsen blev født i oktober 1875. Ved hans dåb i Bederslev står der i kirkebogen:

Født: 7. Octbr, Jeppe Povlsen, Døbt i Kirken d. 21. Novbr. 1875
Forældre: Gmd i Bederslev Povl Steffensen og Hustru Mette Marie Jørgensen 34 Aar gl.
Faddere: Hmd i Rodstrup Peder Jørgensens Hustru, Hmd i Rodstrup Peder Jørgensen, Gmd Jens Jørgensen og Gmd Jacob Jørgensen begge af Bederslev

Lidt om nogle af fadderne:
husmand i Rodstrup Peder Jørgensens hustru hed Anne Kirstine Rasmussen og var gift med barnets morbror
husmand i Rodstrup Peder Jørgensen var barnets morbror
gårdmand Jens Jørgensen var barnets morbror

I maj 1903 blev Jeppe gift. Ved hans vielse står der i kirkebogen i Kolding Sct Nikolaj:

Brudgom: Ungkarl Typograf Jeppe Poulsen født i Bederslev Sogn 7 Oktober 1875, 27 Aar Varde, Søn af  afd Gaardmand Poul Steffensen og Hustru Mette Marie Jørgensen
Brud: Pige Hulda Jensine Kristine Jakobsen, født i Kolding 21 Oktober 1878, 24 Aar Kolding, Datter af afd. Detaillist Jens Jakobsen og Hustru Petrine Katrine Jakobine Mortensen.
Forlovere: Fotograf Jørgen Jakobsen i Egtved og Malermester B. Lindberg i Kolding

Den ene forlover fotograf Jørgen Jakobsen i Egtved var brudens bror

Jeppe og Christine fik 3 sønner i årene 1904 til 1912

Jeppe døde i Bramminge i 1955, 80 år gammel

Telegram fra Jeppes kone Christine til sønnen Aage

I kirkebogen i Bramminge står derDød: 1955 7. juni, Nørregade 17, Bramminge
Begravet: 1955 11. juni, Sct Ansgar kirkegård, Bramminge
Navn: Jeppe Poulsen. Bogtrykker af Nørregade, Bramminge f. 7/10 1875, Bederslev, Nr Næraa, Odense amt. Søn af gårdmand Poul Steffensen og hustru Mette Marie Jørgensen. Gift m. efterlevende Hulda Jensine Kristine Jacobsen. Sidste fælles bopæl: Bramminge
Alder: 79 år

Lidt om sønnerne:

Poul fra 1904 blev gift med Karen Hansen fra Grimstrup. Ved folketællingen i 1925 var Karen pålæggerske i sin kommende svigerfar Jeppe Poulsens trykkeri i Bramminge. Poul og Karen fik datteren Ayoe. Poul var uddannet på sin fars trykkeri og overtog dette ved faderens død. Foruden bogtrykker var Poul kunstmaler og uddannet hos maleren Anders Marius Hansen Skov . Efter Karens død blev Poul gift med Sigrid og de bosatte sig i Løsning, hvor Poul døde i januar 1993, 89 år gammel 

I september 2014 besøgte 2 af Jeppes børnebørn (Aages døtre) Bramming Byhistoriske  Arkiv, hvor de fandt og affotograferede noget materiale, som arkivet lå inde med vedrørende Poul, blandt andet nogle avisomtaler, beskrivelser af kunstneren P Po samt nogle brevet skrevet af Poul. Endvidere fandtes en prisliste fra en udstilling i Varde og uddrag fra en bog, hvori han fortæller om sin barndom i Vestjylland. Disse dokumenter kan læses nederst til højre på denne side.

Arkivet havde også et billede af et kunstværk kaldet 'Hysselumfismen', som Poul havde været medinspirator til. Den kan beskues her.

Jens fra 1906 blev gift med sin kusine Vanda Jørgensen. Jens og Vanda fik sønnen Ole og desuden havde de en nevø Leif i pleje. Jens og Vanda boede på Fladstjernevej 3, København NV. Jens var kontorchef ved Frederiksberg Kommune. Vanda døde i juni 1991, 95 år gammel og Jens døde ½ år senere i januar 1992, 86 år gammel. Deres søn Ole har skrevet sine erindringer i 2 bind. 

Aage fra 1912 er ham hvis rødder vi har søgt og har sin egen side

Jeppe har skrevet lidt om sin fødegård i Bederslev. Vil du læse om 'Gården i Bederslev' så tryk her

Seks søskende ved Jeppes og Christines guldbryllup i 1953. Fra venstre Berta Dortea, Karen Hansine, Ane Kirstine, Jeppe, Jørgen og Anton

Jeppes og Christines 3 sønner: Aage, Poul og Jens

Og her i en yngre udgave sammen med ders far og mor

I september 2014 besøgte 2 af Jeppes børnebørn (Aages døtre) Bramming Byhistoriske  Arkiv, hvor de fandt og affotograferede noget materiale, som arkivet lå inde med vedrørende Jeppe og Bramminge Bogtrykkeri.

Her er et udsnit af hvad de fandt. Tryk på de enkelte billeder og du vil se materialet som PDF-fil.

Bramminge Bogtrykkeris historie     Ejemdomspapirerne vedrørende Bramminge Bogtrykkeri     Nogle sider fra Jeppes første regnskabsbor i 1916

Et eksemplar af Bramminge Ugeblad fra 1944, hvor Jeppe havde bogtrykkeriet     Sidste nummer af Bramminge Ugeblad fra 1970 redigeret af P. Poulsen     Udrag af Stig Hegns og om huse og mennesker i Nørregade i Bramminge


Aages far Jeppe var bogtrykker i Bramminge


Jeppe Poulsen

Jeppe fik ug i opførsel ved sin konfirmation og i kristendomskundskab mg

Jeppe forlod tidligt  hjemmet på gården i Bederslev

I folketællingen i 1890 har vi fundet ham som 14-årig lærling hos en bladudgiver i Varde

Jeppe og Christine

I folketællingerne 1906 og 1916 var Jeppe typograf i Varde

I folketællingen 1921 var familien flyttet til Nørregade i  Bramminge

Sønnerne Aage, Jens og Poul

Aage, Jens og Poul i en ældre udgave

Jeppe med Aages datter Randi

Jeppe i Bramminge

Jens, Poul og Aage

Christine, Jeppe og sønnen Poul foran trykkeriet i Bramminge

Jeppes og Christines hjem i Varde

I 1916 flyttede Jeppe og hans familie fra Varde til Bramminge, hvor Jeppe havde et bogtrykkeri og en boghandel som Christine passede

Boghandelen i Bramminge

Boghandelen efter en ombygning

Den unge Jeppe

Her er dokumenterne, der vedrører Poul Poulsen:

Beskrivelser af kunstneren P Po

Avisomtgaler af kunstneren P Po

Nogle breve skrevet af P Po

Prisliste fra udstilling i Varde

Vestjyder fortæller, P Po om sin barndom

På arkivet var der også noget om Pouls datter 
Ayo Eg Poulsen:

Avisomtaler af Ayo Eg Poulsen (datter af Poul Poulsen)

Ayos minde om sin moder

En tegning af Ayo!

- Sidens top - Forsiden